161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Landsmeer


Bevolkingsregister


2 1850-1861 Landsmeer en Watergang: Landsmeer (deel 1)
3 1850-1861 Landsmeer en Watergang: Landsmeer (deel 2)
1 1850-1861 Landsmeer en Watergang: Watergang (incl. het Schouw, Broekermeer)
24* 1850-1930 Landsmeer en Watergang: klapper
25* 1850-1930 Landsmeer en Watergang: klapper deel enII
27* 1861-1874 Landsmeer en Watergang: klapper deelV
4 1861-1874 Landsmeer en Watergang: Landsmeer (deel 1) (incl. Buikslotermeer)
6 1861-1874 Landsmeer en Watergang: Watergang (incl. het Schouw, Broekermeer)
5 1861-1879 Landsmeer en Watergang: Landsmeer (deel 2)
7 1870-1874 Landsmeer en Watergang: Landsmeer (met dienstboden)
11 1871-1886 Landsmeer en Watergang: Landsmeer (Dorp e.o.)
8 1871-1886 Landsmeer en Watergang: Landsmeer (Noordeinde e.o.)
10 1871-1886 Landsmeer en Watergang: Watergang
9 1871-1886 Landsmeer en Watergang: Watergang (het Schouw, Broekermeer)
22 1885-1900 Landsmeer en Watergang: dienstboden
28* 1886-1900 Landsmeer en Watergang: klapper
12 1886-1900 Landsmeer en Watergang: Landsmeer (Dorp e.o.)
13 1886-1900 Landsmeer en Watergang: Landsmeer (Noordeinde e.o.)
16 1886-1900 Landsmeer en Watergang: Landsmeer (Zuideinde, Kadoelen e.o.)
15 1886-1900 Landsmeer en Watergang: Watergang
14 1886-1900 Landsmeer en Watergang: Watergang (het Schouw, Broekermeer)
26* 1891-1874 Landsmeer en Watergang: klapper deel VI
23 1895-1930 Landsmeer en Watergang: dienstboden
29* 1900-1921 Landsmeer en Watergang: klapper
17 1900-1921 Landsmeer en Watergang: Landsmeer (Dorp e.o.)
18 1900-1921 Landsmeer en Watergang: Landsmeer (Noordeinde e.o.)
21 1900-1921 Landsmeer en Watergang: Landsmeer (Zuideinde, Kadoelen e.o.)
20 1900-1921 Landsmeer en Watergang: Watergang
19 1900-1921 Landsmeer en Watergang: Watergang (het Schouw, Broekermeer)

Burgerlijke Gemeente


Akten van indemniteit/cautie, borgbrieven


148 1688, 1742, 1803, 1808-1812 akten van indemniteit, door Landsmeer afgegeven
149 1694, 1703, 1728-1776 akten van indemniteit, ingekomen
150 1777-1799 akten van indemniteit, ingekomen
151 1800-1811 akten van indemniteit, ingekomen

Gaarder


Huwelijk


10 1763-1805 impost op trouwen; 1806-1811 ondertrouw voor het gerecht

Overlijden


11 1751-1805 impost op begraven

Gequalificeerde


Overlijden


12 1806-1811 aangegeven lijken

Gerecht


Huwelijk


9a 1592-1604, 1674 uitreksel
17A.1 1592-1789 uitreksel
9b 1670-1789 uitreksel

Volkstelling


1 1840 Landsmeer en Watergang

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1641, 1656-1706
17A.2 1641-1706 kopieboek
2 1740-1800
3 1801-1810
4 1801-1813

Trouwen


5 1793-1796, 1799-1802, 1806-1813

Lidmaten


6a 1650-1749 kopie

Begraven / Overlijden


6b 1684-1749 kopie

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Attestaties


19* 1610 huwelijksattestatie, afgegeven door de predikant

Correspondentie


18* 1817-1880 ingekomen circulaires
22* 1928 ingekomen brieven van ds.D.Barger uit Hoorn over de verhouding vrijzinnigen/rechtzinnigen cq. de evangelisatie in Hoorn

Diaconale zaken


16* 1628 beschikking van de Gecommitteerde Raden van de Staten van West-Friesland en het Noorderkwartier op het verzoekschrift van Adriaen Barentsz . Coop, predikant van Landsmeer en Watergang, om betaling van zijn traktement
17* 1841, 1873 stukken betreffende het predikantstraktement
20* 1894 notulen van vergaderingen van het kies-college

Dopen / Geboorte


5 1793-1800
6* 1817-1882
7* 1851-1886

Trouwen


9* 1703 bekendmaking van het huwelijk van Symon Jansz.Koster en Trijntje Andries
10* 1730 bekendmaking van het huwelijk van Symon Jansz. en Lijsje Sijmons
5 1793-1800
8 1793-1915

Kerkenraadresoluties


1 1677-1749 resolitie- en lidmatenboek

Lidmaten


1 1677-1749 resolitie- en lidmatenboek
14 1789, 1817, 1889-1890, 1893 lidmatenlijsten
11 1822-1890,1755-1890
12 1822-1891
12a 1822-1891
13* 1890-1951

Lijst van predikanten


21* 1841 stukken betreffende de benoemingen het ontslag van predikanten in Landsmeer

Notulen van de Kerkeraad


2* 1801-1854 notulenboek
4* 1850 reglement
3* 1855-1903 notulenboek

Testamenten


15* 1704 testament van Daniƫl Arents, predikant te Zuiderwoude, verleden voor notaris Sijbrant Roos in Zuiderwoude