163510 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-12-2022 om 14:59

Groningen


Bevolkingsregister


6510 1805-1852 regelgeving voor bevolkingsboekhouding, incl. inhoudsopgave
6511 1815-1833 afgegeven monsterrollen, met bijlagen
6514* 1820-1828 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
6537 1822 register van de zich op 16 december in de gemeente ophoudende bevolking (bevolkingsregister), alfabetisch naar wijkletter en in volgorde van huisnummer ingedeeld; bevat corresponderende wijkletters en -nummers van de in 1806 ingevoerde nummering
6984* 1822, 1830-1922, 1930 alfabetische namenindex op de bevolkingsregisters
6983* 1823 aantekening van wijkmeester J.H. Smit over de verhuizing in 1823 van Heino Hiens en Jantje Blijma naar Appingedam
6515* 1826-1831 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
6516* 1832-1834 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
6512 1833-1837 afgegeven monsterrollen, met bijlagen
6517* 1835-1837 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
6518* 1838-1841 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
6513 1838-1855 afgegeven monsterrollen, met bijlagen
6519* 1842-1843 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
6520* 1844-1845 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
6521* 1846-1848 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
6522* 1848-1850 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
6949* 1850-1853 index en supplementindex A t/m E
6950* 1850-1853 index en supplementindex F t/m K
6951* 1850-1853 index en supplementindex L t/m R
6952* 1850-1853 index en supplementindex S t/m Z
6947* 1850-1860 index A t/m K
6948* 1850-1860 index L t/m Z
6577 1850-1860 militairen, gemerkt 28
6575 1850-1860 namen A-K van schippers en dienstboden, gemerkt 26
6576 1850-1860 namen K-Z van schippers en dienstboden, gemerkt 27
6953* 1850-1860 supplementindex A t/m E
6954* 1850-1860 supplementindex F t/m K
6955* 1850-1860 supplementindex L t/m R
6956* 1850-1860 supplementindex S t/m Z
6555 1850-1860 wijk 10K
6556 1850-1860 wijk 11L, folio 1-281
6557 1850-1860 wijk 11L, folio 281a-554
6558 1850-1860 wijk 12M
6559 1850-1860 wijk 13N
6560 1850-1860 wijk 14O
6561 1850-1860 wijk 15P, folio 1-354
6562 1850-1860 wijk 15P, folio 355-685
6563 1850-1860 wijk 16Q
6564 1850-1860 wijk 17R, folio 1-376
6565 1850-1860 wijk 17R, folio 377-667
6566 1850-1860 wijk 18S, folio 1-352
6567 1850-1860 wijk 18S, folio 353-647
6568 1850-1860 wijk 19T
6545 1850-1860 wijk 1A
6569 1850-1860 wijk 20U
6570 1850-1860 wijk 21V
6571 1850-1860 wijk 22W
6572 1850-1860 wijk 23X
6573 1850-1860 wijk 24Y
6574 1850-1860 wijk 25Z
6546 1850-1860 wijk 2B
6547 1850-1860 wijk 3C
6548 1850-1860 wijk 4D
6549 1850-1860 wijk 5E
6550 1850-1860 wijk 6F, folio 1-272
6551 1850-1860 wijk 6F, folio 273-552
6552 1850-1860 wijk 7G
6553 1850-1860 wijk 8H
6554 1850-1860 wijk 9I
6943* 1850-1870 bijlagen bij bevolkingsregisters in de vorm van verhuisbiljetten
6523* 1851-1855 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
7092* 1852-1855 stukken betreffende naturalisatie
6524* 1856-1861 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
6985* 1859 wijk- en huisnummerregister
6957* 1860-1870 Index en supplementindex A t/m E
6958* 1860-1870 Index en supplementindex F t/m K
6959* 1860-1870 Index en supplementindex L t/m R
6960* 1860-1870 Index en supplementindex S t/m Z
6617 1860-1870 restanten wijken P, L en Y, gemerkt 28
6615 1860-1870 schippers, folio 1-260, gemerkt 26
6616 1860-1870 schippers, folio 262-530, gemerkt 26
6592 1860-1870 wijk 10K, folio 1-234
6593 1860-1870 wijk 10K, folio 235-451
6594 1860-1870 wijk 11L, folio 1-330
6595 1860-1870 wijk 11L, folio 331-650
6596 1860-1870 wijk 12M
6597 1860-1870 wijk 13N, folio 1-200
6598 1860-1870 wijk 13N, folio 201-410
6599 1860-1870 wijk 14O, folio 1-240
6600 1860-1870 wijk 14O, folio 241-420
6601 1860-1870 wijk 15P, folio 1-389
6602 1860-1870 wijk 15P, folio 390-743
6603 1860-1870 wijk 16Q
6604 1860-1870 wijk 17R, folio 1-410
6605 1860-1870 wijk 17R, folio 411-758
6606 1860-1870 wijk 18S, folio 1-320
6607 1860-1870 wijk 18S, folio 321-709
6608 1860-1870 wijk 19T
6578 1860-1870 wijk 1A, folio 1-239
6579 1860-1870 wijk 1A, folio 241-480
6609 1860-1870 wijk 20U
6610 1860-1870 wijk 21V
6611 1860-1870 wijk 22W
6612 1860-1870 wijk 23X
6613 1860-1870 wijk 24Y
6614 1860-1870 wijk 25Z
6580 1860-1870 wijk 2B
6581 1860-1870 wijk 3C
6582 1860-1870 wijk 4D
6583 1860-1870 wijk 5E, folio 1-210
6584 1860-1870 wijk 5E, folio 211-430
6585 1860-1870 wijk 6F, folio 1-300
6586 1860-1870 wijk 6F, folio 301-600
6587 1860-1870 wijk 7G, folio 1-230
6588 1860-1870 wijk 7G, folio 231-500
6589 1860-1870 wijk 8H
6590 1860-1870 wijk 9I, folio 1-250
6591 1860-1870 wijk 9I, folio 251-502
7014* 1861-1920 verblijfsregister van personen, die zich voor de uitoefening van hun beroep gedurende enige tijd in de stad ophielden
6525* 1862-1866 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
7093* 1862-1866 stukken betreffende doortocht en vervoer van landverhuizers
6527* 1867-1869 huwelijks-, proces- en voogdijstukken 1867
6526* 1867-1873 huwelijks-, proces- en voogdijstukken 1867
7015* 1869-1870 ingekomen personen
