162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Leiden


Bevolkingsregister


365* 1666-1667 Tevelingshofje: resolutie over de gunning van de huisjes aan de nieuwe bewoners, met plattegrond van de toedeling van de huisjes
366* 1701 Tevelingshofje: contract over de opname van Simon Siuwee en Annetje den Haan in het hofje
367* 1713 Tevelingshofje: akte van overdracht van hun gehele boedel of een bedrag van f 150 door Cornelis Bavelaar en Geertruyd Stiepels
368* 1738-1784 Tevelingshofje: register houdende de handtekeningen van nieuwe bewoners onder een (uitgescheurd) bewonersreglement, achterin een bevolkingsregister per huisje
369* 1777 Tevelingshofje: opnamecontract van regenten met Wessel Arbouw en Jacoba Susanna de Lannoij voor een inkoopsom van f 400 en een uitkoop van f 125
370* 1780 Tevelingshofje: ontwerp voor een te drukken formulier voor ontvangst van een afkoopsom in verband met hertrouwen van een bewoner of bewoonster
371* 1783-1823 Tevelingshofje: oningevulde voorbedrukte kwitantie voor de ontvangst van inkoopsommen, met geschreven aanvulling en ontwerp voor een soortgelijke kwitantie
413* 1784-1900 Tevelingshofje: lijsten van de namen van de regenten, leveranciers, bedienden en bewoners
1065* 1817-1826 verklaringen van heren der gebuurten omtrent inwonerschap in de gebuurten, en conceptbrief van Burgemeester en Wethouders omtrent Leiden als domicilie sedert 1817 van een van hen
1056* 1817-1831, 1848 ingekomen verklaringen i.v.m. vestiging te Leiden of vertrek uit een gebuurte
1057* 1817-1841 stukken ontvangen of opgemaakt i.v.m. vertrek uit Leiden
1058* 1818-1828 oningevulde formulieren tot vergunning van immigratie, en vergunningen tot emigratie of immigratie
1059* 1818-1848 generale staat van de bevolking, opgemaakt ingevolge circulaire van 8 oktober 1818 van de gouverneur van Zuid-Holland, 1818, met staten van de bevolking, 1820-1848
1060* 1822-1830 emigranten en immigranten
1064* 1823 stuk houdende verklaring van borgtocht gedurende het tijdelijk verblijf van het gezin van Leonard Gregoire te Leiden
1061* 1831-1846 emigranten en immigranten
1062* 1846-1852 emigranten
1063* 1846-1852 immigranten
1133* 1849 alfabetische staten van beroepsbeoefenaren per wijk
1134* 1852-1857 bevolkingsstaten van de verschillende sociale instellingen, het garnizoen en het Militair Invalidenhuis
1173 1854-1861 gebuurte 01
1135 1854-1861 gebuurte 01
1174 1854-1861 gebuurte 02
1136 1854-1861 gebuurte 02
1175 1854-1861 gebuurte 03
1137 1854-1861 gebuurte 03
1138 1854-1861 gebuurte 04
1176 1854-1861 gebuurte 04
1177 1854-1861 gebuurte 05
1139 1854-1861 gebuurte 05
1178 1854-1861 gebuurte 06
1140 1854-1861 gebuurte 06
1179 1854-1861 gebuurte 07
1141 1854-1861 gebuurte 07
1180 1854-1861 gebuurte 08
1142 1854-1861 gebuurte 08
1181 1854-1861 gebuurte 09
1143 1854-1861 gebuurte 09
1182 1854-1861 gebuurte 10
1144 1854-1861 gebuurte 10
1183 1854-1861 gebuurte 11
1145 1854-1861 gebuurte 11
1146 1854-1861 gebuurte 12
1184 1854-1861 gebuurte 12
1147 1854-1861 gebuurte 13
1185 1854-1861 gebuurte 14
1148 1854-1861 gebuurte 14
1149 1854-1861 gebuurte 14 en 15
1186 1854-1861 gebuurte 16
1150 1854-1861 gebuurte 16
1187 1854-1861 gebuurte 17
1151 1854-1861 gebuurte 17
1188 1854-1861 gebuurte 18
1152 1854-1861 gebuurte 18
1153 1854-1861 gebuurte 19
1154 1854-1861 gebuurte 20
1155 1854-1861 gebuurte 21
1189 1854-1861 gebuurte 21
1156 1854-1861 gebuurte 22
1190 1854-1861 gebuurte 22
1157 1854-1861 gebuurte 23
1191 1854-1861 gebuurte 23
1158 1854-1861 gebuurte 24
1159 1854-1861 gebuurte 25
1192 1854-1861 gebuurte 25
1193 1854-1861 gebuurte 26
1160 1854-1861 gebuurte 26
1161 1854-1861 gebuurte 27
1194 1854-1861 gebuurte 27
1162 1854-1861 gebuurte 29
1195 1854-1861 gebuurte 29
1163 1854-1861 gebuurte 30
