162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Liessel


Bevolkingsregister


4530 1824-1839 deel I
4531 1824-1839 deel II
4532 1824-1839 deel III
4533 1824-1839 deel IV
4535 1849 hoofdelijk invullingsregister
4536 1850-1860 deel I
4537 1850-1860 deel II
4547 1860-1884 klapper
4538 1860-1884 wijk A, deel I
4539 1860-1884 wijk A, deel II
4540 1860-1884 wijk B, deel I
4541 1860-1884 wijk B, deel II
4542 1860-1884 wijk C, deel I
4543 1860-1884 wijk C, deel II
4544 1860-1884 wijk D, deel I, Helenaveen
4545 1860-1884 wijk D, deel II, Helenaveen
4546 1860-1884 wijk D, deel III, Helenaveen
4602 1884-1903 klapper
4548 1884-1903 wijk A, deel I
4549 1884-1903 wijk A, deel II
4550 1884-1903 wijk A, deel III
4551 1884-1903 wijk B, deel I
4552 1884-1903 wijk B, deel II
4553 1884-1903 wijk C deel I
4554 1884-1903 wijk C deel II
4555 1884-1903 wijk D, Helenaveen
4556 1884-1903 wijken A, B en C, supplementen
56/21* 1895-1903 registers van vertrokken personen
56/14* 1895-1904 registers van ingekomen en gevestigde personen
56/27* 1903-1911 registers van uitgereikte getuigschriften van werkelijke woonplaats verandering
56/15* 1904-1912 registers van ingekomen en gevestigde personen
4562 1904-1917 klapper en huizenklapper
4557 1904-1917 wijk A, delen I en II
4558 1904-1917 wijk A, delen III en IV
4559 1904-1917 wijk B
4560 1904-1917 wijk C
4561 1904-1917 wijk D, delen I en II, Helenaveen
56/22* 1912-1916 registers van vertrokken personen
56/16* 1913-1916 registers van ingekomen en gevestigde personen
56/28* 1915-1933, 1922-1934, 1936, 1938-1942 Verblijfregisters als bedoeld in de artt.5, 14 en 30 van het KB 27.7.1887 S.140, 1915-1933, 1922-1934 en Verblijfsregister ex artt. 59-62 van het Besluit Bevolkingsboekhouding S 1936/nr.342, 1938-1942
56/17* 1917-1920 registers van ingekomen en gevestigde personen
56/23* 1917-1921 registers van vertrokken personen
4477 1918-1939 A-B
4478 1918-1939 C-D
4486 1918-1939 dienstboden en bewoners instellingen
4479 1918-1939 E-F-G
4480 1918-1939 H-I-J
4481 1918-1939 K-L
4603* 1918-1939 klapper en huizenklapp
4482 1918-1939 M
4483 1918-1939 N-O-P-Q-R-S-T
4485 1918-1939 supplementen A-Z
4484 1918-1939 U-V-W-X-Y-Z
56/18* 1921-1925 registers van ingekomen en gevestigde personen
56/24* 1922-1926 registers van vertrokken personen
56/19* 1926-1930 registers van ingekomen en gevestigde personen
56/29* 1926-1950 ingekomen en minuten van uitgaande brieven inzake bevolkingsboekhouding, persoonskaartenstelsel, jaarlijks onderzoek der bevolkingsregister, toestemming aanleggen van nieuwe persoonskaarten en controle der bevolkingsregisters
56/31* 1926-1953 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven inzake inlichtingen uit de bevolkingsregisters i.v.m. de geboorte Prinses Marijke, en reconstructie bevolkingsregisters
56/25* 1927-1930 registers van vertrokken personen
56/30* 1928-1951 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven inzake de bevolkingsboekhouding in het algemeen, zijnde voorschriften, instructies, verstrekken van inlichtingen, Commissie voor de bevolkingsboekhouding en reconstructie
56/32* 1930-1943 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven inzake het Gezinspersoonskaartenstelsel en invoering daarvan in de gemeente Deurne
56/20* 1931-1935 registers van ingekomen en gevestigde personen
56/26* 1931-1935 registers van vertrokken personen
56/33* 1938-1946 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven terzake maatregelen en voorschriften ten aanzien van Joodse Nederlanders
56/34* 1938-1952 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven van algemene aard inzake de bevolkingsboekhouding
56/35* 1940-1942 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven met opgaven als bedoeld in art. 14 van het Besluit Bevolkingsboekhouding, met opgaven en mutaties door bestuurders van Gestichtsbevolking
56/36* 1940-1951 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven betreffende de registratie van personen van vreemde nationaliteit
56/37* 1940-1952 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven betreffende de inspectie, de bewaking van bevolkingsregisters, de bevolkingsboekhouding in buitengewone gevallen alsook de registratie van bewoners van woon