7052* 1869-1870 vertrokken personen
6528* 1870-1874 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
6944* 1870-1880 bijlagen bij bevolkingsregisters in de vorm van verhuisbiljetten
6961* 1870-1880 Index A t/m K
6962* 1870-1880 Index L t/m Z
6658 1870-1880 schippers, gemerkt 26
6963* 1870-1880 supplementindex A t/m K
6964* 1870-1880 supplementindex L t/m Z
6632 1870-1880 wijk 10K, folio 1-230
6633 1870-1880 wijk 10K, folio 232-431
6634 1870-1880 wijk 11L, folio 1-330
6635 1870-1880 wijk 11L, folio 332-647
6636 1870-1880 wijk 12M
6637 1870-1880 wijk 13N, folio 1-220
6638 1870-1880 wijk 13N, folio 222-442
6639 1870-1880 wijk 14O, folio 1-270
6640 1870-1880 wijk 14O, folio 272-513
6641 1870-1880 wijk 15P, folio 1-309
6642 1870-1880 wijk 15P, folio 311-630
6643 1870-1880 wijk 15P, folio 632-971
6644 1870-1880 wijk 16Q
6645 1870-1880 wijk 17R, folio 1-350
6646 1870-1880 wijk 17R, folio 352-660
6647 1870-1880 wijk 18S, folio 1-340
6648 1870-1880 wijk 18S, folio 342-711
6649 1870-1880 wijk 19T, folio 1-160
6650 1870-1880 wijk 19T, folio 162-371
6618 1870-1880 wijk 1A, folio 1-190
6619 1870-1880 wijk 1A, folio 193-3748
6651 1870-1880 wijk 20U
6652 1870-1880 wijk 21V
6653 1870-1880 wijk 22W
6654 1870-1880 wijk 23X
6655 1870-1880 wijk 24Y, folio 1-409
6656 1870-1880 wijk 24Y, folio 412-641
6657 1870-1880 wijk 25Z
6620 1870-1880 wijk 2B
6621 1870-1880 wijk 3C
6622 1870-1880 wijk 4D
6623 1870-1880 wijk 5E, folio 1-190
6624 1870-1880 wijk 5E, folio 192-441
6625 1870-1880 wijk 6F, folio 1-310
6626 1870-1880 wijk 6F, folio 312-581
6627 1870-1880 wijk 7G, folio 1-240
6628 1870-1880 wijk 7G, folio 242-501
6629 1870-1880 wijk 8H
6630 1870-1880 wijk 9I, folio 1-220
6631 1870-1880 wijk 9I, folio 222-441
7053* 1873-1882 vertrokken personen
6529* 1875-1882 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
7063* 1880 register van wijkindeling en nummering van de behuizingen
6965* 1880-1890 Index A t/m K
6966* 1880-1890 Index L t/m Z
6703 1880-1890 schippers, folio 1-250, gemerkt 26
6704 1880-1890 schippers, folio 251-499, gemerkt 26
6967* 1880-1890 supplementindex A t/m K
6968* 1880-1890 supplementindex L t/m Se
6969* 1880-1890 supplementindex Si t/m Z
6673 1880-1890 wijk 10K, folio 1-205
6674 1880-1890 wijk 10K, folio 206-381
6675 1880-1890 wijk 11L, folio 1-351
6676 1880-1890 wijk 11L, folio 352-750
6677 1880-1890 wijk 12M
6678 1880-1890 wijk 13N, folio 1-179
6679 1880-1890 wijk 13N, folio 180-388
6680 1880-1890 wijk 14O, folio 1-243
6681 1880-1890 wijk 14O, folio 244-462
6682 1880-1890 wijk 15P, folio 1-309
6683 1880-1890 wijk 15P, folio 310-648
6684 1880-1890 wijk 15P, folio 649-987
6685 1880-1890 wijk 16Q
6686 1880-1890 wijk 17R, folio 1-319
6687 1880-1890 wijk 17R, folio 320-638
6688 1880-1890 wijk 18S, folio 1-309
6689 1880-1890 wijk 18S, folio 310-668
6690 1880-1890 wijk 19T
6659 1880-1890 wijk 1A, folio 1-178
6660 1880-1890 wijk 1A, folio 179-366
6691 1880-1890 wijk 20U, folio 1-190a
6692 1880-1890 wijk 20U, folio 190b-398
6693 1880-1890 wijk 21V
6694 1880-1890 wijk 22W
6695 1880-1890 wijk 23X, folio 1-229
6696 1880-1890 wijk 23X, folio 231-418
6697 1880-1890 wijk 24Y, folio 1-358
6698 1880-1890 wijk 24Y, folio 360-668
6699 1880-1890 wijk 24Y, folio 669-957
6700 1880-1890 wijk 24Y, folio 959-1176
6701 1880-1890 wijk 25Z, folio 1-341
6702 1880-1890 wijk 25Z, folio 342-560
6661 1880-1890 wijk 2B
6662 1880-1890 wijk 3C
6663 1880-1890 wijk 4D
6664 1880-1890 wijk 5E, folio 1-169
6665 1880-1890 wijk 5E, folio 171-378
6666 1880-1890 wijk 6F, folio 1-299
6667 1880-1890 wijk 6F, folio 300-566
6668 1880-1890 wijk 7G, folio 1-249
6669 1880-1890 wijk 7G, folio 251-510
6670 1880-1890 wijk 8H
6671 1880-1890 wijk 9I, folio 1-216
6672 1880-1890 wijk 9I, folio 218-473
6705 1880-1890 woonschipbewoners en seizoenarbeiders, gemerkt 27
7016* 1881 ingekomen personen
7017* 1882 ingekomen personen
7010* 1882 wijk- en huisnummerregister wijk W
7011* 1882 wijk- en huisnummerregister wijk X
7012* 1882 wijk- en huisnummerregister wijk Y
7013* 1882 wijk- en huisnummerregister wijk Z
6530* 1882-1887 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
7018* 1883 ingekomen personen
7054* 1883-1889 vertrokken personen
7019* 1884 ingekomen personen
7020* 1885 ingekomen personen
7021* 1886 ingekomen personen
7022* 1887 ingekomen personen
7003* 1887 wijk- en huisnummerregister wijk Q
7006* 1887 wijk- en huisnummerregister wijk S
7008* 1887 wijk- en huisnummerregister wijk U
6531* 1887-1892 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
7023* 1888 ingekomen personen
7024* 1889 ingekomen personen
6986* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk A
6987* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk B
6988* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk C
6989* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk D
6990* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk E
6991* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk F
6992* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk G
6993* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk H
6994* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk I
6995* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk K