1196 1854-1861 gebuurte 30
1164 1854-1861 gebuurte 31
1197 1854-1861 gebuurte 31
1165 1854-1861 gebuurte 32
1198 1854-1861 gebuurte 32
1166 1854-1861 gebuurte 33
1199 1854-1861 gebuurte 33
1200 1854-1861 gebuurte 34
1167 1854-1861 gebuurte 34
1201 1854-1861 gebuurte 35
1168 1854-1861 gebuurte 35
1169 1854-1861 gebuurte 36
1202 1854-1861 gebuurte 36
1170 1854-1861 gebuurte 37
1171 1854-1861 gebuurte 38
1203 1854-1861 gebuurte 38
1172 1854-1861 gebuurte 39
1204 1854-1861 gebuurte 39
1205* 1861 akte houdende bewijs van aangifte van verhuizing binnen de gemeente
1206 1862-1872 alfabetisch register A-K
1207 1862-1872 alfabetisch register L-Z
1208 1862-1872 buurt 01 (A)
1209 1862-1872 buurt 01 (B)
1210 1862-1872 buurt 02 (A)
1211 1862-1872 buurt 02 (B)
1212 1862-1872 buurt 03 (A)
1213 1862-1872 buurt 03 (B)
1214 1862-1872 buurt 04 (A)
1217 1862-1872 buurt 04 (A)
1215 1862-1872 buurt 04 (B)
1218 1862-1872 buurt 04 (B)
1216 1862-1872 buurt 04 (C)
1219 1862-1872 buurt 04 (C)
1220 1862-1872 buurt 05 (A)
1221 1862-1872 buurt 05 (B)
1222 1862-1872 buurt 06
1225 1862-1872 buurt 07 (A)
1223 1862-1872 buurt 07 (A)
1224 1862-1872 buurt 07 (B)
1226 1862-1872 buurt 07 (B)
1227 1862-1872 buurt 08
1228 1862-1872 buurt 08
1229 1862-1872 buurt 09 (A)
1230 1862-1872 buurt 09 (B)
1231 1862-1872 buurt 10 (A)
1232 1862-1872 buurt 10 (B)
1233 1862-1872 buurt 11
1234 1862-1872 buurt 12
1235 1862-1872 buurt 13
1236 1862-1872 buurt 14 (A)
1237 1862-1872 buurt 14 (B)
1238 1862-1872 buurt 15
1239 1862-1872 buurt 16
1240 1862-1872 buurt 16
1241 1862-1872 buurt 17
1242 1862-1872 buurt 18
1243 1862-1872 buurt 19
1244 1862-1872 buurt 19
1245 1862-1872 buurt 20 (A)
1246 1862-1872 buurt 20 (B)
1247 1862-1872 buurt 21
1248 1862-1872 buurt 21
1249 1862-1872 buurt 22
1250 1862-1872 buurt 22
1251 1862-1872 buurt 23
1252 1862-1872 buurt 24 (A)
1253 1862-1872 buurt 24 (B)
1254 1862-1872 buurt 25
1255 1862-1872 buurt 26
1256 1862-1872 buurt 27
1257 1862-1872 buurt 37
1258 1862-1872 buurt 38
1259 1862-1872 losse fragmenten 1869-1872
1260 1862-1877 register van de bij het Vierde Regiment Dragonders te Leiden dienende personen
1295* 1862-1882 staat van de bevolking, zowel per wijk als per gebuurte
372* 1867-1891 Tevelingshofje: lijsten van ingekomen brieven van sollicitanten voor een huisje
1296* 1871-1876 staat van percentages overledenen ten aanzien van de totale bevolking in 1871-1875
1261 1872-1881 alfabetisch register
1262 1872-1881 buurt 01 (A)
1263 1872-1881 buurt 01 (B)
1264 1872-1881 buurt 03
1265 1872-1881 buurt 04 (A)
1266 1872-1881 buurt 04 (B)
1267 1872-1881 buurt 05
1268* 1872-1881 buurt 06
1269 1872-1881 buurt 07
1270 1872-1881 buurt 08
1271 1872-1881 buurt 09
1272 1872-1881 buurt 10
1273 1872-1881 buurt 11
1274 1872-1881 buurt 12
1275 1872-1881 buurt 13
1278 1872-1881 buurt 14
1276 1872-1881 buurt 14 (A)
1277 1872-1881 buurt 14 (B)
1279 1872-1881 buurt 15
1280 1872-1881 buurt 16
1281 1872-1881 buurt 17
1282 1872-1881 buurt 18
1283 1872-1881 buurt 19
1284 1872-1881 buurt 20
1285 1872-1881 buurt 21 (A)
1286 1872-1881 buurt 21 (B)
1287 1872-1881 buurt 22
1288 1872-1881 buurt 23
1289* 1872-1881 buurt 23
1290 1872-1881 buurt 24 (A)
1291 1872-1881 buurt 24 (B)
1292 1872-1881 buurt 38
1294 1872-1881 buurt 39
1293 1872-1881 buurt 39 supplement
1297* 1876 staat van mutaties in de militaire strafgevangenis in juni 1876
1298* 1877 ingekomen stukken ter herziening van de bevolkingsregisters
1299 1881-1889 alfabetisch register A-L
1300 1881-1889 alfabetisch register M-Z
1301 1881-1889 buurt 04
1302 1881-1889 buurt 04 supplement
1303 1881-1889 buurt 22
1304 1881-1889 buurt 23
1305 1890-1924 01 A-Ba (1-407)
1306 1890-1924 02 Be-Bl (408-843)
1307 1890-1924 03 Bo-Bra (844-1117)
1308 1890-1924 04 Bre-Bijl (1118-1543)
