161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Krommenie


Bevolkingsregister


3 1811 alfabetische staat vanngezetenen,ncl. losse lijst van 21-jarige
4a 1829-1849 losse stukken behorende bij het register met akten van woonplaatsveranderingen betreffendengekomen personen
5 1829-1849 register met akten van woonplaatsveranderingen betreffende vertrokken personen
4 1829-1849 register met akten van woonplaatsveranderingen betreffendengekomen personen
6* 1850-1861 alfabetischendex
7 1850-1861 deel 1
8 1850-1861 deel 2
9 1850-1861 deel 3
10 1850-1861 deel 4
11 1850-1861 deel 5
12 1850-1861 deel 6
19* 1850-1861 lijst van tijdelijk verblijfhoudenden
13 1861-1879 deel 1: A-B
14 1861-1879 deel 2: C-H
15 1861-1879 deel 3: J-K
16 1861-1879 deel 4: L-0
17 1861-1879 deel 5: P-S
18 1861-1879 deel 6: T-Z
59* 1862-1869 register van alleenstaanden
20* 1879-1910 aAlfabetische index
21 1879-1910 deel 1: A-B
22 1879-1910 deel 2: C-H
23 1879-1910 deel 3: I-L
24 1879-1910 deel 4: L-0
25 1879-1910 deel 5: P-S
26 1879-1910 deel 6: T-Z
60* 1890-1911 register van alleenstaanden
50* 1900-1937 straat- en huisregister: Lijnlaan, Zonnelaan, Stationstraat, Pachterstraat, Snuiverstraat, Molkade, Heiligeweg
53* 1900-1937 straat- en huisregister: Noorder Hoofdstraat, Vermaningspad, Eikelaan, Lindelaan en Parklaan
55* 1900-1937 straat- en huisregister: Noorder Vaartdijk, Noorder Hoofdstraat, Vermaningspad, Parklaan, Eikelaan, Lindelaan, Oranjeplein, van Hogendorpstraat, Nassaukade, van Limburg Stirumstraat, Kruispad, Blok, Dr. Kuijperkade, Talmastraat, Groen van Prinstererstraat, Klaas Katerstraat, Patrimoniumstraat en Dr. Boekenoogenstraat
52* 1900-1937 straat- en huisregister: Oranjeplein, van Hogendorpstraat, Nassaukade, van Limburg Stirumstraat, Kruispad, Dr. Kuijperkade, Talmastraat, Klaas Katerstraat, Goen van Prinstererstraat, Patrimoniumstraat en Dr. Boekoogenstraat
49* 1900-1937 straat- en huisregister: Prins Hendrikstraat, Kerkepad, Padlaan, Spinderspad, Badhuislaan, Weverstraat, Zwaanstraat en Phoenixstraat
51* 1900-1937 straat- en huisregister: Taandijk en Krommeniedijk
58* 1900-1937 straat- en huisregister: Vlietsend, Zuider Hoofdstraat, Duinkerken, Weiver, Zuid Vaartdijk, Wilhelminastraat, H.D. Arinkplein, Emmastraat, Julianastraat, Prins Hendrikstraat, Kattepad, Padlaan en Spinderspad
56* 1900-1937 straat- en huisregister: Vlusch, Uitweg, Taandijk en Krommeniedijk
54* 1900-1937 straat- en huisregister: Weiver, Wilhelminastraat, Zuider Vaartdijk, H.D. Grinkplein, Emmastraat, Julianastraat en Kattepad
57* 1900-1937 straat- en huisregister: Weverstraat, Snuiverstraat, Molkade, Zonnelaan, Stationstraat, Pachterstraat, Badhuislaan, Lijnlaan, Mad, Heiligeweg, Miltairenweg, Busch en Westdijk
35* 1900-1945 alfabetische index
36* 1900-1945 alfabetische index inwonenden
46* 1900-1945 gezinskaarten deel 10: Ru-Sij
47* 1900-1945 gezinskaarten deel 11: T -Vo
48* 1900-1945 gezinskaarten deel 12: Vu-Z
37* 1900-1945 gezinskaarten deel 1: A-B
38* 1900-1945 gezinskaarten deel 2: Bo-Bu
39* 1900-1945 gezinskaarten deel 3: Bu-Er
40* 1900-1945 gezinskaarten deel 4: Gam-Hil
41* 1900-1945 gezinskaarten deel 5: Ho-Jur
42* 1900-1945 gezinskaarten deel 6: K-Kos
43* 1900-1945 gezinskaarten deel 7: Kr-Lu
44* 1900-1945 gezinskaarten deel 8: Ma-Nu
45* 1900-1945 gezinskaarten deel 9: O -Ro
27* 1910-1925 alfabetische indexen: deel 1
28* 1910-1925 alfabetische indexen: deel 2
29* 1910-1925 deel 1: A-B
30* 1910-1925 deel 2: C-H
31* 1910-1925 deel 3: I-K
32* 1910-1925 deel 4: L-0
33* 1910-1925 deel 5: P-S
34* 1910-1925 deel 6: T-Z
61* 1912-1920 register van alleenstaanden
62* 1921-1924 register van alleenstaanden
63* 1925-1937 alfabetisch register van alleenstaanden
70* 1936-1938 register van vertrokken personen
64* 1958-1961 register van ingekomen personen
65* 1958-1961 register van vertrokken personen
71* 1968, 1970-1972 verblijfregister voor vreemdelingen
69* registers met verwijzingsbriefjes (index van inwonenden
66* registers met verwijzingsbriefjes (index van inwonenden
67* registers met verwijzingsbriefjes (index van inwonenden
68* registers met verwijzingsbriefjes (index van inwonenden

