162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Leimuiden


Bevolkingsregister


642* 1811 paspoorten
640* 1811-1813 register van afgegeven paspoorten
641* 1811-1813 stukken betreffende de uitgifte van paspoorten: kwitanties voor ontvangen gelden wegens uitgifte van paspoorten, verklaringen van goed gedrag
643* 1812 paspoorten
644* 1813 paspoorten
645* 1814 paspoorten
646* 1814-1835 register van certificaten van goed gedrag, van onvermogen, verloven tot begraven, ingekomen verzoeken tot afkondiging van ondertrouw
647* 1821-1835 ingekomen verklaringen van goed gedrag
627 1870-1879 huisregister met vermelding van huisnummer, omschrijving gebouw, eigenaar en bewoners
626 1870-1879 huisregister, met vermelding van de omnummering in 1879
628 1870-1879 register van de huisnummering, met vermelding van plaatselijke aanduiding, huisnummer, bewoners en verwijzing naar het bevolkingsregister
599 1890-1900 A-L
615 1890-1900 dienstboden
600 1890-1900 L-Z
619 1890-1920 kaartsysteem A-B
620 1890-1920 kaartsysteem C-Heu
621 1890-1920 kaartsysteem Heij-Ko
622 1890-1920 kaartsysteem Kr-O
623 1890-1920 kaartsysteem P-S
624 1890-1920 kaartsysteem T-V
625 1890-1920 kaartsysteem W-Z
601* 1891-1900 aanvulling blz. 232-248
602 1900-1910 A-L
604 1900-1910 bladwijzer
616 1900-1910 dienstboden
603 1900-1910 L-Z
629* 1905-1906 ingekomen en vertrokken personen
630* 1907-1910 ingekomen en vertrokken personen
610 1910-1920 bladwijzer
617 1910-1920 dienstboden
605 1910-1920 wijk A (deel 2)
606 1910-1920 wijk A (deel 3)
607 1910-1920 wijk A (deel 4)
608 1910-1920 wijk A (deel 5)
609 1910-1920 wijk A (deel 6)
631* 1911-1925 ingekomen personen
634* 1911-1925 vertrokken personen
611 1920-1938 A-G
618 1920-1938 dienstboden
612 1920-1938 H-K
613 1920-1938 L-S
614 1920-1938 T-Z
632* 1925-1936 ingekomen personen
635* 1925-1936 vertrokken personen
633* 1936-1938 ingekomen personen
637* 1936-1938 verblijfsregister
636* 1936-1938 vertrokken personen

Gaarder


Huwelijk


1.I 1754-1805
2 1793

Overlijden


1.II 1754-1805
2 1793

Gequalificeerde


Overlijden


19 1806-1811 Leimuiden en Vriesecoop; overlijdensaangiften

Gerecht


Huwelijk


15 1679-1727 Leimuiden en Vriesecoop
18.I 1725-1807 Leimuiden en Vriesecoop
16.I 1728-1744 Leimuiden en Vriesecoop
16.II 1745-1754 Leimuiden en Vriesecoop
17.I 1755-1794 Leimuiden en Vriesecoop
17.II 1795-1810 Leimuiden en Vriesecoop
18.II 1808-1810 Leimuiden en Vriesecoop

Volkstelling


638* 1811 brief aan de Prefect van het Departement van de Zuiderzee, met staten met opgave van het bevolkingsaantal
639* 1811 staten met gegevens van een telling van de bevolking en register van inschrijving van het mannelijk deel van de bevolking met vermelding van hun beroep

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1643-1673
2 1674-1719
3 1719-1772
4 1773-1811
5 1792-1812

Trouwen


6 1643-1729 trouwen; 1643-1655 lidmaten
7 1730-1795

Lidmaten


6 1643-1729 trouwen; 1643-1655 lidmaten

Begraven / Overlijden


13.I 1650-1717 graven in de kerk, met vermelding van grafeigenaren; 1-89
13.II 1650-1717 graven in de kerk, met vermelding van grafeigenaren; 90-140 en 1-32
14.I 1708-1798 graven in de kerk, met vermelding van grafeigenaren; 1-100; voorin lijsten van grafeigenaren, achterin alfabetische index op voornaam van grafeigenaren
14.II 1708-1798 graven in de kerk, met vermelding van grafeigenaren; 101-159 en 1-34; voorin lijsten van grafeigenaren, achterin alfabetische index op voornaam van grafeigenaren
8 1744-1762 ontvangst van voldoening aan grafrechten
12 1745, 1763 bijlagen
9 1762-1785 ontvangst van voldoening aan grafrechten
10 1785-1801 ontvangst van voldoening aan grafrechten
11 1801-1811 ontvangst van voldoening aan grafrechten