162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Lange Ruige Weide


Gerecht


Huwelijk


1A 1652-1736 trouwaantekeningen met bijlagen
1B 1741 trouw en ondertrouw, huwelijksproclamaties
2.I 1750-1797 huwelijksproclamaties
2.II 1798-1804 huwelijksproclamaties
1 1804-1811
2.III 1805-1811 huwelijksproclamaties