6996* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk L
6997* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk L
6998* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk M
6999* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk N
7000* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk O
7001* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk P
7002* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk P
7004* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk R
7005* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk R
7007* 1889 wijk- en huisnummerregister wijk T
7025* 1890-1891 ingekomen personen
7055* 1890-1895 vertrokken personen
6945* 1890-1900 bijlagen bij bevolkingsregisters in de vorm van verhuisbiljetten
6970* 1890-1900 Index A t/m K
6971* 1890-1900 Index L t/m Z
6753 1890-1900 schippers, folio 1-269, gemerkt 26
6754 1890-1900 schippers, folio 271-539, gemerkt 26
6972* 1890-1900 supplementindex A t/m K
6973* 1890-1900 supplementindex L t/m Z
6720 1890-1900 wijk 10K, folio 1-209
6721 1890-1900 wijk 10K, folio 211-399
6722 1890-1900 wijk 11L, folio 1-369
6723 1890-1900 wijk 11L, folio 371-749
6724 1890-1900 wijk 12M
6725 1890-1900 wijk 13N, folio 1-189
6726 1890-1900 wijk 13N, folio 191-409
6727 1890-1900 wijk 14O, folio 1-259
6728 1890-1900 wijk 14O, folio 261-509
6729 1890-1900 wijk 15P, folio 1-319
6730 1890-1900 wijk 15P, folio 321-699
6731 1890-1900 wijk 15P, folio 701-1049
6732 1890-1900 wijk 16Q
6733 1890-1900 wijk 17R, folio 1-379
6734 1890-1900 wijk 17R, folio 381-709
6735 1890-1900 wijk 18S, folio 1-329
6736 1890-1900 wijk 18S, folio 331-729
6737 1890-1900 wijk 19T, folio 1-259
6738 1890-1900 wijk 19T, folio 261-469
6706 1890-1900 wijk 1A, folio 1-179
6707 1890-1900 wijk 1A, folio 181-359
6739 1890-1900 wijk 20U, folio 1-369
6740 1890-1900 wijk 20U, folio 371-689
6741 1890-1900 wijk 21V, folio 1-259
6742 1890-1900 wijk 21V, folio 261-529
6743 1890-1900 wijk 22W, folio 1-239
6744 1890-1900 wijk 22W, folio 241-439
6745 1890-1900 wijk 23X, folio 1-269
6746 1890-1900 wijk 23X, folio 270-478
6747 1890-1900 wijk 24Y, folio 1-369
6750 1890-1900 wijk 24Y, folio 1111-1479
6748 1890-1900 wijk 24Y, folio 371-779
6749 1890-1900 wijk 24Y, folio 781-1109
6751 1890-1900 wijk 25Z, folio 1-379
6752 1890-1900 wijk 25Z, folio 381-679
6708 1890-1900 wijk 2B
6709 1890-1900 wijk 3C
6710 1890-1900 wijk 4D
6711 1890-1900 wijk 5E, folio 1-179
6712 1890-1900 wijk 5E, folio 180-358
6713 1890-1900 wijk 6F, folio 1-259
6714 1890-1900 wijk 6F, folio 261-509
6715 1890-1900 wijk 7G, folio 1-239
6716 1890-1900 wijk 7G, folio 240-458
6717 1890-1900 wijk 8H
6718 1890-1900 wijk 9I, folio 1-228
6719 1890-1900 wijk 9I, folio 231-439
7026* 1891-1892 ingekomen personen
6532* 1892-1896 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
7027* 1893 ingekomen personen
7009* 1893 wijk- en huisnummerregister wijk V
7028* 1894 ingekomen personen
7029* 1895 ingekomen personen
7094* 1895-1961 register van kennisgeving van het afstand doen van het Nederlanderschap
7030* 1896 ingekomen personen
7056* 1896-1899 vertrokken personen
6533* 1896-1903 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
7031* 1897 ingekomen personen
7032* 1898 ingekomen personen
7064* 1898-1907 register van afgegeven passen met verwijzing naar het bevolkingsregister
7033* 1899 ingekomen personen
7066* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: A
7067* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: B
7068* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: C
7069* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: D
7071* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: E
7071* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: F
7072* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: G
7073* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: H
7074* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: I
7075* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: K
7076* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: L
7077* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: M
7078* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: N
7079* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: O
7080* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: P
7081* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: Q
7082* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: R
7083* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: S
7090* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: Straatnamen A-Z
7084* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: T + U
7085* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: V
7086* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: W + Y
7087* 1899-1915 vernummeringsregister op straatnaam: Z
7034* 1900 ingekomen personen
7057* 1900-1903 vertrokken personen
6974* 1900-1910 Index A t/m K
6975* 1900-1910 Index L t/m Z
6976* 1900-1910 supplementindex A t/m K
6977* 1900-1910 supplementindex L t/m Z
6786 1900-1910 wijk 10K, Grote Kruisstraat t/m Kruitlaan, folio 717-901
6783 1900-1910 wijk 10K, Kanaalstraat t/m Kerklaan, folio 1-235
6785 1900-1910 wijk 10K, Kostersgang t/m Kruithuisgang, folio 491-715