1309 1890-1924 05 C-Doe (1544-1938)
1310 1890-1924 06 Dol-Gar (1939-2329)
1311 1890-1924 07 Gee-Gul (2330-2826)
1312 1890-1924 08 Haarlemmerstraat (2829-3319)
1313 1890-1924 09 H-Haz (3321-3614)
1314 1890-1924 10 Hee-Hoe (3615-4054)
1315 1890-1924 11 Hoogew (4036-4412)
1316 1890-1924 12 Hoogl-Hu (4413-4844)
1317 1890-1924 13 Ja-Ju (4845-5214)
1318 1890-1924 14 Kaar-Kod (5215-5576)
1319 1890-1924 15 Koe-Kij (5631-5954)
1320 1890-1924 16 Langebrug (5955-6196)
1321 1890-1924 17 Langegr-str (6203-6602)
1322 1890-1924 18 Lee-Lom (6603-6970)
1323 1890-1924 19 Looyer-Maria (6971-7364)
1324 1890-1924 20 Meer-Mie (7365-7704)
1325 1890-1924 21 Min-Nieuw (7705-8094)
1326 1890-1924 22 Nieuwstr-Ora (8095-8546)
1327 1890-1924 23 Paa-Pie (8547-8956)
1328 1890-1924 24 Plant-Rabar (8957-9268)
1329 1890-1924 25 Rap-Rein (9269-9558)
1330 1890-1924 26 Rem-Run (9559-9889)
1331 1890-1924 27 Rijn-Rijnstr (9891-10248)
1332 1890-1924 28 Sal-Sin (10249-10672)
1333 1890-1924 29 Sing-Sta (10673-11036)
1334 1890-1924 30 Steen-Uit (11037-11508)
1335 1890-1924 31 Utr-Vest (11509-11940)
1336 1890-1924 32 Veste-Vog (11941-12304)
1337 1890-1924 33 Vol-Wa (12305-12750)
1338 1890-1924 34 Wat-Wijn (12751-13022)
1339 1890-1924 35 Z (13023-13309)
1340 1890-1924 36 annexatie 1896, Aloe-Jul (1-439)
1341 1890-1924 37 annexatie 1896, Heer-Laa (440-915)
1342 1890-1924 38 annexatie 1896, Lust-Prinsen (916-1333)
1343 1890-1924 39 annexatie 1896, Prinses-Rijndijk (1334-1572)
1344 1890-1924 40 annexatie 1896, Rijndijk-Rijn en Schie (1574-1743)
1345 1890-1924 41 annexatie 1896, Rijnkade-Wittelaan (1746-2165)
1346 1890-1924 42 annexatie 1896, Witte Rozen-Zijl (2168-2571)
1347 1890-1924 43 annexatie Leiderdorp 1920 (1-252)
1348 1890-1924 44/45 annexatie Zoeterwoude 1920 (1-286)
1349 1890-1924 46/47 annexatie Oegstgeest 1920 (1-411)
1350 1890-1924 48 supplement I (1-415)
1351 1890-1924 49 supplement II (1-447)
1352 1890-1924 50 supplement III A (1-340)
1353 1890-1924 51 supplement III B (1-395)
1354 1890-1924 52 supplement IV A (1-258)
1355 1890-1924 53 supplement IV B (259-505)
1356 1890-1924 54 supplement V (1-399)
1357 1890-1924 55 supplement VI (1-439)
1358 1890-1924 56 supplement VII (1-443)
1359 1890-1924 57 supplement VIII (1-474)
1360 1890-1924 58 supplement IX (1-478)
1361 1890-1924 59 supplement X (1-215)
1362 1890-1924 61A supplement XI A 1e stuk (1-243)
1363 1890-1924 61B supplement XI A 2e stuk (244-451)
1364 1890-1924 62 supplement XI B (1-447)
1365 1890-1924 63/64 supplement XII A (1-359)
1366 1890-1924 65/66 supplement XII B (1-413)
1367 1890-1924 67 supplement XIII A (1-407)
1368 1890-1924 68 supplement XIII B (1-411)
1369 1890-1924 69 supplement XIV (1-453)
1370 1890-1924 70 supplement XV A (1-301)
1371 1890-1924 71 supplement XV B (1-317)
1372 1890-1924 72 supplement XVI A (1-275)
1373 1890-1924 73 supplement XVI B (1-275)
1374 1890-1924 74 supplement XVII A (1-338)
1375 1890-1924 75 supplement XVII B (1-301)
1376 1890-1924 76 supplement XVIII A (1-325)
1377 1890-1924 77 supplement XVIII B (1-367)
1378 1890-1924 78 supplement XIX A (1-254)
1379 1890-1924 79 supplement XIX B (1-302)
1380 1890-1924 80 supplement XIX C (1-320)
1381 1890-1924 81/82 supplement XX A (1-473)
1382 1890-1924 83/83 supplement XX B (474-980)
1383 1890-1924 84 supplement XXI A (1-268)
1384 1890-1924 84 supplement XXI B (269-568)
1386 1890-1924 alfabetisch 1890-1900
1388 1890-1924 alfabetisch 1900-1914
1389 1890-1924 alfabetisch 1914-1923
1390 1890-1924 gestichten (1-207)
1391 1890-1924 schippersregister (1-71)
1387 1890-1924 stand
1385 1890-1924 stand op 1 januari
405* 1906 Tevelingshofje: enveloppe met versnipperde ingekomen brieven van sollicitanten voor een huisje
409* 1966-1978 Tevelingshofje: stukken betreffende de verhuur van de woningen