Gaarder


20e Penning


31 1695-1701 impost op trouwen en begraven; 1695-1701 ontvangst van de 20e penning

Belastinginning


4 1729-1736 gaardersbelastingen
5 1736-1743 gaardersbelastingen
6 1743-1752 gaardersbelastingen
7 1753-1783 gaardersbelastingen
8 1784-1805 gaardersbelastingen

Collaterale successie


1 1702-1730 collaterale successie
2 1730-1755 collaterale successie
3 1755-1780 collaterale successie

Huwelijk


31 1695-1701 impost op trouwen en begraven; 1695-1701 ontvangst van de 20e penning
32 1701-1715 impost op trouwen en begraven
33 1715-1730 impost op trouwen en begraven
34 1730-1750 impost op trouwen en begraven
35 1750-1778 impost op trouwen en begraven
36 1772-1805 impost op trouwen

Overlijden


31 1695-1701 impost op trouwen en begraven; 1695-1701 ontvangst van de 20e penning
32 1701-1715 impost op trouwen en begraven
33 1715-1730 impost op trouwen en begraven
34 1730-1750 impost op trouwen en begraven
35 1750-1778 impost op trouwen en begraven
37 1779-1805 impost op begraven, incl. ingeplakte bijlagen

Zaken van Registratie


9 1812-1822 wijzigingen van deuren en vensters
10 1813-1842 overdracht van gebouwde eigendommen
11 1813-1842 overdracht van ongebouwde eigendommen
12 1821-1824 wijziging van huurders

Gequalificeerde


Overlijden


38 1806-1811 aangegeven lijken; 1816 lijst van overledenen en een aantal bijlagen
39 1806-1811 overlijden ivm het opmaken van de belastingaanslagen

Gerecht


Huwelijk


26 1605-1627, 1640-1649 ondertrouw en trouw
27 1653-1669 ondertrouw en trouw
28 1699-1724 ondertrouw en trouw
22 1758-1793 huwelijksintekening voor commissarissen
29 1762-1805 ondertrouw en trouw
23 1780-1791 bijlagen bij de akten van huwelijksintekening voor commissarissen
24 1799-1810 ondertrouw
25 1810-1811 ondertrouw

Overlijden


30 1750-1811 begraafboek, alfabetisch ingericht

Volkstelling


1 1829
1a* 1829 alfabetische index op het volkstellingsregister
2 1839
2a* 1839 alfabetische index op het volkstellingsregister

