162040 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 22-8-2023 om 20:07

Hooge Mierde


Bevolkingsregister


1298* 1827 akte van vergunning voor Jan Jacobs en Clasina Lemmens, beide echtelieden en wonende te Lage Mierde
1556 1834 lijst der ingezetenen of bevolking-register
1557 1840 lijst der ingezetenen of bevolking-register
211 1849 hoofdelijk invullingsregister
1558 1850-1860
1559 1862-1870 Hooge Mierde
1561 1862-1870 Hulsel
1560 1862-1870 Lage Mierde
1562 1870-1890 Hooge Mierde
1564 1870-1890 Hulsel
1563 1870-1890 Lage Mierde
1565 1890-1900 Hooge Mierde
1567 1890-1900 Hulsel
1566 1890-1900 Lage Mierde
99* 1896-1903 register van aangifte
101* 1896-1904 register van afgifte van getuigschriften van verandering van wettelijke woonplaats
1568 1900-1910
96* 1903-1913 ingekomen personen
100* 1908-1920 register van vertrokken personen
1146* 1910-1930 bevolkings-statistieken gemeente Hooge-Lage Mierde en Hulsel over de periode
1569 1911-1930 Hooge Mierde
1571 1911-1930 Hulsel
1570 1911-1930 Lage Mierde
97* 1913-1924 ingekomen personen
102* 1920-1930 register van vertrokken personen
98* 1926-1936 ingekomen personen
1572 1930-1941 gezinskaarten Hooge Mierde
1574 1930-1941 gezinskaarten Hulsel
1573 1930-1941 gezinskaarten Lage Mierde

Burgerlijke Stand


Correspondentie


95* 1905-1926 brievenboek van de ambtenaar van de burgerlijke stand, uitgaande brieven

Geboorte


307* 1811-1902 dubbele 10 jaarlijkse tafels op de registers van de burgelijke stand
1553* 1811-1940 tienjaarlijkse tafels op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
375* 1813-1928 extracten uit D.T.B. boeken, registers van burgerlijke stand
1524 1814-1830
1525 1831-1850
402* 1849 extract uit het register van geboorte. Cholstica 11 februari 1821 dr. van Hendrikus de Bruin en Johanna Jansens
1526 1851-1860
1527 1861-1870
1528 1871-1880
1529 1881-1890
1530 1891-1900
1531 1901-1910
1575* 1911-1920
1576* 1921-1930
1577* 1931-1940

Huwelijk


307* 1811-1902 dubbele 10 jaarlijkse tafels op de registers van de burgelijke stand
1553* 1811-1940 tienjaarlijkse tafels op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
375* 1813-1928 extracten uit D.T.B. boeken, registers van burgerlijke stand
1532 1814-1830
1533 1831-1850
1534 1851-1860
1535 1861-1870
1536 1871-1880
1537 1881-1890
1538 1891-1900
1539 1901-1910
1540 1911-1920
1541 1921-1930
1578* 1931-1940

Overlijden


307* 1811-1902 dubbele 10 jaarlijkse tafels op de registers van de burgelijke stand
1553* 1811-1940 tienjaarlijkse tafels op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
375* 1813-1928 extracten uit D.T.B. boeken, registers van burgerlijke stand
1542 1814-1830
1543 1831-1850
1544 1851-1860
1215* 1859-1934 diverse kopie├źn bidprentjes
1545 1861-1870
1546 1871-1880
1219* 1875 melding van overlijden van de Mierdenaar Hubertus Huybregts te Antwerpen
1547 1881-1890
1548 1891-1900
1549 1901-1910
1550 1911-1920
1551 1921-1930
1552* 1931-1940
1446* 1933-1937 lijsten van overleden personen binnen de gemeente

Zaken van Registratie


1445* 1800-1849 diverse statistieken van huwelijken en overlijden binnen de gemeente
1513* 1838 bepalingen betreffende Burgerlijke Stand

Koster/Schoolmeester


Overlijden


55.9 1656-1672 Hooge en Lage Mierde en Hulsel
53.17 1763-1810

Schepenbank


Huwelijk


53.9 1680-1692
53.10 1693-1728
53.11 1728-1738
53.12 1738-1749
53.13 1750-1762
53.14 1762-1772
53.15 1772-1793
53.16 1793-1810

Volkstelling


1554 1830
1555 1840
340* 1870 stukken betreffende personen die men vergeten is te vermelden op biljetten van de volkstelling
459* 1921 stukken betreffende de 10e volkstelling

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


53.7 1666-1797
53.8 1763-1810

Trouwen


53.7 1666-1797

Lidmaten


53.8 1763-1810

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


53.19 1602-1923 index op familienaam van gedoopten
53.2 1625-1734
53.1 1625-1735; huwelijk 6-11-1678, fol. 27
53.4 1734-180
53.5 1734-1800
53.18 1798-1872
53.6 1800-1810

Trouwen


53.1 1625-1735; huwelijk 6-11-1678, fol. 27
53.3 1651-1797
53.18 1798-1872

Begraven / Overlijden


53.3 1651-1797
53.18 1798-1872