Gequalificeerde


Overlijden


370* 1799-1810 register houdende aanteekening der Militairen, dewelke in het Sedentair Militaire Hospitaal te Leyden overleden zijn
357* 1806-1808 aangegeven lijken
358* 1809-1811 aangegeven lijken

Schepenbank


Huwelijk


197 1592-1611 ondertrouw en trouw der niet-gereformeerden
198 1611-1633 ondertrouw en trouw der niet-gereformeerden
199 1633-1646 ondertrouw en trouw der niet-gereformeerden
200 1646-1661 ondertrouw en trouw der niet-gereformeerden
201 1661-1673 ondertrouw en trouw der niet-gereformeerden
202 1674-1687 ondertrouw en trouw der niet-gereformeerden
203 1687-1701 ondertrouw en trouw der niet-gereformeerden
204 1701-1713 ondertrouw en trouw der niet-gereformeerden
205 1713-1724 ondertrouw en trouw der niet-gereformeerden
206 1725-1737 ondertrouw en trouw der niet-gereformeerden
207 1737-1752 ondertrouw en trouw der niet-gereformeerden
208 1752-1767 ondertrouw en trouw der niet-gereformeerden
209 1768-1784 ondertrouw en trouw der niet-gereformeerden
210 1784-1795 ondertrouw en trouw der niet-gereformeerden
211 1795-1799 ondertrouw en trouw
212 1799-1802 ondertrouw en trouw
213 1803-1805 ondertrouw en trouw
214 1806-1808 ondertrouw en trouw
215 1809-1811 ondertrouw en trouw