6787 1900-1910 wijk 10K, Nieuwe Kijk In 't Jatstraat t/m Oude Kijk in 't Jatstraat, folio 903-1221
6784 1900-1910 wijk 10K, Noorderkerkstraat t/m Korreweg, folio 237-489
6789 1900-1910 wijk 11L, Grote Leliestraat t/m Lissabonsteeg, folio 217-456
6788 1900-1910 wijk 11L, Laan t/m Leeuwarderstraat (Taco Mesdagstraat), folio 1-215
6790 1900-1910 wijk 11L, Lodewijkstraat t/m Lijnbaanstraat, folio 458-702
6791 1900-1910 wijk 12M, Marktstraat t/m Mauritsdwarsstraat, folio 1-261
6792 1900-1910 wijk 12M, Mauritsstraat t/m Meeuwerderweg, folio 263-537
6793 1900-1910 wijk 12M, Melkweg t/m Moesstraat, folio 539-803
6794 1900-1910 wijk 12M, Molenstraat t/m Muurstraat, folio 805-1033
6795 1900-1910 wijk 13N, Nieuwe Kerkhof t/m Nieuwstad, folio 1-285
6796 1900-1910 wijk 13N, Nieuwstraat t/m Verlengde Nieuwstraat, folio 287-485
6797 1900-1910 wijk 13N, Noorderbinnensingel, folio 487-685
6798 1900-1910 wijk 13N, Noorderbuitensingel t/m Noord-Willemskanaal oostzijde, folio 687-875
6799 1900-1910 wijk 14O, Oliemulderstraat t/m Oostersingel, folio 1-305
6800 1900-1910 wijk 14O, Oostersingeldwarsstraat t/m Verlengde Oosterstraat, folio 307-495
6801 1900-1910 wijk 14O, Oosterweg t/m Oudeweg, folio 497-797
6802 1900-1910 wijk 15P, Paddepoel t/m Kleine Pelsterstraat, folio 1-279
6803 1900-1910 wijk 15P, Peperstraat t/m Pluimerstraat, folio 281-469
6804 1900-1910 wijk 15P, Poelestraat t/m Poststraat, folio 470-685
6805 1900-1910 wijk 15P, Pottebakkersrijge t/m Pijpstraat, folio 687-889
6806 1900-1910 wijk 16R, Grote Raamstraat t/m Rabenhauptstraat, folio 1-205
6807 1900-1910 wijk 16R, Radebinnensingel t/m Reitemakersrijge, folio 207-457
6808 1900-1910 wijk 16R, Rodeweeshuisstraat t/m Rijskampenstraat, folio 460-698
6813 1900-1910 wijk 17S, Bij de Sluis t/m Grote Spilsluizen zuidzijde, folio 915-1151
6809 1900-1910 wijk 17S, Schoolholm t/m Schuitemakersstraat, folio 1-135
6810 1900-1910 wijk 17S, Schuitendiep oostzijde, folio 136-397
6811 1900-1910 wijk 17S, Schuitendiep westzijde t/m Singelstraat, folio 399-609
6812 1900-1910 wijk 17S, Singelweg t/m Sledemennerstraat, folio 611-913
6814 1900-1910 wijk 17S, Stalstraat t/m Steentilkade, folio 1153-1369
6815 1900-1910 wijk 17S, Steentilstraat t/m Van Sijsenstraat, folio 1371-1621
6817 1900-1910 wijk 18T en 19U, Turfsingel t/m Turftorenstraat, folio 217-372 en Ubbo Emmiussingel, folio 1-29
6816 1900-1910 wijk 18T, Torenstraat t/m Tuinstraat, folio 1-215
6756 1900-1910 wijk 1A, Aduardersteeg t/m Akerkstraat, folio 294-541
6757 1900-1910 wijk 1A, Annastraat t/m Aweg, folio 543-829
6755 1900-1910 wijk 1A, Hoge der A t/m Achterweg, folio 1-292
6818 1900-1910 wijk 20V, Veemarktstraat t/m Violenstraat, folio 1-255
6819 1900-1910 wijk 20V, Violetsteeg t/m Vismarkt, folio 257-447
6820 1900-1910 wijk 20V, Visserstraat t/m Vlasstraat, folio 449-687
6821 1900-1910 wijk 21W, Sint Walburgstraat t/m Warmoesstraat, folio 1-215
6822 1900-1910 wijk 21W, Werkmanstraat t/m Westerkade, folio 217-515
6823 1900-1910 wijk 21W, Westersingel t/m Winschoterdiep oostzijde, folio 517-835
6824a 1900-1910 wijk 21W, Winschoterdiep westzijde t/m Witlattensteeg, folio 837-1049 en Ypenmolendrift, folio 1-45
6824b 1900-1910 wijk 22Y, Winschoterdiep westzijde t/m Witlattensteeg, folio 837-1049 en Ypenmolendrift, folio 1-45
6826 1900-1910 wijk 23Z, Gedempte Zuiderdiep en de Driften, folio 101-392
6825 1900-1910 wijk 23Z, Zoutstraat t/m Zuiderbinnensingel, folio 1-99
6827 1900-1910 wijk 23Z, Zuiderkuipen t/m Zuidersingel, folio 394-569
6828 1900-1910 wijk 23Z, Zwanestraat t/m Zwarteweg, folio 571-729
6758 1900-1910 wijk 2B, Baanstraat t/m Wester Badstraat, folio 1-229
6759 1900-1910 wijk 2B, Barestraat t/m Bedumerweg, folio 231-465
6760 1900-1910 wijk 2B, Bergstraat t/m Blekersteeg, folio 467-663
6761 1900-1910 wijk 2B, Blekerstraat t/m Bloemstraat, folio 665-899
6762 1900-1910 wijk 2B, Bocht van Guinea t/m Boterdiep westzijde, folio 901-1159
6764 1900-1910 wijk 2B, Boumanstraat t/m Kleine Butjesstraat, folio 1449-1700
6763 1900-1910 wijk 2B, Nieuwe Boteringestraat t/m Oude Boteringestraat, folio 1161-1447
6765 1900-1910 wijk 3C, Carolieweg t/m Cubastraat
6766 1900-1910 wijk 4D, Damsterdiep noordzijde t/m Davidstraat, folio 1-277
6767 1900-1910 wijk 4D, Donkersgang t/m Dijkstraat, folio 279-479
6768 1900-1910 wijk 5E, Nieuwe Ebbingestraat t/m Verlengde Nieuwe Ebbingestraat, folio 1-227
6769 1900-1910 wijk 5E, Oude Ebbingestraat t/m Emmasingel, folio 229-513
6770 1900-1910 wijk 6F, Fivelstraat t/m Folkingestraat, folio 2-200
6771 1900-1910 wijk 6F, Frederiksplein t/m Friesestraatweg, folio 202-366
6772 1900-1910 wijk 7G, Ganzevoortsingel t/m Kleine Gelkingestraat, folio 1-229
6773 1900-1910 wijk 7G, Grachtstraat t/m Verlengde Grachtstraat, folio 231-382
6774 1900-1910 wijk 7G, Griffestraat t/m Guyotplein, folio 393-583
6775 1900-1910 wijk 8H, Haddingestraat t/m Herebinnensingel, folio 1-243
6776 1900-1910 wijk 8H, Hereplein t/m Herestraat, folio 245-533
6777 1900-1910 wijk 8H, Hereweg t/m Hendrikstraat, folio 535-769
6778 1900-1910 wijk 8H, Hoekstraat t/m 't Hoofd bij de Bonte Brug, folio 771-1003
6779 1900-1910 wijk 8H, Hoornsedijk t/m Houtzagerssteeg, folio 1005-1273