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


15 1766-1813 geboorten, trouwen, lidmaten en doden

Trouwen


15 1766-1813 geboorten, trouwen, lidmaten en doden

Lidmaten


14 1719-1812
14A* 1740-1825
15 1766-1813 geboorten, trouwen, lidmaten en doden

Begraven / Overlijden


15 1766-1813 geboorten, trouwen, lidmaten en doden

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Attestaties


6* 1604-1720 lidmaten en attestaties
7* 1720-1797 lidmaten en attestaties
8* 1798-1847, met alfabetische lidmaten lijsten vanaf 1820

Dopen / Geboorte


1 1604-1704, 1705-1718
5 1604-1718 dopen en trouwen, ingedeeld naar gezinnen
2 1719-1801 dopen; 1719-1728, 1719-1801 trouwen
3 1801-1912

Trouwen


4* 1604-1659 kerkeraadsboek; 1604-1704, 1707-1718 ondertrouw en trouw
5 1604-1718 dopen en trouwen, ingedeeld naar gezinnen
2 1719-1801 dopen; 1719-1728, 1719-1801 trouwen

Kerkeraadshandelingen


4* 1604-1659 kerkeraadsboek; 1604-1704, 1707-1718 ondertrouw en trouw

Lidmaten


6* 1604-1720 lidmaten en attestaties
7* 1720-1797 lidmaten en attestaties
8* 1798-1847, met alfabetische lidmaten lijsten vanaf 1820

Begraven / Overlijden


9 1769-1860 begraafboek

Oud-Katholieke Kerk

(religie)

Communie


21 1764-1851 trouwen; 1764-1815 overlijden; 1768, 1782, 1808 lijsten van aannemelingen; 1765, 1768, 1773 paascommunicanten: Sint Nicolaas

Dopen / Geboorte


20 1765-1812 Sint Nicolaas

Trouwen


21 1764-1851 trouwen; 1764-1815 overlijden; 1768, 1782, 1808 lijsten van aannemelingen; 1765, 1768, 1773 paascommunicanten: Sint Nicolaas

Lidmaten


21 1764-1851 trouwen; 1764-1815 overlijden; 1768, 1782, 1808 lijsten van aannemelingen; 1765, 1768, 1773 paascommunicanten: Sint Nicolaas

Begraven / Overlijden


21 1764-1851 trouwen; 1764-1815 overlijden; 1768, 1782, 1808 lijsten van aannemelingen; 1765, 1768, 1773 paascommunicanten: Sint Nicolaas

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


18 1700-1724, 1728-1812 dopen; 1700-1726, 1728-1781, 1787-1811 trouwen; 1790-1812 overlijden: Sint Petrus
19 1728-1756 dopen; 1728-1757 trouwen; 1728-1752 overlijden: Sint Petrus

Heilig Oliesel


17 1687-1700 trouwen; 1701-1718 overlijden; 1701-1713 lijst van personen aan wie het Heilig Oliesel is toegediend: Sint Petrus

Trouwen


17 1687-1700 trouwen; 1701-1718 overlijden; 1701-1713 lijst van personen aan wie het Heilig Oliesel is toegediend: Sint Petrus
18 1700-1724, 1728-1812 dopen; 1700-1726, 1728-1781, 1787-1811 trouwen; 1790-1812 overlijden: Sint Petrus
19 1728-1756 dopen; 1728-1757 trouwen; 1728-1752 overlijden: Sint Petrus

Begraven / Overlijden


17 1687-1700 trouwen; 1701-1718 overlijden; 1701-1713 lijst van personen aan wie het Heilig Oliesel is toegediend: Sint Petrus
18 1700-1724, 1728-1812 dopen; 1700-1726, 1728-1781, 1787-1811 trouwen; 1790-1812 overlijden: Sint Petrus
19 1728-1756 dopen; 1728-1757 trouwen; 1728-1752 overlijden: Sint Petrus