Volkstelling


1073 1829 Caeciliagasthuis, Invalidenhuis, Gevangenis, Garnizoen
1066 1829 wijk I
1074* 1829 wijk I ingevulde formulieren van de volkstelling
1067 1829 wijk II
1075* 1829 wijk II ingevulde formulieren van de volkstelling
1068 1829 wijk III
1076* 1829 wijk III ingevulde formulieren van de volkstelling
1081* 1829 wijk III ingevulde formulieren van de volkstelling
1069 1829 wijk IV
1077* 1829 wijk IV ingevulde formulieren van de volkstelling
1070 1829 wijk V
1078* 1829 wijk V ingevulde formulieren van de volkstelling
1071 1829 wijk VI
1079* 1829 wijk VI deel 1 ingevulde formulieren van de volkstelling
1080* 1829 wijk VI deel 2 ingevulde formulieren van de volkstelling
1072 1829 wijk VIII
1082* 1830
1083* 1831 ingekomen stuk omtrent vertrek van de heer Denyssen en betrekken van zijn woning door zijn zoon
1084* 1839 aantekening houdende instructies voor de heren van de gebuurten inzake de volkstelling
1085 1839 wijk I
1086 1839 wijk II
1087 1839 wijk III
1088 1839 wijk IV
1093* 1839 wijk IV, 1-450: ingevulde formulieren tbv volkstelling
1094* 1839 wijk IV, 451 e.v.: ingevulde formuliere tbv volkstelling
1089 1839 wijk V
1090 1839 wijk VI
1091 1839 wijk VII
1092 1839 wijk VIII, incl. verzamelstaat
1098* 1845 ingekomen extract uit het personenregister van het Militair Detentiehuis betreffende Frederik Hendrik Hoek
1095* 1845 lijst van eigenaren van de percelen in de gebuurten 1 en 2
1096* 1845 verklaring van de heer van gebuurte 20 dat de beide zonen van P. Wijtenburg te zijnen huize woonachtig zijn
1097* 1845-1853 gebuurtegewijze staten van de bevolking
1099 1846 wijk I, folio 1-457
1100 1846 wijk II, folio 1-402
1101 1846 wijk II, folio 403-797
1102 1846 wijk III, folio 1-400
1103 1846 wijk III, folio 401-777
1104 1846 wijk IV, folio 1-500
1105 1846 wijk IV, folio 501-944
1106 1846 wijk V, folio 1-431
1107 1846 wijk V, folio 432-860
1108 1846 wijk V, folio 861-1257
1109 1846 wijk VI, folio 1-430
1112 1846 wijk VI, folio 1292-1684
1110 1846 wijk VI, folio 431-870
1111 1846 wijk VI, folio 861a-1291
1113 1846 wijk VII, folio 1-420
1114 1846 wijk VII, folio 421-841
1115 1846 wijk VII, folio 842-1256
1116 1846 wijk VIII, folio 1-525
1117 1846 wijk VIII, folio 526-1047
1118 1849 wijk I
1130* 1849 wijk I, V, 1-400: ingevulde formulieren tbv volkstelling
1119 1849 wijk II
1120 1849 wijk III
1121 1849 wijk IV
1122 1849 wijk V, 1-705
1131* 1849 wijk V, 401-737: ingevulde formulieren tbv volkstelling
1123 1849 wijk V, 706-1201
1132* 1849 wijk V, 738 e.v.: ingevulde formulieren tbv volkstelling
1124 1849 wijk VI, 1-821
1125 1849 wijk VI, 822-1512
1126 1849 wijk VII, 1-512
1127 1849 wijk VII, 513-981
1128 1849 wijk VIII, 1-423
1129 1849 wijk VIII, 424-828, Wijk IX, incl. verzamelstaat achterin

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


285 1793-1800

Engelse Kerk

(religie)

Diakens


286 1754-1804 dopen; 1778-1794 trouwen; aanstelling van ouderlingen en diakens

Dopen / Geboorte


286 1754-1804 dopen; 1778-1794 trouwen; aanstelling van ouderlingen en diakens

Trouwen


286 1754-1804 dopen; 1778-1794 trouwen; aanstelling van ouderlingen en diakens

Ouderlingen


286 1754-1804 dopen; 1778-1794 trouwen; aanstelling van ouderlingen en diakens

Evangelisch-Lutherse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


49a 1642-1729
49b 1683-1691
49c 1793-1826
47B* 1826-1830, 1833, 1835-1844 ingekomen uittreksels uit geboorteregisters (i.v.m. doop)
49d* 1879-1897

Trouwen


48 1646-1809, 1824-1865, 1866-1897
50* 1827-1829, 1836, 1839, 1844, 1849-1850 attestaties van gesloten huwelijken, ingekomen bij de Kerkeraad

Lidmaten


46a* 1800-1928
47A* 1806-1843 ingekomen attestaties (niet op volgorde)
46e* 1828-1840
46b* 1828-1849
46c* 1849-1865
46d* 1865
47* 1923-1929 ledenregister op kaartsysteem voor de heffing van kerkelijke belasting

