161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Lieshout


Bevolkingsregister


1130* 1815 lijst van mannelijke ingezetenen
1134* 1841-1847, 1903-1936 registers van woonplaatsveranderingen en van ingekomen en vertrokken personen
1135* 1841-1847, 1903-1936 registers van woonplaatsveranderingen en van ingekomen en vertrokken personen
1136* 1841-1847, 1903-1936 registers van woonplaatsveranderingen en van ingekomen en vertrokken personen
1137* 1841-1847, 1903-1936 registers van woonplaatsveranderingen en van ingekomen personen
1139* 1841-1847, 1903-1936 registers van woonplaatsveranderingen en van ingekomen personen
1132* 1841-1847, 1903-1936 registers van woonplaatsveranderingen en van ingekomen personen
1138* 1841-1847, 1903-1936 registers van woonplaatsveranderingen en van vertrokken personen
1131* 1841-1847, 1903-1936 registers van woonplaatsveranderingen en van vertrokken personen
1140* 1841-1847, 1903-1936 registers van woonplaatsveranderingen en van vertrokken personen
1133* 1841-1847, 1903-1936 registers van woonplaatsveranderingen en van vertrokken personen
1106 1850-1870 Beemdkant
1105 1850-1870 Ginderdoor
1110 1850-1870 Hof en Achterbosch
1107 1850-1870 Kerkdijk
1108 1850-1870 Kom
1109 1850-1870 Kom
1114 1870-1889 Beemdkant
1115 1870-1889 Deenschen Hoek en Achterbosch
1116 1870-1889 dienstboden
1113 1870-1889 Ginderdoor
1111 1870-1889 Kom
1112 1870-1889 Kom
1121 1890-1899 dienstboden
1117 1890-1899 wijk A (incl. Zusters van het Liefdehuis)
1118 1890-1899 wijk B
1119 1890-1899 wijk C
1120 1890-1899 wijk D
1126 1900-1920 dienstboden
1127 1900-1920 naamklapper
1122 1900-1920 wijk A (kloosterzusters en bewoners van het Gasthuis)
1123 1900-1920 wijk B
1124 1900-1920 wijk C (incl. werkers aan het Wilhelminakanaal)
1125 1900-1920 wijk D (incl. werkers aan het Wilhelminakanaal)
1128* 1920 huisregister
1129* lijsten van het getal huizen en bewoners

Burgerlijke Stand


Correspondentie


1082* 1813-1840 ingekomen mutatien ten behoeve van de verwerking in registers van de ambtenaar van de burgerlijke stand
1083* 1828-1870 ingekomen stukken inzake richtlijnen en verrichtingen van de ambtenaar van de burgerlijke stand

Geboorte


1085 1811, 1812, 1814 geboorten, huwelijken, huwelijksproclamatien en overlijden
1086 1813-1822
1087 1823-1842
1088 1843-1862
1089 1863-1882
1090 1883-1902
1408 1903-1912
1409* 1913-1922
1410* 1923-1928

Huwelijk


1085 1811, 1812, 1814 geboorten, huwelijken, huwelijksproclamatien en overlijden
1091 1813-1822
1092 1823-1842
1093 1843-1862
1094 1863-1882
1095 1883-1902
1411 1903-1912
1412 1913-1922
1413 1923-1928

Overlijden


1085 1811, 1812, 1814 geboorten, huwelijken, huwelijksproclamatien en overlijden
1096 1813-1822
1097 1823-1842
1098 1843-1862
1099 1863-1882
1100 1883-1902
1414 1903-1912
1415 1913-1922
1416 1923-1928

Zaken van Registratie


1084* 1851-1864, 1900-1915 opgaven ten behoeve van de statistiek over geboorten en overlijdens

Koster


Overlijden


63.14 1694-1748
63.15 1744-1805

Schepenbank


Huwelijk


63.7 1684-1721 huwelijksbijlagen
63.3 1684-1727
63.8 1722-1740 huwelijksbijlagen
63.4 1727-1766
63.9 1741-1754 huwelijksbijlagen
63.10 1755-1768 huwelijksbijlagen
63.5 1766-1807
63.11 1769-1781 huwelijksbijlagen
63.12 1782-1793 huwelijksbijlagen
63.13 1794-1810 huwelijksbijlagen
63.6 1807-1810

Volkstelling


1102 1829
1103 1839
1104 1849
1101* 1910-1920 stukken betreffende 9e en 10e volkstelling

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


63.1 1655-1794
63.2 1794-1810

Trouwen


63.1 1655-1794
63.2 1794-1810

Begraven / Overlijden


63.1 1655-1794
63.2 1794-1810