162040 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 22-8-2023 om 20:07

Leende


Bevolkingsregister


1739* 1813 circulaire van de prefect inzake de liste civique van 1811
1740* 1815-1871, 1922-1935 stukken houdende inlichtingen over inwoners van Leende door de gemeente te verstrekken of door derden verstrekt
1713 1821 register der bevolking
1714 1826
1741* 1829-1890 stukken betreffende volkstellingen
1742* 1830-1892 formulieren voor de aangifte van woonplaats verandering, met bijbehorende correspondentie
1728* 1842-1858 vertrokken personen
1743* 1844 staat van buurtschappen met inwonertal
1727 1849 hoofdelijk invullingsregister
1744* 1850-1893 stukken betreffende het aanleggen en bijhouden van bevolkingsregisters
1745* 1851 besluiten van de gouverneur betreffende huisnummering
1746* 1852-1880, 1919-1949 statistische gegevens betreffende de bevolking
1715 1860-1869 wijk A Dorp
1716 1860-1869 wijk B strijp
1734* 1861-1865 ingekomen personen
1747* 1866-1878 verzoekschriften om afgifte van bewijzen van in leven zijn
1717 1869-1889 wijk A Oosterik
1718 1869-1889 wijk B Dorp
1719 1869-1889 wijk C Strijp
1748* 1872 missive van de burgemeester van Veldhoven in verband met de legalisatie van een handtekening
2500* 1887-1890 vertrokken personen
1720 1890-1900 wijk A Oosterik
1721 1890-1900 wijk B Dorp
1722 1890-1900 wijk C Strijp
1749* 1891-1934 correspondentie betreffende paspoorten
2502* 1892-1902 ingekomen personen
2501* 1892-1903 vertrokken personen
1723 1901-1921 wijk A Oosterik
1724 1901-1921 wijk B Dorp
1725 1901-1921 wijk C Strijp
2503* 1903-1908 ingekomen en vertrokken personen
2504* 1909-1920 ingekomen en vertrokken personen
1750* 1920, 1931 stukken betreffende de invoering van een stelsel van persoonskaarten bij de bevolkingsboekhouding
2511* 1921 registers van huisnummering
1735* 1921-1926 ingekomen personen
1729* 1921-1926 vertrokken personen
2508* 1921-1931 klapper op het bevolkingsregister
2505 1921-1931 wijk A
2506 1921-1931 wijk B
2507 1921-1931 wijk C
1751* 1923 stukken betreffende de naturalisatie van J.S. Klinski
1730* 1927-1935 vertrokken personen
1736* 1927-1936 ingekomen personen
2509 1931-1940 gezinskaarten A-K
2510 1931-1940 gezinskaarten L-Z
1731* 1935-1936 vertrokken personen
2512* 1936 registers van huisnummering
1737* 1936-1942 ingekomen personen
1732* 1936-1942 vertrokken personen
1738* 1944-1945 ingekomen personen
1733* 1944-1945 vertrokken personen
1726* 19e eeuw fragmenten

Burgerlijke Stand


Correspondentie


1698* 1811-1888, 1927-1935 correspondentie betreffende het aanleggen en bijhouden van de registers van de burgerlijke stand
1700* 1812 missive van de onderprefect van het arrondissement Eindhoven betreffende het aannemen van familienamen
1702* 1816-1895, 1929-1932 ingekomen missiven van diverse instellingen en personen in verband met te sluiten huwelijken en daarbij op te maken huwelijksakten
1703* 1820 missive van de officier van justitie bij de rechtbank van eerste aanleg te Eindhoven, inzake het horen van getuigen betreffende geboorten, waarvan geen akten zijn opgemaakt
1704* 1837-1893 missiven van diverse personen met betrekking tot het opmaken van geboorteakten
1705* 1839-1933 missiven houdende verzoeken om inlichtingen af te geven door de ambtenaar van de burgerlijke stand
1711* 1934 missive aan de officier van justitie inzake inschrijving van een echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand, minuut
1712* 1936 missiven van Nederlandse en Duitse instanties inzake het huwelijk van een Duitse vluchteling

