162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Heenvliet


Bevolkingsregister


1021 1826
1023A 1846-1849 deel 1
1023B 1846-1849 deel 2
1031 1852-1861 dienstboden
1024A 1860-1880 deel 1
1024B 1860-1880 deel 2
1024C 1860-1880 deel 3
1024D 1860-1880 deel 4
1025 1862-1880
1026A 1880-1890 deel 1
1026B 1880-1890 deel 2
1026C 1880-1890 deel 3
1032 1880-1890 dienstboden
1027A 1890-1910 deel 1
1027B 1890-1910 deel 2
1027C 1890-1910 deel 3
1033 1890-1925 dienstboden
1029 1910-1930 bladwijzer
1028A 1910-1930 deel 1
1028B 1910-1930 deel 2
1030A 1931-1938 deel 1
1030B 1931-1938 deel 2
1030C 1931-1938 deel 3

Gaarder


Huwelijk


1.I 1731-1744
1.II 1745-1777
1.III 1778-1805

Overlijden


1.I 1731-1744
2 1731-1914 alfabetische index op naam van overledenen
1.II 1745-1777
1.III 1778-1805

Gequalificeerde


Overlijden


8 1806-1811 aangegeven lijken
9 1811

Gerecht


Huwelijk


7 1788, 1795, 1799, 1800, 1802-1811 huwelijkstoestemmingen, attestaties van huwelijksafkondigingen, bewijzen van onvermogen enz.,
6.I 1796-1800 ondertrouw en trouw
6.II 1800-1806 ondertrouw en trouw
6.III 1806-1808 ondertrouw en trouw

Volkstelling


1022 1830-1840

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1.I 1646-1740
3.I 1646-1914 alfabetische index op doopnamen in doopboeken nrs. 1 en 2; A-K
3.II 1646-1914 alfabetische index op doopnamen in doopboeken nrs. 1 en 2; L-Z
1.II 1740-1795
2 1796-1812

Trouwen


4 1620-1808
5 1620-1914 alfabetische index op naam van gehuwden in trouwboek nr. 4

Lidmaten


1.III 1702-1809

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Belijdenis


79* 1943-1944 brief van de predikant van Geervliet betreffende de bevestiging en aanneming van enkele evacu├ęs uit Heenvliet
80* 1965 vragenlijst ten behoeve van aanstaande lidmaten

Dopen / Geboorte


72A 1646-1812
72D* 1646-1914 alfabetische index op de dopelingen
72B 1796-1812
72C* 1812-1963
73* 1835-1880 contra-doopboek
86* 1847-1933 tevens lijst van doopleden
77* 1850-1961 ingekomen doopbewijzen
75* 1854 brief van ds. Rombach te Oudenhoorn betreffende de doop van een kind van de familie Spaan te Heenvliet
74* 1883-1940 contra-doopboek
78* 1911-1944 opgevraagde doopbewijzen
76* 1950 stukken betreffende de doop van een kind uit de gemeente Middelharnis

Trouwen


81A 1620-1808
81C* 1620-1940 alfabetische index op de namen der gehuwden
81B* 1793-1879
83* 1874 extract uit de burgerlijke stand betreffende het huwelijk van de heer Arend Walop met mej. E.J. Faas
82* 1905-1961
84* 1918 aankondiging van de ondertrouw van ds. A. Priester en mej. N. de Snoo

Lidmaten


85* 1809-1863
93* 1832-1958 stukken betreffende ingekomen attestaties
86* 1847-1933 tevens lijst van doopleden
94* 1852-1962 stukken betreffende opgevraagde attestaties
95* 1863-1950 stukken betreffende het bedanken als lid van de Ned. Herv. Kerk
87* 1880-1912
92* 1881-1964 lidmaat-persoonskaarten
88* 1901-1945
96* 1912 arrest van de Hoge Raad betreffende het bedanken als lid van een kerkgenootschap
89* 1912-1940
90* 1912-1949 contraboek
91* 1938-1965

Begraven / Overlijden


97* 1865 brief betreffende het overlijden van ds. J. Steenberg