161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Koog aan de Zaan


Gaarder


Verkoping, naasting, verpachting of verhuring van roerend en/of onroerende goed


63 1812-1826 register van overdracht van gebouwde eigendommen in Koog
64 1812-1826 register van overdracht van ongebouwde eigendommen in Koog

Gerecht


Geboorte


11 1730-1811 geboorteinschrijvingen Doopsgezinde gemeente; 1793-1811 doopinschrijvingen Evangelisch-Lutherse gemeente, incl. klapper; NB. incl. dopen van elders gedoopten
12 1788-1812 doopinschrijvingen Rooms-Katholieke gemeente

Huwelijk


13 1795-1811 trouwen

Overlijden


14 1763-1811 doodboek

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Attestaties


8 1681-1685, 1691-1850 lidmaten en attestaties

Lidmaten


8 1681-1685, 1691-1850 lidmaten en attestaties
9 18e en 19e eeuw
10 18e en 19e eeuw incl. klapper

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Attestaties


4 1686-1744 lidmaten en attestaties; 1686-1778 lijsten van ouderlingen en diakenen; 19e eeuw grafboek

Diakens


4 1686-1744 lidmaten en attestaties; 1686-1778 lijsten van ouderlingen en diakenen; 19e eeuw grafboek

Dopen / Geboorte


1 1685-1763
6 1696-1723 begraven; 1723-1728, 1763-1798 dopen; 1721-1791 grafboek
2 1764-1811

Trouwen


3 1696-1816

Lidmaten


4 1686-1744 lidmaten en attestaties; 1686-1778 lijsten van ouderlingen en diakenen; 19e eeuw grafboek

Ouderlingen


4 1686-1744 lidmaten en attestaties; 1686-1778 lijsten van ouderlingen en diakenen; 19e eeuw grafboek

Begraven / Overlijden


4 1686-1744 lidmaten en attestaties; 1686-1778 lijsten van ouderlingen en diakenen; 19e eeuw grafboek
6 1696-1723 begraven; 1723-1728, 1763-1798 dopen; 1721-1791 grafboek
5 1722-1737 ontvangen begrafenisrechten, met aantekeningen van uitgaven
7 1787-1829 grafboek; 1817-1827 begraafinschrijvingen en begrafenisrechten