162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Kwadijk


Bevolkingsregister


1 1850-1861
9* 1850-1861 klapper
2 1861-1891
6 1891-1900 dienstboden
3 1892-1900
7 1900-1920 dienstboden
4 1900-1920 incl. bladwijzer
8 1920-1927 dienstboden
5 1920-1927 incl. bladwijzer
14 1921-1939 dienstbodenkaarten
13 1921-1939 gezinskaarten, dienstboden en verwijskaarten
10* 1930-1939 archiefregister bevolking I
11* 1930-1939 archiefregister bevolking II
12* 1930-1939 archiefregister bevolking III

Burgerlijke Gemeente


Huwelijk


16 1701-1850 alle gezindten: klapper op inv.nr. 1b (Kwadijk); 1b, 2b, 11a (Middelie); 4 (Warder)

Gaarder


Huwelijk


47a 1796-1802 impost op trouwen Kwadijk
46c 1803-1806 impost op trouwen Kwadijk, Middelie en Warder
46c* 1803-1806 impost op trouwen: Kwadijk, Middelie en Warder

Overlijden


47b 1796-1803 impost op begraven Kwadijk
46d 1803-1806 impost op begraven Kwadijk, Middelie en Warder

Gequalificeerde


Overlijden


67 1806-1811 overlijden, register der overledenen Edam met Kwadijk, Middelie en Warder
67* 1806-1811 register der overledenen Edam met Kwadijk, Middelie en Warder

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1a 1701-1792
2 1792-1811

Trouwen


1b 1701-1792

Lidmaten


17 1649-1747 klapper

Begraven / Overlijden


4a 1730-1796
4b 1730-1796 grafboek
5 1796-1811

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Attestaties


19 1748-1830
20 1830-1867
21* 1867-1897
22* 1897-1970

Dopen / Geboorte


16* 1792-1970 duplicaat
14 1809-1858
15* 1858-1970

Trouwen


17 1793-1970 contra trouwboek
18* 1793-1970 duplicaat trouwboek

Lidmaten


19 1748-1830
20 1830-1867
23* 1850-1907 duplicaat lidmatenboek
21* 1867-1897
22* 1897-1970
24* 1907-1970 duplicaat lidmatenboek