163510 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-12-2022 om 14:59

Lichtenvoorde


Bevolkingsregister


1226 1829-1843 1 wijk A
1227 1829-1843 2 wijk B
1228 1829-1843 3 wijk C
1229 1829-1843 4 wijk D
1230 1829-1843 5 wijk E
1231 1843-1850 6 wijk A
1232 1843-1850 7 wijk C
1233 1843-1850 8 wijk D
1307* 1849-1851 uittreksel uit het bevolkingsregister van verschillende gemeenten
1234 1850-1860 9 wijk C
1235 1860-1880 10 wijk A
1236 1860-1880 11 wijk B
1237 1860-1880 12 wijk C
1238 1860-1880 13 wijk D
1239 1860-1880 14 wijk E
1270* 1860-1880 bladwijzer
1240 1870-1880 15 wijk E
1294* 1871-1888 aangifte van verhuizing naar Lichtenvoorde
1241 1880-1890 16 wijk A
1242 1880-1890 17 wijk B
1243 1880-1890 18 wijk C
1244 1880-1890 19 wijk D
1245 1880-1890 20 wijk E
1271* 1880-1890 bladwijzer
1295* 1885-1932 ingekomen personen
1290* 1885-1932 vertrokken personen
1303* 1889 verdeling van de gemeente in wijken
1273* 1890-1900 (dienstboden) bladwijzer
1246 1890-1900 21 wijk A
1248 1890-1900 23 wijk B
1272* 1890-1900 bladwijzer
1253 1890-1905 28 wijk F
1251 1890-1907 26 wijk D
1250 1890-1910 25 wijk C
1252 1890-1910 27 wijk E
1281* 1892-1900 verhuizingen binnen de gemeente
1299* 1893-1910 aangifte van vestiging van personen wier inschrijving nog niet plaats kan hebben
1249 1900-1907 24 wijk B
1247 1900-1910 22 wijk A
1274* 1900-1910 bladwijzer
1304 1900-1910 register van huisnummering
1261 1905-1925 36 wijk F
1256 1907-1917 31 wijk B
1259 1907-1925 34 wijk D
1254 1910-1917 29 wijk A
1305* 1910-1917 register van huisnummering
1258 1910-1925 33 wijk C
1260 1910-1925 35 wijk E
1275* 1910-1925 bladwijzer
1310* 1910-1930 Lichtenvoorde: bewoners van het St. Vincentiusgesticht te Harreveld
1308* 1911-1960 Lichtenvoorde: naamregister van verblijvenden op de RK Vakschool te Harreveld
1286* 1913 staten van emigranten
1287* 1914 staten van emigranten
1288* 1915, 1916 staten van emigranten
1282* 1916-1931 verhuizingen binnen de gemeente
1255 1917-1925 30 wijk A
1257 1917-1925 32 wijk B
1306* 1917-1925 register van huisnummering
1301* 1918 uitvoering van de Vreemdelingenwet
1302* 1918-1922 uitgegeven identiteitskaarten aan vreemdelingen
1300* 1919 overzicht van woonplaatsveranderingen
1262 1925-1940 37 wijk A (1)
1263 1925-1940 38 wijk A (2)
1264 1925-1940 39 wijk B (1)
1265 1925-1940 40 wijk B (2)
1266 1925-1940 41 wijk C
1267 1925-1940 42 wijk D
1268 1925-1940 43 wijk E
1269 1925-1940 44 wijk F
1309* 1927, 1928 Lichtenvoorde: opgenomen en vertrokken personen van het St. Vincentius-gesticht te Harreveld
1283* 1931-1937 verhuizingen binnen de gemeente
1296* 1932-1946 ingekomen personen
1291* 1932-1946 vertrokken personen
1284* 1937-1948 verhuizingen binnen de gemeente
1297* 1946-1952 ingekomen personen
1292* 1946-1952 vertrokken personen
1289* 1948 controleregister voor registratie van vertrokken en ingekomen personen
1298* 1953-1957 ingekomen personen
1285* 1953-1957 verhuizingen binnen de gemeente
1293* 1953-1957 vertrokken personen
1276* z.j. bladwijzer

Burgerlijke Gemeente


Huwelijk


1053.1 1795-1797
1053.2 1796-1798
1053 1796-1811

Burgerlijke Stand


Geboorte


1 1811-1822
2 1823-1832
3 1833-1842
4 1843-1852
5 1853-1862
6 1863-1872
7 1873-1882
8 1883-1892
9 1893-1902
10 1903-1912

Huwelijk


11 1811-1822
12 1823-1832
13 1833-1842
14 1843-1852
15 1853-1862
16 1863-1872
17 1873-1882
18 1883-1892
19 1893-1902
20 1903-1912
21 1913-1922
22 1923-1932
83* 1933-1940

Overlijden


23 1811-1822
24 1823-1832
25 1833-1842
26 1843-1852
27 1853-1862
28 1863-1872
29 1873-1882
30 1883-1892
31 1893-1902
32 1903-1912
33 1913-1922
34 1923-1932
35 1933-1940
36 1941-1945
37 1946-1950
38 1951-1955
39 1956-1960
40 1961-1963

Gequalificeerde


Overlijden


1054 1806-1811 overledenen

Volkstelling


1269a 1830
1279* 1832, 1838, 1830, 1899 de uitvoering van de volkstellingen
1269b 1840
1280* 1899 aantal woningen en het aantal bewoners

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1039.01 1641-1724
1041.1 1643-1787 dopen; 1651-1787 trouwen; 1742-1787 begraven; 1641-1787 lidmaten
1039 1677-1738
1040 1739-1774
1041 1772-1811

Trouwen


1039.01 1641-1724
1041.1 1643-1787 dopen; 1651-1787 trouwen; 1742-1787 begraven; 1641-1787 lidmaten
1041.2 1724-1774
1041.3 1772-1813
1053.4 1777
1053 1796-1811
1041.4 Lichtenvoorde, Lidmatenboek - Nederduits Gereformeerde gemeente, 1715-1775

Lidmaten


1039.01 1641-1724
1041.1 1643-1787 dopen; 1651-1787 trouwen; 1742-1787 begraven; 1641-1787 lidmaten
1041.5 1772-1842
1041.6 1772-1860

Begraven / Overlijden


1041.1 1643-1787 dopen; 1651-1787 trouwen; 1742-1787 begraven; 1641-1787 lidmaten
1042.1 1697-1742
1042 1742-1762
1043 1763-1769
1044 1770-1784
1045 1784-1795
1046 1796-1805
1047 1806-1812

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


1048 1750-1781 dopen; 1753-1781 trouwen
1053.3 1777-1778, 1780-1784
1049 1781-1811

Trouwen


1048 1750-1781 dopen; 1753-1781 trouwen
1053.3 1777-1778, 1780-1784
1049 1781-1811

Begraven / Overlijden


1053.3 1777-1778, 1780-1784