162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Leiderdorp


Bevolkingsregister


1057* 1810-1860, 1931-1935 staten van de bevolking met bijbehorende correspondentie
1059 1820-1830
1060 1840-1850
1061 1850-1860
1058* 1854, 1861 verordening inzake de vestiging, verandering in en verhuizing binnen de gemeente
1056* 1861 verordening op de verdeling van de gemeente in wijken en het nummeren van de huizen
1091 1861-1869 bladwijzer
1062 1861-1869 deel 1 Zijlwijk
1063 1861-1869 deel 2 Kerkwijk
1064 1861-1869 deel 3 Doeswijk
1065 1861-1869 deel 4 Achthovenwijk
1088 1861-1869 dienstboden
1092 1870-1875 bladwijzer
1066 1870-1875 deel 1 huisnummers 1-128a
1067 1870-1875 deel 2 huisnummers 129-193b
1068 1870-1875 deel 3 huisnummers 195-273b
1069 1870-1875 deel 4 huisnummers 274-329
1089 1870-1878 dienstboden
1093 1876-1889 bladwijzer
1070 1876-1889 deel 1 nrs. 1-311
1071 1876-1889 deel 1 vervolg nrs. 333-388 (nieuwe bebouwing)
1072 1876-1889 deel II nrs. 1-118
1073 1876-1889 deel III nrs. 1-126
1074 1876-1889 deel IV nrs. 1-75a
1101* 1881-1925 register van de personen, in de gemeente metterwoon gevestigd, aan wie attestaties de vita worden afgegeven
1075 1886-1889 supplement voor nieuwe bebouwing, voornamelijk in wijk I, Zijlwijk
1095 1890-1896
1094 1890-1896 bladwijzer
1079 1890-1896 nieuwe bebouwing vanaf 1890
1076 1890-1896 tussen Haarlemmerweg en Herensingel
1077 1890-1896 tussen Kooilaan en Rijnkade
1078 1890-1896 tussen Zijldijk en Achthovenerweg
1098* 1890-1912 vertrokken personen
1096 1890-1916 ingekomen personen
1347 1890-1924 43 annexatie Leiderdorp 1920 (1-252)
1090 1897-1921 dienstboden
1080 1897-1921 geslachtsnamen A t/m G
1081 1897-1921 geslachtsnamen H t/m L
1082 1897-1921 geslachtsnamen M t/m R
1083 1897-1921 geslachtsnamen S t/m Z
1085 1906-1912 Gesticht Voordorp
1098* 1913-191 vertrokken personen
1084 1913-1919 nieuwe bebouwing in Leiden-Noord [Bronkhorststraat e.o.]
1086 1913-1921 Voordorp
1101C* 1914-1919 correspondentie betreffende de hulp aan Belgische vluchtelingen
1101D* 1915-1916 declaraties wegens onderstand verstrekt aan Belgische vluchtelingen
1096A* 1916-1925 ingekomen personen
1101A* 1918-1919 register ingevolge de Vreemdelingenwet voor afgegeven identiteitskaarten e.d.
1099* 1919-1925 vertrokken personen
1099A* 1925-193 vertrokken personen
1097* 1925-1934 ingekomen personen
1100* 1934 ingekomen akten van verandering van woonplaats van personen, die zich te Leiderdorp zijn komen vestigen

Gaarder


Huwelijk


1.I 1696-1723
2.I 1723-1808

Overlijden


1.II 1695-1707
1.III 1708-1722
2.II 1723-1779
2.III 1780-1807

Gequalificeerde


Overlijden


10 1806-1811 overlijdensaangiften

Gerecht


Huwelijk


6A.I 1621-1644 ondertrouw- en trouwinschrijvingen, huwelijksproclamaties
6A.II 1644-1679 ondertrouw- en trouwinschrijvingen, huwelijksproclamaties
6A.III 1680-1700, 1709-1796 ondertrouw- en trouwinschrijvingen, huwelijksproclamaties
8.I 1748-1758 huwelijksproclamaties
8.II 1759-1765 huwelijksproclamaties
8.III 1766-1774 huwelijksproclamaties
8.IV 1775-1806 huwelijksproclamaties
9.I 1786-1798 huwelijksproclamaties
7 1798, 1806
9.II 1799-1804 huwelijksproclamaties
9.III 1805-1807 huwelijksproclamaties

Volkstelling


1087 1840
1101B* 1931 uitkomsten van de volkstelling van 31 december 1930 op 1 januari 1931, uitgegeven door het gemeentebestuur

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1619-1641 dopen, trouwen; 1634-1640 lidmaten
2.I 1641-1675
2.II 1675-1688 dopen; 1641-1691 lidmaten
3A.I 1688-1719
3A.II 1720-1740
4.I 1740-1764
4.II 1765-1785
6 1780-1811 alfabetische index op doopnaam uit nr. 4 en op naam der overledenen uit nr. 5
4.III 1786-1811

Trouwen


1 1619-1641 dopen, trouwen; 1634-1640 lidmaten
2.III 1641-1691
3B 1691-1725 trouwen; 1691, 1692, 172 lidmaten

Lidmaten


1 1619-1641 dopen, trouwen; 1634-1640 lidmaten
2.II 1675-1688 dopen; 1641-1691 lidmaten
3B 1691-1725 trouwen; 1691, 1692, 172 lidmaten

Begraven / Overlijden


4A 1622-1700 graven in de kerk, met vermelding van eigenaren en eigendomsovergangen
4B 1700-1750 graven in de kerk, met vermelding van eigenaren en eigendomsovergangen
4C 1734-1825 graven in de kerk, met vermelding van eigenaren en eigendomsovergangen
5.II 1768-1778 financiële inkomsten ter voldoening aan grafrechten
5.I 1777-1811 financiële inkomsten ter voldoening aan grafrechten
5.III 1779-1788 financiële inkomsten ter voldoening aan grafrechten
6 1780-1811 alfabetische index op doopnaam uit nr. 4 en op naam der overledenen uit nr. 5
5.IV 1789-1799 financiële inkomsten ter voldoening aan grafrechten
5.V 1800-1812 financiële inkomsten ter voldoening aan grafrechten