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Trouwen


1 1575-1586 huwelijksproclamaties
2 1586-1591 huwelijksproclamaties
3 1592-1597 huwelijksproclamaties
4 1597-1602 huwelijksproclamaties
5 1602-1604 huwelijksproclamaties
6 1604-1608 huwelijksproclamaties
7 1608-1614 huwelijksproclamaties
8 1614-1619 huwelijksproclamaties
9 1619-1626 huwelijksproclamaties
10 1626-1633 huwelijksproclamaties
11 1633-1637 huwelijksproclamaties
12 1638-1642 huwelijksproclamaties
13 1642-1647 huwelijksproclamaties
14 1647-1653 huwelijksproclamaties
15 1653-1657 huwelijksproclamaties
16 1657-1661 huwelijksproclamaties
17 1661-1664 huwelijksproclamaties
18 1664-1667 huwelijksproclamaties
19 1667-1670 huwelijksproclamaties
20 1670-1673 huwelijksproclamaties
21 1673-1677 huwelijksproclamaties
22 1678-1681 huwelijksproclamaties
23 1682-1686 huwelijksproclamaties
24 1686-1690 huwelijksproclamaties
25 1690-1694 huwelijksproclamaties
26 1694-1698 huwelijksproclamaties
27 1698-1702 huwelijksproclamaties
28 1703-1707 huwelijksproclamaties
29 1707-1710 huwelijksproclamaties
30 1711-1715 huwelijksproclamaties
31 1715-1718 huwelijksproclamaties
32 1718-1721 huwelijksproclamaties
33 1722-1724 huwelijksproclamaties
34 1725-1728 huwelijksproclamaties
35 1729-1732 huwelijksproclamaties
36 1732-1736 huwelijksproclamaties
37 1736-1741 huwelijksproclamaties
38 1741-1746 huwelijksproclamaties
39 1746-1750 huwelijksproclamaties
40 1751-1755 huwelijksproclamaties
41 1756-1761 huwelijksproclamaties
42 1762-1767 huwelijksproclamaties
43 1767-1772 huwelijksproclamaties
44 1772-1778 huwelijksproclamaties
45 1779-1784 huwelijksproclamaties
46 1784-1790 huwelijksproclamaties
47 1790-1795 huwelijksproclamaties

Hoogduitse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


283 1644-1736

Trouwen


178 1663-1667
179 1667-1671
180 1671-1676
181 1676-1681
182 1681-1684
183 1684-1688
184 1688-1693
185 1693-1696
186 1696-1700
187 1700-1704
188 1704-1707
189 1707-1710
190 1710-1713
191 1713-1717
192 1717-1720
193 1720-1723
194 1724-1729
195 1729-1733
196 1733-1736

Israëlitische Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


310 1807-1811

Lidmaten


311* 1811 register Joodse namen

Lutherse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


280 1613-1769
282 1730-1811
281 1770-1811

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


232 1621-1628 Hooglandsche Kerk
221 1621-1644 Pieterskerk
233 1628-1635 Hooglandsche Kerk
234 1636-1644 Hooglandsche Kerk
235 1644-1652 Hooglandsche Kerk
222 1644-1664 Pieterskerk
258 1650-1669 Nieuwe- of Marekerk
236 1652-1659 Hooglandsche Kerk
237 1659-1666 Hooglandsche Kerk
265 1663-1695 Loots- of Oosterkerk
223 1664-1681 Pieterskerk
238 1667-1674 Hooglandsche Kerk
259 1670-1684 Nieuwe- of Marekerk
239 1674-1679 Hooglandsche Kerk
240 1680-1683 Hooglandsche Kerk
224 1682-1689 Pieterskerk
241 1684-1687 Hooglandsche Kerk
260 1684-1700 Nieuwe- of Marekerk
242 1688-1691 Hooglandsche Kerk
225 1689-1698 Pieterskerk
243 1691-1696 Hooglandsche Kerk
244 1696-1700 Hooglandsche Kerk
266 1696-1707 Loots- of Oosterkerk
226 1699-1710 Pieterskerk
245 1701-1705 Hooglandsche Kerk
261 1701-1713 Nieuwe- of Marekerk
246 1705-1710 Hooglandsche Kerk
267 1707-1740 Loots- of Oosterkerk
227 1710-1724 Pieterskerk
247 1711-1718 Hooglandsche Kerk
262 1714-1737 Nieuwe- of Marekerk
248 1718-1726 Hooglandsche Kerk
228 1725-1740 Pieterskerk
249 1726-1733 Hooglandsche Kerk
250 1733-1741 Hooglandsche Kerk
263 1738-1766 Nieuwe- of Marekerk
268 1740-1792 Loots- of Oosterkerk
251 1741-1754 Hooglandsche Kerk
229 1741-1769 Pieterskerk
252 1755-1767 Hooglandsche Kerk
264 1766-1811 Nieuwe- of Marekerk
253 1767-1780 Hooglandsche Kerk
230 1770-1795 Pieterskerk
254 1780-1789 Hooglandsche Kerk
255 1789-1796 Hooglandsche Kerk
269 1793-1795, 1803-1811 Loots- of Oosterkerk
256 1796-1803 Hooglandsche Kerk
231 1796-1811 Pieterskerk
257 1804-1811 Hooglandsche Kerk

