161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Grootebroek


Bevolkingsregister


29 1821-1835 register van akten van verklaring van vestiging in de gemeente Grootebroek
30 1821-1838 register van akten van verklaring van vertrek uit de gemeente Grootebroek
4 1842-1848 fol. 1-120 (Lutjebroek, artikel 231-364)
3 1842-1848 fol. 1-237 (Grootebroek, artikel 1-230)
5 1842-1848 klapper, met verwijzing naar de artikelnummers
6 1850-1861 deel 1, fol. 1-169 (Grootebroek, huisnummers 1-131)
7 1850-1862 deel 2, fol. 170-338 (Grootebroek, huisnummers 131-190, en Lutjebroek, huisnummers 1-70)
8 1850-1862 deel 3, fol. 339-430 (Lutjebroek, huisnummers 70-111 en aanvullingen van Grootebroek en Lutjebroek)
9 1850-1862 klapper
10 1860-1880 deel 1 (Grootebroek), alfabetisch op naam van de hoofdbewoners
11 1860-1880 deel 2 (Lutjebroek), alfabetisch op naam van de hoofdbewoners
13 1860-1880 deel 3, dienstboden en andere inwonenden, alfabetisch ingericht
12 1860-1880 klapper op deel 1 en 2
31 1879-1899 ingekomen en vertrokken personen
16 1880-1890 dienstboden en andere inwonenden, alfabetisch ingericht
14 1880-1890 Grootebroek (inclusief bewoners van het R.K. Liefdegesticht en Hervormd Weeshuis), alfabetisch op naam van de hoofdbewoners
15 1880-1890 Lutjebroek, alfabetisch op naam van de hoofdbewoners
19 1890-1900 dienstboden en andere inwonenden, alfabetisch ingericht, met achterin een staat van tijdelijk aanwezigen tijdens de volkstelling van 1889-1890
17 1890-1900 Grootebroek (inclusief bewoners van het Diaconie Armenhuis, R.K. Liefdegesticht en Hervormd Weeshuis), alfabetisch op naam van de hoofdbewoners
18 1890-1900 Lutjebroek, alfabetisch op naam van de hoofdbewoners
32 1900-1905 ingekomen en vertrokken personen
22 1900-1910 dienstboden en andere inwonenden, alfabetisch ingericht
20 1900-1910 Grootebroek (inclusief bewoners van het Diaconie Armenhuis, het R.K. Liefdegesticht en het Hervormd Weeshuis), alfabetisch op naam van de hoofdbewoners
21 1900-1910 Lutjebroek (inclusief bewoners van het Sint Nicolaasgesticht), alfabetisch op naam van de hoofdbewoners
33 1905-1908 ingekomen personen
41 1905-1908 vertrokken personen
34 1908-1911 ingekomen personen
42 1908-1911 vertrokken personen
26 1910-1921 dienstboden en andere inwonenden, alfabetisch ingericht
23 1910-1921 Grootebroek, alfabetisch op naam van de hoofdbewoners: Alkema-Luken
24 1910-1921 Grootebroek, alfabetisch op naam van de hoofdbewoners: Maas-Zwarthoed, alsmede bewoners van het Diaconie Armenhuis, het R.K. Liefdegesticht en het Hervormd Weeshuis
25 1910-1921 Lutjebroek, alfabetisch op naam van de hoofdbewoners, alsmede bewoners van het Sint Nicolaasgesticht
35 1911-1913 ingekomen personen
43 1911-1913 vertrokken personen
36 1918-1919 ingekomen personen
44 1918-1919 vertrokken personen
45 1919-1922 vertrokken personen
37* 1919-1923 ingekomen personen
28 1921-1940 alfabetisch register van dienstboden en andere inwonenden, alsmede van bewoners van het Diaconie Armenhuis, het R.K. Liefdegesticht en het Hervormd Weeshuis te Grootebroek en het Sint Nicolaasgesticht te Lutjebroek
27 1921-1940 gezinskaarten, alfabetisch op naam van de hoofdbewoners
46* 1922-1926 vertrokken personen
38* 1923-1927 ingekomen personen
47* 1926-1929 vertrokken personen
39* 1927-1934 ingekomen personen
48* 1929-1935 vertrokken personen
40* 1934-1940 ingekomen personen
49* 1936-1940 vertrokken personen

Plaatselijke overheid


Huwelijk


13 1796-1811 huwelijkssluitingen

Overlijden


11 1718-1769
12 1770-1816

Stedelijke overheid


Huwelijk


14 1582-1609 De stede Grootebroek (Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel); aangiften van ondertrouw en van huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden
15 1669-1723 De stede Grootebroek (Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel); aangiften van ondertrouw en van huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden
17 1695-1755 De stede Grootebroek (Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel)
16 1723-1795 De stede Grootebroek (Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel); aangiften van ondertrouw en van huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden
18 1756-1811 De stede Grootebroek (Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel)

Overlijden


19 1695-1717 De stede Grootebroek (Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel)
20 1717-1739 De stede Grootebroek (Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel)
21 1740-1771 De stede Grootebroek (Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel)
22 1771-1811 De stede Grootebroek (Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel)

Volkstelling


1 1830
2 1840

Gereformeerde, later Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


2 1669-1721
3 1721-1769 met achterin een lijst van schoolmeesters in de periode 1633-1785
4 1770-1794
5 1794-1812

Trouwen


1 1596-1608
8 1792-1810

Lidmaten


1 1667-1722; 1667, 1681, 1690 lidmaten die van Grootebroek en Lutjebroek zijn overgekomen naar Andijk
6 1785-1828 chronologisch
7 1829-1850 chronologisch

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


9 1686-1791 statie Grootebroek
10 1792-1812 dopen; 1792-1795, 1805, 1808 trouwen; 1792-1793, 1796-1802 overledenen; statie Grootebroek

Trouwen


9 1686-1791 statie Grootebroek
10 1792-1812 dopen; 1792-1795, 1805, 1808 trouwen; 1792-1793, 1796-1802 overledenen; statie Grootebroek

Begraven / Overlijden


9 1686-1791 statie Grootebroek
10 1792-1812 dopen; 1792-1795, 1805, 1808 trouwen; 1792-1793, 1796-1802 overledenen; statie Grootebroek