162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Langer- en Korteraar


Gaarder


Geboorte


3 1767-1806

Huwelijk


6 1700, 1747, 1803 bijlagen
1 1737-1752
2A 1752-1761
2 1752-1767
3 1767-1806

Overlijden


6 1700, 1747, 1803 bijlagen
1 1737-1752
2A 1752-1761
2 1752-1767
4 1767-1792
3 1767-1806
5 1793-1805

Gequalificeerde


Overlijden


14 1806-1811 (1812)
15 1806-1811 (1818)

Gerecht


Huwelijk


12.I 1637-1763 bijlagen
7 1641-1675
8 1676-1704, 1705-1714
9.I 1714-1754
9.II 1754-1793
12.II 1764-1779 bijlagen
12.III 1780-1793 bijlagen
11 1792-1807 dubbeld van het trouwboek over Lang- en Corter-Aar
13.I 1793-1804 bijlagen
10 1794-1811
13.II 1805-1811 bijlagen

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Akten van indemniteit/cautie, borgbrieven


2D 1736-1825

Dopen / Geboorte


1C 1699-1739 hervormd
1 1739-1812

Trouwen


1 1739-1812
2 1807 ondertrouw

Lidmaten


2C.II 1818-1882

Begraven / Overlijden


2A.II 1684-1824
2C.I 1700-1800, 1805 grafboek
*2C 1700-1812 grafboek achttiende eeuw
2A.I 1749-1794
2B 1793-1808 lijsten van ontvangen kerkenrechten voor begraven in de kerk of op het kerkhof
2A.III 1795-1815 hervormd

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


3A 1668-1718
6 1717-1718 lijst van te Langeraar gedoopten
3 1755-1792
4 1791-1801
5 1801-1812

Trouwen


3A 1668-1718
3 1755-1792
4 1791-1801
5 1801-1812