Trouwen


48 1595-1598 Pieterskerk
87 1597-1604 Hooglandsche Kerk
49 1598-1605 Pieterskerk
88 1604-1610 Hooglandsche Kerk
50 1605-1611 Pieterskerk
89 1610-1618 Hooglandsche Kerk
51 1612-1618 Pieterskerk
52 1618-1625 Pieterskerk
90 1620-1625 Hooglandsche Kerk
91 1625-1630 Hooglandsche Kerk
53 1625-1630 Pieterskerk
92 1630-1635 Hooglandsche Kerk
54 1630-1635 Pieterskerk
93 1635-1639 Hooglandsche Kerk
55 1635-1639 Pieterskerk
94 1639-1645 Hooglandsche Kerk
56 1639-1645 Pieterskerk
95 1645-1650 Hooglandsche Kerk
57 1645-1650 Pieterskerk
58 1650-1655 Pieterskerk
96 1651-1655 Hooglandsche Kerk
59 1655-1658 Pieterskerk
97 1655-1659 Hooglandsche Kerk
60 1658-1663 Pieterskerk
125 1659-1663 Nieuwe- of Marekerk
98 1659-1664 Hooglandsche Kerk
61 1663-1667 Pieterskerk
99 1664-1670 Hooglandsche Kerk
62 1667-1671 Pieterskerk
126 1669-1674 Nieuwe- of Marekerk
100 1670-1674 Hooglandsche Kerk
63 1671-1676 Pieterskerk
127 1674-1679 Nieuwe- of Marekerk
101 1674-1680 Hooglandsche Kerk
64 1676-1680 Pieterskerk
128 1679-1682 Nieuwe- of Marekerk
65 1680-1683 Pieterskerk
102 1681-1683 Hooglandsche Kerk
129 1682-1685 Nieuwe- of Marekerk
66 1683-1686 Pieterskerk
103 1684-1687 Hooglandsche Kerk
130 1685-1688 Nieuwe- of Marekerk
67 1686-1690 Pieterskerk
104 1687-1692 Hooglandsche Kerk
131 1688-1692 Nieuwe- of Marekerk
68 1690-1694 Pieterskerk
132 1692-1695 Nieuwe- of Marekerk
105 1692-1696 Hooglandsche Kerk
69 1694-1698 Pieterskerk
133 1695-1698 Nieuwe- of Marekerk
106 1696-1700 Hooglandsche Kerk
134 1698-1702 Nieuwe- of Marekerk
70 1698-1702 Pieterskerk
107 1700-1703 Hooglandsche Kerk
135 1702-1705 Nieuwe- of Marekerk
71 1702-1706 Pieterskerk
108 1703-1707 Hooglandsche Kerk
136 1705-1707 Nieuwe- of Marekerk
72 1706-1709 Pieterskerk
137 1707-1710 Nieuwe- of Marekerk
109 1707-1711 Hooglandsche Kerk
73 1709-1714 Pieterskerk
138 1710-1713 Nieuwe- of Marekerk
110 1711-1715 Hooglandsche Kerk
139 1714-1716 Nieuwe- of Marekerk
74 1714-1718 Pieterskerk
111 1715-1719 Hooglandsche Kerk
140 1716-1719 Nieuwe- of Marekerk
75 1718-1721 Pieterskerk
141 1719-1721 Nieuwe- of Marekerk
112 1719-1722 Hooglandsche Kerk
76 1721-1724 Pieterskerk
142 1722-1725 Nieuwe- of Marekerk
113 1722-1726 Hooglandsche Kerk
77 1725-1729 Pieterskerk
143 1725-1730 Nieuwe- of Marekerk
114 1726-1730 Hooglandsche Kerk
153 1726-1730 Loots- of Oosterkerk
115 1730-1734 Hooglandsche Kerk
78 1730-1734 Pieterskerk
154 1730-1735 Loots- of Oosterkerk
144 1730-1736 Nieuwe- of Marekerk
79 1734-1739 Pieterskerk
116 1734-1740 Hooglandsche Kerk
155 1735-1744 Loots- of Oosterkerk
145 1736-1743 Nieuwe- of Marekerk
80 1740-1746 Pieterskerk
117 1740-1748 Hooglandsche Kerk
146 1743-1751 Nieuwe- of Marekerk
156 1744-1753 Loots- of Oosterkerk
81 1746-1753 Pieterskerk
118 1748-1756 Hooglandsche Kerk
147 1751-1761 Nieuwe- of Marekerk
157 1753-1768 Loots- of Oosterkerk
82 1754-1761 Pieterskerk
119 1756-1765 Hooglandsche Kerk
148 1761-1770 Nieuwe- of Marekerk
83 1762-1769 Pieterskerk
120 1765-1774 Hooglandsche Kerk
158 1768-1775 Loots- of Oosterkerk
149 1770-1777 Nieuwe- of Marekerk
84 1770-1779 Pieterskerk
121 1774-1779 Hooglandsche Kerk
159 1775-1783 Loots- of Oosterkerk
150 1777-1783 Nieuwe- of Marekerk
122 1779-1785 Hooglandsche Kerk
85 1779-1785 Pieterskerk
151 1783-1790 Nieuwe- of Marekerk
160 1783-1791 Loots- of Oosterkerk
123 1786-1793 Hooglandsche Kerk
86 1786-1795 Pieterskerk
161 1791-1795 Loots- of Oosterkerk
152 1791-1795 Nieuwe- of Marekerk
124 1793-1795 Hooglandsche Kerk