Burgerlijke Stand


Correspondentie


56/8* 1913-1955 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven inzake huwelijk en echtscheiding w.o. huwelijksaangifte, huwelijkstoestemming, verklaringen inzake voorgenomen huwelijk, huwelijksafkondiging, dispensatie huwelijksafkondiging en wachttijd, alsmede ontheffing verbod ex art. 88 BW
56/7* 1930-1952 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven inzake geboorten, erkenning, wettiging w.o. kennisgeving aan buitenlandse ambtenaren van de Burgelijke Stand, machtiging aangifte geboorte ex art. 29 BW en Koninklijke brieven van wettiging
56/9* 1940-1945 ingekomen en minuten van uitgaande brieven en andere bescheiden inzake huwelijken van Nederlanders in het buitenland en huwelijken van vreemdelingen in Nederland
56/11* 1940-1953 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven en andere bescheiden inzake overlijden, verificatie gegevens voor overlijdensakten en verbetering van overlijdensakten en verbetering van overlijdensakten
56/13* 1941-1950 uittreksels ex.art 50 BW van en aan andere gemeenten

Geboorte


4487 1811-1812 Deurne en Liessel: registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
4488 1813-1822 Deurne en Liessel
4489 1823-1832 Deurne en Liessel
4490 1833-1842 Deurne en Liessel
4491 1843-1852 Deurne en Liessel
4492 1853-1862 Deurne en Liessel
4493 1863-1872 Deurne en Liessel
4494 1873-1882 Deurne en Liessel
4495 1883-1892 Deurne en Liessel
4496 1893-1897 Deurne en Liessel
4497 1898-1902 Deurne en Liessel
4498 1903-1907 Deurne en Liessel
4499 1908-1912 Deurne en Liessel
4500* 1913-1917 Deurne en Liessel
4501* 1918-1922 Deurne en Liessel
4502* 1923-1925 Deurne en Liessel
56/7* 1930-1952 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven inzake geboorten, erkenning, wettiging w.o. kennisgeving aan buitenlandse ambtenaren van de Burgelijke Stand, machtiging aangifte geboorte ex art. 29 BW en Koninklijke brieven van wettiging

Huwelijk


4487 1811-1812 Deurne en Liessel: registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
4503 1813-1822 Deurne en Liessel
4504 1823-1832 Deurne en Liessel
4505 1833-1842 Deurne en Liessel
4506 1843-1852 Deurne en Liessel
4507 1853-1862 Deurne en Liessel
4508 1863-1872 Deurne en Liessel
4509 1873-1882 Deurne en Liessel
4510 1883-1892 Deurne en Liessel
4511 1893-1902 Deurne en Liessel
4512 1903-1912 Deurne en Liessel
4513 1913-1922 Deurne en Liessel
56/8* 1913-1955 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven inzake huwelijk en echtscheiding w.o. huwelijksaangifte, huwelijkstoestemming, verklaringen inzake voorgenomen huwelijk, huwelijksafkondiging, dispensatie huwelijksafkondiging en wachttijd, alsmede ontheffing verbod ex art. 88 BW
4514 1923-1925 Deurne en Liessel
56/9* 1940-1945 ingekomen en minuten van uitgaande brieven en andere bescheiden inzake huwelijken van Nederlanders in het buitenland en huwelijken van vreemdelingen in Nederland

Overlijden


4487 1811-1812 Deurne en Liessel: registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
4515 1813-1822 Deurne en Liessel
4516 1823-1832 Deurne en Liessel
4517 1833-1842 Deurne en Liessel
4518 1843-1852 Deurne en Liessel
4519 1853-1862 Deurne en Liessel
4520 1863-1872 Deurne en Liessel
4521 1873-1882 Deurne en Liessel
4522 1883-1892 Deurne en Liessel
4523 1893-1902 Deurne en Liessel
4524 1903-1912 Deurne en Liessel
4525 1913-1917 Deurne en Liessel
4526 1918-1925 Deurne en Liessel
56/10* 1931-1944 verloven tot begraven buiten Deurne van alhier gestorvenen
56/11* 1940-1953 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven en andere bescheiden inzake overlijden, verificatie gegevens voor overlijdensakten en verbetering van overlijdensakten en verbetering van overlijdensakten
56/12* 1940-1953 verloven tot begraven van door gewelddadige dood overledenen
56/13* 1941-1950 uittreksels ex.art 50 BW van en aan andere gemeenten

Koster/Schoolmeester


Overlijden


62.25 1775 begraven in Liessel
62.23 1776-1796 Liessel
62.24 1796-1810 Liessel

Volkstelling


4528 1829 Deurne en Liessel
4529 1839 Deurne en Liessel

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


62.7 1780-1810 per jaar eerst de geboortes in Deurne, daarna Liessel en Neerkant; Naamlijst van leden van de ”Broederschap gedurige aanbidding van Christus Jesus in het alderhyligste sacrament des autaars”, 1788-1789, fol. 105v-109v.

Trouwen


62.7 1780-1810 per jaar eerst de geboortes in Deurne, daarna Liessel en Neerkant; Naamlijst van leden van de ”Broederschap gedurige aanbidding van Christus Jesus in het alderhyligste sacrament des autaars”, 1788-1789, fol. 105v-109v.