6780 1900-1910 wijk 8H, Hovenstraat t/m Tweede Hunzestraat, folio 1275-1448
6781 1900-1910 wijk 9J, Jacobstraat t/m Sint Jansstraat, folio 1-241
6782 1900-1910 wijk 9J, Nieuwe Sint Jansstraat t/m Van Julsinghastraat, folio 243-535
6832 1900-1910 wijk Nieuwe straten (Schildersbuurt, omgeving Hereweg en Indische Buurt), folio 1-300 gemerkt 25
6829 1900-1910 wijk Schippers, folio 1-220, gemerkt 24
6830 1900-1910 wijk Schippers, folio 221-463, gemerkt 24
6831 1900-1910 wijk Schippers, folio 464-663, gemerkt 24
6946* 1900-1920 bijlagen bij bevolkingsregisters in de vorm van verhuisbiljetten
7035* 1901 ingekomen personen
7091* 1901 register van omnummering van wijkletters en wijknummers naar straatnamen en straatnummers
7036* 1902 ingekomen personen
7037* 1903 ingekomen personen
7058* 1903-1906 vertrokken personen
6534* 1903-1907 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
7038* 1904 ingekomen personen
7039* 1905 ingekomen personen
7040* 1906 ingekomen personen
7059* 1906-1909 vertrokken personen
7041* 1907 ingekomen personen
6535* 1907-1913 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
7042* 1908 ingekomen personen
7065* 1908-1913 register van afgegeven passen met verwijzing naar het bevolkingsregister
7043* 1909 ingekomen personen
7044* 1909 ingekomen personen
7060* 1909-1912 vertrokken personen
7045* 1910 ingekomen personen
6978* 1910-1920 Index A t/m K
6979* 1910-1920 Index L t/m Z
6982* 1910-1920 spplementindex St t/m Z
6980* 1910-1920 supplementindex A t/m K
6981* 1910-1920 supplementindex L t/m Se
6869 1910-1921 wijk 10K, Kanaalstraat t/m Kerklaan, folio 1-259
6871 1910-1921 wijk 10K, Kostersgang t/m Kraneweg, folio 543-751
6872 1910-1921 wijk 10K, Kreupelstraatje t/m Kleine Kruisstraat, folio 753-950
6873 1910-1921 wijk 10K, Kruitgracht t/m Nieuwe Kijk In 't Jatstraat, folio 952-1201
6870 1910-1921 wijk 10K, Noorderkerkstraat t/m Korreweg, folio 261-541
6874 1910-1921 wijk 10K, Oude Kijk in 't Jatstraat, folio 1203-1363
6875 1910-1921 wijk 11L, De Laan t/m Leeuwarderstraat, folio 1-219
6876 1910-1921 wijk 11L, Grote Leliestraat t/m Lissabonsteeg, folio 221-488
6877 1910-1921 wijk 11L, Lodewijkstraat t/m Lijnbaanstraat, folio 490-789
6878 1910-1921 wijk 12M, Marktstraat t/m/ Martinikerkhof, folio 1-148
6879 1910-1921 wijk 12M, Marwixstraat t/m Mauritsstraat, folio 150-378
6880 1910-1921 wijk 12M, Meeuwerderweg, folio 380-588
6881 1910-1921 wijk 12M, Melkweg t/m Moesstraat, folio 590-868
6882 1910-1921 wijk 12M, Molenstraat t/m Muurstraat, folio 869-1075
6883 1910-1921 wijk 13N, Nieuwe Kerkhof t/m Nieuwstad, folio 1-250
6884 1910-1921 wijk 13N, Nieuwstraat t/m Verlengde Nieuwstraat, folio 252-539
6885 1910-1921 wijk 13N, Noorderbinnensingel, folio 541-759
6886 1910-1921 wijk 13N, Noorderbuitensingel t/m Noord-Willemskanaal oostzijde, folio 761-959
6887 1910-1921 wijk 13N, Verlengde Nieuwstraat (ged.), Van Sijsenstraat (ged.), Van Sijsenplein (ged.), folio 960-1158
6888 1910-1921 wijk 14O, Oliemulderstraat t/m Oosterhavenstraat, folio 1-189
6889 1910-1921 wijk 14O, Oostersingel t/m Oostersingeldwarsstraat, folio 191-429
6890 1910-1921 wijk 14O, Oosterstraat t/m Verlengde Oosterstraat, folio 431-599
6891 1910-1921 wijk 14O, Oosterweg, folio 601-857
6892 1910-1921 wijk 14O, Oranjesingel t/m Oudeweg, folio 859-997
6895 1910-1921 wijk 15P, Kleine Pelsterstraat t/m Piet Heinstraat, folio 472-732
6893 1910-1921 wijk 15P, Padangstraat t/m Parklaan, folio 1-226
6894 1910-1921 wijk 15P, Paulus Lamanstraat t/m Pelsterstraat, folio 228-470
6896 1910-1921 wijk 15P, Plantsoenstraat t/m Poelestraat, folio 734-982
6897 1910-1921 wijk 15P, Polderstraat t/m Pottebakkersrijge, folio 984-1168
6898 1910-1921 wijk 15P, Praediniussingel t/m Pijpstraat, folio 1170-1320
6899 1910-1921 wijk 16R, Grote Raamstraat t/m Rabenhauptstraat, folio 1-229
6902 1910-1921 wijk 16R, Grote Rozenstraat t/m Rijskampenstraat, folio 601-819
6900 1910-1921 wijk 16R, Radebinnensingel t/m Reitdiepskade, folio 231-429
6901 1910-1921 wijk 16R, Reitdijk zuidzijde t/m Rotterdammerstraatje, folio 431-599
6910 1910-1921 wijk 17S, Kleine Steentilstraat t/m Van Sijsenplaats, folio 1561-1797
6903 1910-1921 wijk 17S, Sabangplaats t/m Schuitemakerstraat, folio 1-179
6904 1910-1921 wijk 17S, Schuitendiep oostzijde, folio 181-439
6905 1910-1921 wijk 17S, Schuitendiep westzijde t/m Singelstraat, folio 441-649
6906 1910-1921 wijk 17S, Singelweg, folio 651-869
6907 1910-1921 wijk 17S, Sledemennerstraat t/m Snor Damsterdiep, folio 871-1089
6908 1910-1921 wijk 17S, Soephuisstraatje t/m Noorderstationsstraat, folio 1091-1349
6909 1910-1921 wijk 17S, Stationsweg t/m Steentilstraat, folio 1351-1559
6911 1910-1921 wijk 18T, Taco Mesdagstraat t/m Trompstraat, folio 1-179
6912 1910-1921 wijk 18T, Tuinstraat t/m Turfsingel, folio 181-349
6913a 1910-1921 wijk 18T, Turfstraat t/m Tussen beide Markten, folio 351-459, en Ubbo Emmiussingel, folio 1-26
6913b 1910-1921 wijk 19U, Turfstraat t/m Tussen beide Markten, folio 351-459, en Ubbo Emmiussingel, folio 1-26
6834 1910-1921 wijk 1A, Aduardersteeg t/m Akerkhof, folio 311-549
6835 1910-1921 wijk 1A, Akerkstraat t/m Annastraat, folio 551-751
6836 1910-1921 wijk 1A, Apoortenmolendrift t/m Aweg, folio 752-984