Oud-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


308 1680, 1694-1810 dopen; 1694-1727 trouwen; 1674-1719 ziekenzalving

Trouwen


308 1680, 1694-1810 dopen; 1694-1727 trouwen; 1674-1719 ziekenzalving

Ziekenzalving


308 1680, 1694-1810 dopen; 1694-1727 trouwen; 1674-1719 ziekenzalving

Remonstrantse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


284 1663-1811

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


290 1642-1661 dopen en trouwen: Kerk aan de Bakkersteeg
302 1646-1788 Kerk aan de Utrechtse Veer
304 1654-1683 Kerk De Zon
298A 1660-1711 dopen; 1660-1709 trouwen: Kerk aan de Kuipersteeg
291 1661-1684 dopen en trouwen: Kerk aan de Bakkersteeg
287 1664-1710 dopen; 1665-1709 trouwen: Kerk aan de Appelmarkt
295 1670-1756 dopen; 1670-1802 trouwen: Kerk aan de St. Jorissteeg
306 1670-1757 afschrift doop- en trouwboek van de Paters Jezuïeten
305 1683-1811 Kerk De Zon
292 1684-1705 dopen en trouwen: Kerk aan de Bakkersteeg
298 1697-1711 dopen en trouwen: Kerk aan de Kuipersteeg
293 1705-1757 dopen en trouwen: Kerk aan de Bakkersteeg
288 1710-1798 dopen en trouwen: Kerk aan de Appelmarkt
299 1712-1767 dopen en trouwen: Kerk aan de Kuipersteeg
296 1756-1801 Kerk aan de St. Jorissteeg
294 1757-1811 dopen en trouwen: Kerk aan de Bakkersteeg
300 1768-1792 dopen; 1768-1810 trouwen: Kerk aan de Kuipersteeg
303 1789-1811 Kerk aan de Utrechtse Veer
301 1793-1803 Kerk aan de Kuipersteeg
289 1793-1804: Kerk aan de Appelmarkt
297 1801-1811 dopen; 1802-1811 trouwen: Kerk aan de St. Jorissteeg

Trouwen


290 1642-1661 dopen en trouwen: Kerk aan de Bakkersteeg
298A 1660-1711 dopen; 1660-1709 trouwen: Kerk aan de Kuipersteeg
291 1661-1684 dopen en trouwen: Kerk aan de Bakkersteeg
287 1664-1710 dopen; 1665-1709 trouwen: Kerk aan de Appelmarkt
295 1670-1756 dopen; 1670-1802 trouwen: Kerk aan de St. Jorissteeg
306 1670-1757 afschrift doop- en trouwboek van de Paters Jezuïeten
292 1684-1705 dopen en trouwen: Kerk aan de Bakkersteeg
298 1697-1711 dopen en trouwen: Kerk aan de Kuipersteeg
293 1705-1757 dopen en trouwen: Kerk aan de Bakkersteeg
288 1710-1798 dopen en trouwen: Kerk aan de Appelmarkt
299 1712-1767 dopen en trouwen: Kerk aan de Kuipersteeg
294 1757-1811 dopen en trouwen: Kerk aan de Bakkersteeg
300 1768-1792 dopen; 1768-1810 trouwen: Kerk aan de Kuipersteeg
297 1801-1811 dopen; 1802-1811 trouwen: Kerk aan de St. Jorissteeg

Waals-Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


270 1599-1627
271 1627-1646
272 1647-1655
273 1655-1669
274 1670-1695
275 1696-1748
276 1748-1811

Trouwen


162 1604-1638 Vrouwekerk (Frans)
167 1638-1650 Gasthuiskerk (Frans)
163 1638-1663 Vrouwekerk (Frans)
171 1646-1656 Gasthuiskerk (Nederlands)
168 1651-1669 Gasthuiskerk (Frans)
172 1656-1667 Gasthuiskerk (Nederlands)
164 1663-1699 Vrouwekerk (Frans)
173 1667-1679 Gasthuiskerk (Nederlands)
169 1671-1699 Gasthuiskerk (Frans)
174 1680-1695 Gasthuiskerk (Nederlands)
175 1696-1746 Gasthuiskerk (Nederlands)
170 1699-1738 Gasthuiskerk (Frans)
165 1699-1739 Vrouwekerk (Frans)
176 1710-1729 Gasthuiskerk (Nederlands)
166 1740-1811 Vrouwekerk (Frans)
177 1747-1795 Gasthuiskerk (Nederlands)