162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Hazerswoude


Bevolkingsregister


1134* 1879 brief van de burgemeester van Hazerswoude aan de burgemeester van Alkemade betreffende het vertrek van Hubertus van Amsterdam van Hazerswoude naar de gemeente Alkemade

Gaarder


Huwelijk


1 1719-1725
2 1725-1731
3.I 1731-1759
3.II 1760-1779
4.I 1780-1789
4.II 1790-1798
4.III 1799-1810

Overlijden


1 1719-1725
2 1725-1731
3.III 1731-1757
3.IV 1758-1780
5.I 1780-1789
5.II 1790-1799
5.III 1800-1805 met alfabetische index

Gequalificeerde


Overlijden


19 1806-1811 aangegeven lijken
18 1806-1811 overledenen

Gerecht


Huwelijk


13.I 1720-1756 huwelijksproclamaties
16.I 1720-1789 verzoeken en ingekomen attestaties betreffende huwelijksproclamaties
12.I 1746-1775
13.II 1757-1769 huwelijksproclamaties
13.III 1770-1779 huwelijksproclamaties
12.II 1776-1795
14.I 1780-1789 huwelijksproclamaties
14.II 1790-1797 huwelijksproclamaties
16.II 1790-1803 verzoeken en ingekomen attestaties betreffende huwelijksproclamaties
12.III 1796-1803
14.III 1798-1799 huwelijksproclamaties
15.I 1800-?? huwelijksproclamaties
12.IV 1804-1810
16.III 1804-1811 verzoeken en ingekomen attestaties betreffende huwelijksproclamaties
17 1806-1811 verzoeken om ondertrouw
15.III 1809-1811 huwelijksproclamaties
12A 1810-1811 trouwinschrijvingen
15.II ??-1809 huwelijksproclamaties

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1.I 1675-1704
1.II 1705-1750
2.I 1751-1780 met uitreksels uit doopboek Koudekerk a/d Rijn 1776-1782
2.II 1781-1797
2.III 1798-1811

Trouwen


3 1620-1643
4.I 1670-1699
4.II 1700-1736 mei 27
5.I 1736-1777
5.II 1778-1794
5.III 1795-1885

Begraven / Overlijden


6 1563-1667 grafregister, met vermelding van grafeigenaren en begravenen
7 1652-1693

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


2A 1792-1812

Trouwen


5A 1643-1670

Remonstrantse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


7A 1664-1710
8.I 1710-1749
8.II 1750-1811

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


10 1705-1738 Parochiekerk van de Heilige Michael
9.I 1738-1754 Parochiekerk van de Heilige Michael
9.II 1755-1774 Parochiekerk van de Heilige Michael
9.III 1775-1812 Parochiekerk van de Heilige Michael
11 1797-1811 Parochiekerk van de Heilige Engelbewaarders

Trouwen


9.IV: 1748-1811 Parochiekerk van de Heilige Michael