6833 1910-1921 wijk 1A, Hoge der A t/m Achterweg, folio 1-309
6914 1910-1921 wijk 20V, Veemarktstraat t/m Veulsgang, folio 1-179
6917 1910-1921 wijk 20V, Verlengde Visserstraat t/m Vlasstraat, folio 611-739
6915 1910-1921 wijk 20V, Violenstraat t/m Violetsteeg, folio 181-389
6916 1910-1921 wijk 20V, Vishoek t/m Visserstraat, folio 391-609
6922 1910-1921 wijk 21W, Verlengde Willemstraat t/m Winschoterdiep oostzijde, folio 841-979
6918 1910-1921 wijk 21W, Waagstraat t/m Warmoesstraat, folio 1-229
6919 1910-1921 wijk 21W, Werfstraat t/m Westerbinnensingel, folio 231-429
6920 1910-1921 wijk 21W, Westerhaven t/m Westersingel, folio 431-639
6921 1910-1921 wijk 21W, Willemstraat t/m Tweede Willemstraat, folio 641-838
6923 1910-1921 wijk 21W, Winschoterdiep westzijde, folio 981-1178
6924a 1910-1921 wijk 21W, Winschoterstraat t/m Witlattensteeg, folio 1182-1276, en Ypenmolendrift, folio 1-36
6924b 1910-1921 wijk 22Y, Winschoterstraat t/m Witlattensteeg, folio 1182-1276, en Ypenmolendrift, folio 1-36
6927 1910-1921 wijk 23Z, Driften Zuiderdiep t/m Zuidersingelstraat, folio 371-578
6926 1910-1921 wijk 23Z, Gedempte Zuiderdiep, folio 112-369
6925 1910-1921 wijk 23Z, Zoutstraat t/m Zuiderbinnensingel, folio 1-109
6928 1910-1921 wijk 23Z, Zwanestraat t/m Zwarteweg, folio 581-759
6837 1910-1921 wijk 2B, Baanstraat t/m Wester Badstraat, folio 1-249
6838 1910-1921 wijk 2B, Bankastraat t/m Barestraat, folio 251-509
6839 1910-1921 wijk 2B, Bedumerweg t/m Bergstraat, folio 511-689
6841 1910-1921 wijk 2B, Blekerstraat t/m Bloemstraat, folio 891-1139
6842 1910-1921 wijk 2B, Bocht van Guinea t/m Boterdiep westzijde, folio 1141-1389
6843 1910-1921 wijk 2B, Boterdiep t/m Nieuwe Boteringestraat, folio 1391-1579
6840 1910-1921 wijk 2B, Kleine Bergstraat t/m Blekersteeg, folio 691-889
6845 1910-1921 wijk 2B, Kleine Brandenburgerstraat t/m Butjesstraat, folio 1761-1979
6844 1910-1921 wijk 2B, Oude Boteringestraat t/m Brandenburgerstraat, folio 1581-1759
6846 1910-1921 wijk 3C, Carolieweg t/m Cubastraat, folio 1-288
6847 1910-1921 wijk 4D, Damsterdiep noordzijde en zuidzijde, folio 1-249
6848 1910-1921 wijk 4D, Damsterkade t/m Driehovensteeg, folio 251-479
6849 1910-1921 wijk 4D, Driemolendrift t/m Dijkstraat, folio 481-659
6852 1910-1921 wijk 5E, Eeldersingel t/m Emmasingel, folio 378-564
6850 1910-1921 wijk 5E, Nieuwe Ebbingestraat t/m Verlengde Nieuwe Ebbingestraat, folio 1-225
6851 1910-1921 wijk 5E, Oude Ebbingestraat, folio 227-376
6853 1910-1921 wijk 6F, Fivelstraat t/m Frederiksplein, folio 1-208
6854 1910-1921 wijk 6F, Frederikstraat t/m Friesestraatweg, folio 209-428
6855 1910-1921 wijk 7G, Ganzevoortsingel t/m Gelkingestraat, folio 1-249
6857 1910-1921 wijk 7G, Griffestraat t/m Guyotplein, folio 440-679
6856 1910-1921 wijk 7G, Kleine Gelkingestraat t/m Verlengde Grachtstraat, folio 250-439
6858 1910-1921 wijk 8H, H.W. Mesdagplein t/m Haddingestraat, folio 1-268
6862 1910-1921 wijk 8H, Hendrikstraat t/m Hoogstraatje, folio 950-1249
6860 1910-1921 wijk 8H, Herepoortenmolendrift t/m Herestraat, folio 470-729
6861 1910-1921 wijk 8H, Hereweg, folio 730-949
6863 1910-1921 wijk 8H, Hoornsedijk t/m Houtzagerssteeg, folio 1250-1529
6864 1910-1921 wijk 8H, Hovenstraat t/m Tweede Hunzestraat, folio 1530-1719
6859 1910-1921 wijk 8H, Kleine Haddingestraat t/m Hereplein, folio 269-469
6865 1910-1921 wijk 9J, Jacobstraat t/m Jacobijnerweg, folio 1-162
6866 1910-1921 wijk 9J, Jan Goeverneurstraat t/m Nieuwe Sint Jansstraat, folio 163-382
6867 1910-1921 wijk 9J, Joachim Altinghstraat t/m Jozef Israëlsplein, folio 383-556
6868 1910-1921 wijk 9J, Jozef Israëlsstraat t/m Van Julsinghastraat, folio 557-846
6941 1910-1921 wijk Garnizoensregister, gemerkt (1910) 30, 1892-1921
6942 1910-1921 wijk Garnizoensregister, gemerkt (1910) 30, 1912-1921
6942a 1910-1921 wijk Garnizoensregister, gemerkt (1910) 30, 1921
6936 1910-1921 wijk Helpman, Coendersweg t/m Verlengde Hereweg, folio 1-309, gemerkt 27
6937 1910-1921 wijk Helpman, Helperoostsingel t/m Helperwestsingel, folio 311-469, gemerkt 27
6938 1910-1921 wijk Helpman, Hoornsedijk t/m Winschoterdiep westzijde, folio 471-629 gemerkt 27
6934 1910-1921 wijk Hoogkerk, Kostverloren, folio 1-194, gemerkt 26
6935 1910-1921 wijk Hoogkerk, Kostverloren, folio 196-394, gemerkt 26
6940 1910-1921 wijk Huis van Bewaring (1912-1920), gemerkt 29
6933 1910-1921 wijk Nieuwe straten, folio 1-250 gemerkt 25
6929 1910-1921 wijk Schippers, folio 1-250, gemerkt 24
6930 1910-1921 wijk Schippers, folio 251-500, gemerkt 24
6931 1910-1921 wijk Schippers, folio 501-751, gemerkt 24
6932 1910-1921 wijk Schippers, folio 752-988, gemerkt 24
6939 1910-1921 wijk Strafgevangenis (1913-1921), gemerkt 28
7046* 1911 ingekomen personen
7047* 1912 ingekomen personen
7089* 1912 vernummeringsregister op straatnaam: Kostverloren
7061* 1912-1916 vertrokken personen
7048* 1913 ingekomen personen
6536* 1913-1918 protocol van afgegeven verklaringen van onvermogen, borgtocht, erfrecht, reispassen e.d., met bijlagen
7049* 1914 ingekomen personen
7050* 1915 ingekomen personen
7088* 1915 vernummeringsregister op straatnaam: Helpman
7051* 1916 ingekomen personen
7062* 1916-1918 vertrokken personen

