163510 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-12-2022 om 14:59

Klein Dochteren


Bevolkingsregister


16 1850-1862 Klein Dochteren, ingedeeld naar adres
99 1850-1891 Klein Dochteren
87 1852-1862 Klein Dochteren
113 1861-1871 Klein Dochteren
127 1871-1894 Klein Dochteren
142 1894-1921 Klein Dochteren
158* 1921-1938 Groot Dochteren en Klein Dochteren