162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Lierop


Bevolkingsregister


56/2* 1814-1932 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven betreffende de bevolkingssboekhouding
5071 1849 hoofdelijk invullingsregister
56/4* 1851 ingekomen schrijven betreffende de nummering der huizen
5041 1860-1873
5043 1860-1873
5042 1860-1873 dienstboden
5044 1873-1889
5045 1890-1920
56/5* 1901-1935 ingekomen circulaires betreffende de bevolkingsstatistiek
56/16* 1904-1927 ingekomen circulaires ten aanzien van een wettelijke voorbereiding op de woonwagens en woonschepen
56/17* 1915-1930 register der personen gevestigd in de gemeente aan wie attestatien de vita werd afgegeven benodigd voor de ontvangst van pensioenen, wachtgelden, gagementen, onderstanden, lijfrenten, toelagen van broeders der Orde van de Nederlandse Leeuw en soldijen der militaire Willemsorde
56/18* 1915-1934 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven betreffende de uitgifte van buitenlandse paspoorten
5049 1921-1932 St. Henricus-gesticht
5046 1921-1932 wijk A
5047 1921-1932 wijk B, deel I
5048 1921-1932 wijk B, deel II
5050 1933-1937
56/9* bescheiden betrekking hebbende op de bevolkingsstaten

Burgerlijke Stand


Correspondentie


56/1* 1811-1935 ingekomen circularies, brieven en minuten van uitgaande brieven inhoudende voorschriften en aanwijzingen betreffende de burgelijke stand

Geboorte


5000 1811-1813 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
5001 1814-1822
5002 1823-1832
5003 1833-1842
5004 1843-1852
5005 1853-1862
5006 1863-1872
5007 1873-1882
5008 1883-1892
5009 1893-1902
5010 1903-1912
5011* 1913-1922
5012* 1923-1927
5013* 1928-1932
5014* 1933-1935

Huwelijk


5000 1811-1813 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
5015 1814-1822
5016 1823-1832
5017 1833-1842
5018 1843-1852
5019 1853-1862
5020 1863-1872
5021 1873-1882
5022 1883-1892
5023 1893-1902
5024 1903-1912
5025 1913-1922
5026 1923-1927
5027 1928-1932
5072 1933-1935

Overlijden


5000 1811-1813 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
5028 1814-1822
5029 1823-1832
5030 1833-1842
5031 1843-1852
5032 1853-1862
5033 1863-1872
5034 1873-1882
5035 1883-1892
5036 1893-1902
5037 1903-1912
5038 1913-1922
5039 1923-1932
5040 1933-1935

Volkstelling


5068 1812 Etat de population
5069 1830
5070 1839-1840
56/10* 1869
56/11* 1889-1890 bescheiden betrekking hebbende op de7e tienjaarlijse volkstelling
56/12* 1899 bescheiden betrekking hebbende op de 8e tienjaarlijkse volkstelling
56/15* 1899-1933 ingekomen circulaires, brieven en minuten van uitgaande brieven betreffende de respectieve volkstellingen
56/13* 1920 bescheiden betrekking hebbende op de 10e tienjaarlijkse volkstelling
56/14* 1931 bescheiden betrekking hebbende op de 11e tienjaarlijkse volkstelling