Burgerlijke Gemeente


Burgerboek


7983 1544-1798 register van personen die het burgerrecht en sinds 1666 het klein-burgerrecht hebben verkregen
7986 1666-1794 register van personen die het groot-burgerrecht hebben verkregen, met voorin resolutie van burgemeesters en raad, taalmannen en gezworen meente van 14 maart 1666 over het groot- en klein-burgerrecht
7987 1666-1795 register van personen die het groot-burgerrecht hebben verkregen
7984 1671-1770 register van personen die het klein-burgerrecht hebben verkregen
7985 1771-1808 register van personen die het klein-burgerrecht hebben verkregen
7988 1794-1798 alfabetisch op achternaam, met vermelding van beroep en datum waarop de eed is afgelegd
7989* 1798 lijst van personen die op 23 januari het burgerrecht hebben verkregen

Octrooien


8213 1737-1796 octrooyboek

Burgerlijke Stand


Geboorte


1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

Huwelijk


1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1932
1933
1934

Overlijden


1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1949 overlijden in Duitsland en Polen
1950
1950 overlijden in Duitsland en Polen
1951
1951 overlijden in Duitsland en Polen
1952
1952 overlijden in Duitsland en Polen
1953
1954
1955
1957
1959

Particulier


Adresboeken


19525.1880 1880 algemeen adresboek van Groningen
19525.1886 1886 algemeen adresboek van Groningen
19525.1891 1891 algemeen adresboek van Groningen
19525.1894 1894 algemeen adresboek van Groningen
19525.1900 1900 algemeen adresboek van Groningen
30459 1904 adresboek der stad Groningen
31590 1907-1908 algemeen adresboek van Groningen
19525.1911 1911-1912 algemeen adresboek van Groningen
19525.1914 1914-1915 algemeen adresboek van Groningen
19525.1918 1918 algemeen adresboek van Groningen
19525.1920 1920 algemeen adresboek van Groningen
19525.1922 1922 algemeen adresboek van Groningen
19525.1923 1923 algemeen adresboek van Groningen
19525.1924 1924 algemeen adresboek van Groningen
19525.1925 1925 algemeen adresboek van Groningen
19525.1926 1926 algemeen adresboek van Groningen
19525.1927 1927 algemeen adresboek van Groningen
19525.1928 1928 algemeen adresboek van Groningen
19525.1929 1929 algemeen adresboek van Groningen
19525.1930 1930 algemeen adresboek van Groningen
19525.1931 1931 algemeen adresboek van Groningen
19525.1933 1933 algemeen adresboek van Groningen
19525.1935 1935 algemeen adresboek van Groningen
19525.1937 1937 algemeen adresboek van Groningen
19525.1938 1938 algemeen adresboek van Groningen
19525.1939 1939 algemeen adresboek van Groningen
19525.1940 1940 algemeen adresboek van Groningen
19525.1941 1941 algemeen adresboek van Groningen
19525.1942 1942 algemeen adresboek van Groningen
19525.1943 1943 algemeen adresboek van Groningen
19525.1950 1950 algemeen adresboek van Groningen
19525.1951 1951 algemeen adresboek van Groningen
19525.1958 1958 algemeen adresboek van Groningen
19525.1961 1961 algemeen adresboek van Groningen
19525.1968 1968 algemeen adresboek van Groningen
19525.1972 1972 algemeen adresboek van Groningen

Volkstelling


6538* 1822-1910 stukken betreffende tienjaarlijkse volkstellingen
6539 1830 eerste tienjarige volkstelling: afdeling A-H
6540 1830 eerste tienjarige volkstelling: afdeling H-P
6541 1830 eerste tienjarige volkstelling: afdeling P-Z; tevens schippers en militairen
6542 1840 tweede tienjarige volkstelling: afdeling A-G
6543 1840 tweede tienjarige volkstelling: afdeling H-Q
6544 1840 tweede tienjarige volkstelling: afdeling R-Z, tevens schippers en militairen

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


598 1697-1809 geboorten; 1724-1797 trouwen; 1764-1809 overlijden; Kerkeboek van de Oude Vlamingen
599 1720-1809
600 1802-1811

Trouwen


598 1697-1809 geboorten; 1724-1797 trouwen; 1764-1809 overlijden; Kerkeboek van de Oude Vlamingen

Begraven / Overlijden


598 1697-1809 geboorten; 1724-1797 trouwen; 1764-1809 overlijden; Kerkeboek van de Oude Vlamingen

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


146 1640-1657
147 1658-1676
148 1676-1705
149 1706-1732
150 1733-1754
151 1755-1778
152 1779-1795
153 1796-1807
154 1808-1811

Trouwen


157 1595-1603 ondertrouw
158 1603-1611 ondertrouw
159 1611-1623 ondertrouw
160 1623-1636 ondertrouw
161 1637-1639 ondertrouw
162 1639-1640 ondertrouw
163 1640 ondertrouw
164 1646-1649 ondertrouw
165 1650-1653 ondertrouw
166 1653-1656 ondertrouw
167 1656-1660 ondertrouw
168 1661-1668 ondertrouw
169 1668-1673 ondertrouw
170 1674-1679 ondertrouw
171 1680-1685 ondertrouw
172 1685-1697 ondertrouw
173 1697-1705 ondertrouw
174 1705-1711 ondertrouw
175 1712-1719 ondertrouw
176 1719-1727 ondertrouw
177 1727-1732 ondertrouw
178 1732-1739 ondertrouw
179 1739-1747 ondertrouw
180 1747-1754 ondertrouw
181 1755-1762 ondertrouw
182 1763-1769 ondertrouw
183 1769-1776 ondertrouw
184 1776-1783 ondertrouw
185 1784-1791 ondertrouw
186 1792-1798 ondertrouw
191 1796-1803
187 1799-1803 ondertrouw
192 1803-1807
188 1803-1809 ondertrouw
193 1807-1811
189 1809-1811 ondertrouw

Begraven / Overlijden


194 1729-1794 breukdodenboek
14 1746-1811 kennisgevingen van overlijden
954 1749-1758 register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini-, de A- en de Nieuwe kerk
195 1754-1794 breukdodenboek
955 1768-1776 register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini-, de A- en de Nieuwe kerk
13 1768-1808 aangifteboek overledenen met minderjarige kinderen
956 1781-1783 register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini kerk
958 1781-1792 register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de A kerk
959 1781-1793 register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Nieuwe kerk
957 1783-1793 register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini kerk
960 1790-1878 register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Nieuwe kerk
199 1794-1805 index op de breukdoden
197 1796-1802 collecten bij begrafenissen
191 1796-1803
198 1802-1807 collecten bij begrafenissen
200 1806 aangegeven lijken
201 1807 aangegeven lijken
202 1808 aangegeven lijken
203 1809-1810 aangegeven lijken
204 1811 aangegeven lijken