Geboorte


1677 1811-1813 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1696* 1811-1862 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1678 1814-1830
1679 1831-1845
1680 1846-1860
1681 1861-1875
1697* 1863-1902 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1682 1876-1890
1683 1891-1905
2540* 1903-1912 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2529* 1906-1920
2541* 1913-1922 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2530* 1921-1930
2542* 1923-1932 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2531* 1931-1940
2543* 1933-1940 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2532* 1941-1950

Huwelijk


1677 1811-1813 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1696* 1811-1862 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1699* 1811-1893 huwelijksafkondigingen uit diverse gemeenten
1684 1814-1830
1685 1831-1845
1686 1846-1860
1687 1861-1875
1697* 1863-1902 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1688 1876-1890
1689 1891-1905
2540* 1903-1912 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2533 1906-1920
2541* 1913-1922 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2534 1921-1930
2542* 1923-1932 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2535 1931-1940
2543* 1933-1940 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten

Overlijden


1677 1811-1813 register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1696* 1811-1862 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1701* 1813-1927 extracten uit overlijdensregisters, ook van andere plaatsen
1690 1814-1830
1691 1831-1845
1692 1846-1860
1706* 1858-1890 staten van overledenen en begravenen
1693 1861-1875
1697* 1863-1902 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
1707* 1870, 1887 attestaties van de gemeente-arts inzake het vaststellen van de doodsoorzaak bij overledenen
1694 1876-1890
1695 1891-1905
2540* 1903-1912 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2536 1906-1920
2541* 1913-1922 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2537 1921-1930
2542* 1923-1932 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2538 1931-1940
2543* 1933-1940 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2539 1941-1950

Zaken van Registratie


1708* 1892 stukken betreffende het inrichten van tienjaarlijkse tafels
1709* 1929 stukken betreffende het drukken en verzenden van de registers van de burgerlijke stand
1710* 1933-1945 stukken betreffende erkenningen

Gequalificeerde


Overlijden


24.13 1806-1810

Koster/Schoolmeester


Overlijden


24.12 1710-1714, 1725

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


24.10 1762-1809

Trouwen


24.11 1762-1803

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


24.1 1607-1629 dopen; 1582-1630 trouwen; 1607-1625 begraven
24.2 1631-1636
24.3 1636-1660
24.4 1660-1683
24.5 1684-1725
24.6 1726-1750 ook kinderen van zwervers, 1697-1734, fol. 2-2v, 73; onwettige kinderen 1687-1750, fol. 3-3v, 72v-73v
24.7 1751-1785 ook kinderen van zwervers, 1755, fol. 77v; onwettige kinderen 1751-1783, fol. 75-76
24.9 1760-1810
24.8 1784-1810

Trouwen


24.1 1607-1629 dopen; 1582-1630 trouwen; 1607-1625 begraven
24.2 1631-1636
24.3 1636-1660
24.4 1660-1683
24.5 1684-1725
24.6 1726-1750 ook kinderen van zwervers, 1697-1734, fol. 2-2v, 73; onwettige kinderen 1687-1750, fol. 3-3v, 72v-73v
24.7 1751-1785 ook kinderen van zwervers, 1755, fol. 77v; onwettige kinderen 1751-1783, fol. 75-76
24.8 1784-1810

Begraven / Overlijden


24.1 1607-1629 dopen; 1582-1630 trouwen; 1607-1625 begraven
24.2 1631-1636
24.3 1636-1660
24.4 1660-1683
24.5 1684-1725
24.6 1726-1750 ook kinderen van zwervers, 1697-1734, fol. 2-2v, 73; onwettige kinderen 1687-1750, fol. 3-3v, 72v-73v
24.8 1784-1810