163510 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-12-2022 om 14:59

Jutphaas


Burgerlijke Gemeente


Overlijden


3899 1821-1831 register, houdende opgaven van ter aarde bestellingen in de kerk, en op het kerkhof, met vermelding van naam en leeftijd van de overledenen, de kerkgerechtigden, en de kosten van de ter aarde bestelling. Bij begraven in de kerk wordt een grafnummer vermeld, en de grafdiepte
3901 1837-1873 acten van grafuitgifte op de algemeen burgerlijke begraafplaats te Jutphaas
3900 1860 staten van namen van eigenaren van graven op de burgerlijke begraafplaats, corresponderend met nummers op een bijgevoegde plattegrond van de begraafplaats

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


136 1624-1871 dopen; 1624-1795 trouwen
137* 1745-1811

Trouwen


136 1624-1871 dopen; 1624-1795 trouwen
32 1796-1870
33* 1871-1947

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


552 1694-1779 dopen; 1694-1772 trouwen; 1694-1779 overlijden
553 1773-1811
554 1790-1811 gedoopten en gehuwden, wonend in het gerecht Heemstede

Trouwen


552 1694-1779 dopen; 1694-1772 trouwen; 1694-1779 overlijden
553 1773-1811
554 1790-1811 gedoopten en gehuwden, wonend in het gerecht Heemstede

Begraven / Overlijden


552 1694-1779 dopen; 1694-1772 trouwen; 1694-1779 overlijden