163510 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-12-2022 om 14:59

Kockengen


Gerecht


Huwelijk


1041 1733-1811
3021* 1733-1811 register van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking

Overlijden


3106* 1697, 1698, 1733-1772, 1796, 1797 jaarlijkse lijsten van overleden personen in Kockengen en Spengen en Kockengen-Lockhorst en van enkele overdrachten en hypotheken, opgemaakt in verband met de heffing van de 20ste penning

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


150 1673-1812
151 1801-1905 contra-doopregister
152 1864-1914 contra-doopregister

Trouwen


490 1673-1811
491 1867-1939

Begraven / Overlijden


880 1730-1786 legger van graven