161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Jisp


Bevolkingsregister


187a 1811 Registre Civique (burgerregister), afschrift
1 1861-1880
4 1861-1890 dienstboden
8* 1861-1922
2 1880-1900
5 1890-1900 dienstboden
6 1900-1914 dienstboden
187* 1900-1919 klapper op de dienstbodenregisters
3 1900-1922
7 1914-1920 dienstboden
10 1921-1939 dienstbodenkaarten
9 1921-1939 gezinskaarten

Gaarder


Huwelijk


19 1728-1757 impost trouwen en begraven
20 1758-1806 impost trouwen en begraven

Overlijden


19 1728-1757 impost trouwen en begraven
20 1758-1806 impost trouwen en begraven

Gerecht


Huwelijk


16 1688-1755
18 1740, 1808-1811 los en bijlagen
17 1755-1811

Oud Rechterlijk Archief


Criminele aangelegenheden


57 1644-1645 Vierschaar: register van overtredingen gepleegd in Limmen, Heiloo, Groet, Heemskerk, Wormer, Knollendam, Jisp, Sloten, Sloterdijk, Zaandam en Aalsmeer en aantekening van de betaalde boetes

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


8a 1786-1811 Wormer en Jisp

Lidmaten


8b 1687*1808 Wormer en Jisp
26 1687-1811 met vermelding van geboorte en overlijden
25 1730-1804, 1828, 1856, 1895 ingekomen attestaties
34 1795, 1967-2000
27 1796-1852 met vermelding van geboorte en overlijden
28 1798-1828 met vermelding van geboorte en overlijden
29b 1799-1840 lidmaten Jisp
29a 1799-1840 lidmaten Wormer
29* 1799-1840 met vermelding van geboorte en overlijden
30* 1821-1874
31* 1837-1893
32* 1845-1935
33* 1897-1976

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1607-1640
2 1640-1654
3 1672-1715
4 1715-1769
5 1770-1812

Trouwen


6 1603-1672 kopie
7 1672-1771
8 1772-1824

Lidmaten


9 1606-1672 kopie
10 1725-1780
11 1736-1769
12 1799-1851

Begraven / Overlijden


13 1654-1696
14 1655-1684
15 1769-1817

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Correspondentie


5* 1812-1875 kerkenraadsnotulen, achterin lijst van ingekomen stukken
7* 1887-1914 agenda van ingekomen stukken bij de kerkeraad

Dopen / Geboorte


9 1793-1973 doopboek
10* 1830-1918 doopboek

Trouwen


8b 1606-1642 trouwinschrijvingen
8* 1606-1672 trouw- en lidmatenboek
8d 1642-1672 trouwinschrijvingen
11* 1838-1938 trouwboek

Lidmaten


1* 1603-1629 kerkenraadsnotulen met lidmaten
8a 1606-1639 lidmatenlijst
8* 1606-1672 trouw- en lidmatenboek
2* 1630-1671 kerkenraadsnotulen met lidmaten
8c 1642-1672 lidmatenlijst
3 1672-1725 kerkenraadsnotulen met lidmatenlijsten tot 1710
4* 1726-1811 kerkenraadsnotulen met lidmaten
12* 1834-1906 lidmatenboek

Notulen van de Kerkeraad


1* 1603-1629 kerkenraadsnotulen met lidmaten
2* 1630-1671 kerkenraadsnotulen met lidmaten
3 1672-1725 kerkenraadsnotulen met lidmatenlijsten tot 1710
4* 1726-1811 kerkenraadsnotulen met lidmaten
13* 1799 notulen van de 2e algemene vergadering van gedeputeerden uit de classes van de Noord- en Zuidhollandse synode te Den Haag
5* 1812-1875 kerkenraadsnotulen, achterin lijst van ingekomen stukken
6* 1876-1929 kerkenraadsnotulen 1876-1929

Begraven / Overlijden


17 1640-1655 register van inkomsten en uitgaven, tevens grafboek
6 1684-1706 inkomsten begraven