162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Liempde


Bevolkingsregister


838 1736 huizenlijsten, tevens hoofdlijst van Liempde
839* 1798 huisnummerslijst met oude en nieuwe nummers, ingedeeld per gehucht
840* 1806 staat van inwoners met hun huisnummers, ingedeeld per gehucht
841* 1807 staat van huisnummers, het aantal bewoners naar verschillende categorie├źn, huur, verpondingsbelasting, beroep, paarden, hoornvee en schapen, oppervlakte van landerijen, personele belastingen
842* 1809 stukken betreffende samenstelling van een huizenlijst

Koster


Overlijden


14 1708-1803
4 1761-1765
5 1765-1803
7 1771-1773
8 1774-1781
6 1803-1810

Schepenbank


Huwelijk


8a 1662-1684
9 1690-1707
13 1698-1719, 1724-1726, 1730-1808 bijlagen
10 1736-1764
11 1764-1808
12 1808-1810

Volkstelling


837* 1795 stukken betreffende de volkstelling van 1795 met tellijsten per gehucht

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


16 1670-1739

Trouwen


16 1670-1739

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Trouwen


1 1626-1636, 1650-1690
2 1690-1745