Israëlitische Gemeente

(religie)

Besnijdenisregister


652 1757-1757 besnijdenisregister van Levie Hartog Pinto
653 1757-1811 vertalingen van besnijdenisregisters
647 1779-1810 besnijdenisregister van Mozes Izak van Coevorden
648 1781-1806 besnijdenisregister van Salomon Izak van Coevorden
649 1785-1794 besnijdenisregister van Joseph Izak Cohen
654 1786-1811 uittreksels uit de besnijdenisregisters ten behoeve van de conscriptie
651 1789-1811 besnijdenisregister van Lazarus Mozes Perels
650 1794-1811 besnijdenisregister van Izak Hartog Kisch

Lutherse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


612 1695-1748
613 1742-1796
614 1797-1811

Trouwen


44 1735-1797

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Notulen van de Kerkeraad


1 1594-1637 notulen van de kerkeraad
2 1638-1667 notulen van de kerkeraad
3 1668-1690 notulen van de kerkeraad
4 1691-1729 notulen van de kerkeraad
5 1729-1777 notulen van de kerkeraad
6 1777-1798 notulen van de kerkeraad
7* 1799-1808 notulen van de kerkeraad
8* 1809-1817 notulen van de kerkeraad
9* 1811-1825 notulen van de kerkeraad
10* 1825-1833 notulen van de kerkeraad
11* 1833-1850 notulen van de kerkeraad
12* 1850-1860 notulen van de kerkeraad
13* 1860-1867 notulen van de kerkeraad
14* 1867-1891 notulen van de kerkeraad
15* 1891-1911 notulen van de kerkeraad
16* 1911-1934 notulen van de kerkeraad
17* 1934-1952 notulen van de kerkeraad

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


630 1676-1742 dopen; 1676-1741 trouwen; 1676-1742 begenadiging en overlijden; Statie Ebbingestraat
634 1678-1727 dopen en trouwen; 1677-1707 begenadiging en overlijden; Statie Herestraat
626a 1682-1733 Statie Carolieweg: dopen en trouwen, door elkaar met hiaten
626b 1686-1733 Statie Carolieweg: dopen, trouwen en lidmaten,door elkaar met hiaten
638 1699, 1702, 1711-1763 dopen; 1716-1763 trouwen; 1730-1760 begenadiging en overlijden; Statie Pausgang
633 1700, 1709-1811 dopen; 1736-1811 trouwen; 1752-1811 overlijden; Statie Guldenstraat
625 1701-1811 Statie Bij de A
636 1728-1793 Statie Oosterstraat
635 1729-1790 dopen; 1730-1790 trouwen; 1729-1745, 1766-1790 begenadiging en overlijden; Statie Herestraat
627 1734-1751 dopen; 1734-1750 trouwen; 1734-1751 overlijden; Statie Carolieweg
631 1742-1802 Statie Ebbingestraat
628 1751-1777 dopen; 1751-1770 trouwen en overlijden; Statie Carolieweg
636f 1764-1793 Statie Pausgang
629 1771-1811 Statie Carolieweg
637 1795-1811 dopen; 1795-1809 trouwen, begenadiging en overlijden; Statie Oosterstraat
632 1801-18110 Statie Ebbingestraat

Trouwen


630 1676-1742 dopen; 1676-1741 trouwen; 1676-1742 begenadiging en overlijden; Statie Ebbingestraat
634 1678-1727 dopen en trouwen; 1677-1707 begenadiging en overlijden; Statie Herestraat
626a 1682-1733 Statie Carolieweg: dopen en trouwen, door elkaar met hiaten
626b 1686-1733 Statie Carolieweg: dopen, trouwen en lidmaten,door elkaar met hiaten
638 1699, 1702, 1711-1763 dopen; 1716-1763 trouwen; 1730-1760 begenadiging en overlijden; Statie Pausgang
633 1700, 1709-1811 dopen; 1736-1811 trouwen; 1752-1811 overlijden; Statie Guldenstraat
625 1701-1811 Statie Bij de A
636 1728-1793 Statie Oosterstraat
635 1729-1790 dopen; 1730-1790 trouwen; 1729-1745, 1766-1790 begenadiging en overlijden; Statie Herestraat
627 1734-1751 dopen; 1734-1750 trouwen; 1734-1751 overlijden; Statie Carolieweg
631 1742-1802 Statie Ebbingestraat
628 1751-1777 dopen; 1751-1770 trouwen en overlijden; Statie Carolieweg
636f 1764-1793 Statie Pausgang
637 1795-1811 dopen; 1795-1809 trouwen, begenadiging en overlijden; Statie Oosterstraat
632 1801-18110 Statie Ebbingestraat

Lidmaten


626b 1686-1733 Statie Carolieweg: dopen, trouwen en lidmaten,door elkaar met hiaten

Begraven / Overlijden


630 1676-1742 dopen; 1676-1741 trouwen; 1676-1742 begenadiging en overlijden; Statie Ebbingestraat
634 1678-1727 dopen en trouwen; 1677-1707 begenadiging en overlijden; Statie Herestraat
638 1699, 1702, 1711-1763 dopen; 1716-1763 trouwen; 1730-1760 begenadiging en overlijden; Statie Pausgang
633 1700, 1709-1811 dopen; 1736-1811 trouwen; 1752-1811 overlijden; Statie Guldenstraat
635 1729-1790 dopen; 1730-1790 trouwen; 1729-1745, 1766-1790 begenadiging en overlijden; Statie Herestraat
627 1734-1751 dopen; 1734-1750 trouwen; 1734-1751 overlijden; Statie Carolieweg
628 1751-1777 dopen; 1751-1770 trouwen en overlijden; Statie Carolieweg
637 1795-1811 dopen; 1795-1809 trouwen, begenadiging en overlijden; Statie Oosterstraat
632 1801-18110 Statie Ebbingestraat

Waals-Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


596 1686-1759, 1768-1782
597 1700-1811 dopen; 1700-1756, 1763-1796 trouwen; 1700-1705, 1711-1810 overlijden

Trouwen


596 1686-1759, 1768-1782
597 1700-1811 dopen; 1700-1756, 1763-1796 trouwen; 1700-1705, 1711-1810 overlijden

Begraven / Overlijden


596 1686-1759, 1768-1782
597 1700-1811 dopen; 1700-1756, 1763-1796 trouwen; 1700-1705, 1711-1810 overlijden