161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Grave


Bevolkingsregister


939 1805 wijk A
940 1805 wijk B
941 1805 wijk C
942 1805 wijk D
147 1810
943 1810 wijk A
944 1810 wijk B
945 1810 wijk C
946 1810 wijk D
0375 1815 wijk A
0376 1815 wijk B
0377 1815 wijk C
0378 1815 wijk D
0379 1817 wijk A
0380 1817 wijk B
0381 1817 wijk C
0382 1817 wijk D
0383 1824 lijst van ingezetenen wijk A
0384 1824 lijst van ingezetenen wijk B
0385 1824 lijst van ingezetenen wijk C
0386 1824 lijst van ingezetenen wijk D
0393 1850-1861 dienstboden en knechten
0389 1850-1861 wijk A
0390 1850-1861 wijk B
0391 1850-1861 wijk C
0392 1850-1861 wijk D
0398 1861-1880 dienstboden en knechten
0394 1861-1880 wijk A
0395 1861-1880 wijk B
0396 1861-1880 wijk C
0397 1861-1880 wijk D
0399.1 1870-1880 militairen deel 1
0399.2 1870-1880 militairen deel 2
0399.2a 1870-1880 militairen deel 2a
0404 1880-1889 dienstboden en knechten
0400 1880-1889 wijk A
0401 1880-1889 wijk B
0402 1880-1889 wijk C
0403 1880-1889 wijk D
0408.A 1890-1900 dienstboden en knechten
0415.1 1890-1900 gestichten
0405 1890-1900 wijk A
0406 1890-1900 wijk B
0407 1890-1900 wijk C
0408 1890-1900 wijk D
0415.2 1900-1920 gestichten
0415.3 1900-1920 gestichten
0415.4 1900-1920 gestichten
0415.5 1900-1920 gestichten
0415.6 1900-1920 gestichten
0415.7 1900-1920 gestichten
0410 1900-1920 wijk A
0411 1900-1920 wijk B
0412 1900-1920 wijk C
0413 1900-1920 wijk D
0414 1900-1921 dienstboden en knechten
0416.8 1917-1921 marechausseekazerne
0418.E 1922-1935 dienstboden en knechten
0416.5 1922-1935 gestichten: Catharina Gasthuis
0416.3 1922-1935 gestichten: de Wijnberg fraters
0416.4 1922-1935 gestichten: de Wijnberg zusters
0416.2 1922-1935 gestichten: fraters Henricus Gesticht
0416.6 1922-1935 gestichten: paters der Heilige Familie
0418.A 1922-1935 wijk A
0418.B 1922-1935 wijk B
0418.C 1922-1935 wijk C
0418.D 1922-1935 wijk D

Justitie


Gevangenisregister


19 1860-1864 inschrijvingsregister gedetineerden
20 1864-1867 inschrijvingsregister gedetineerden
21 1867-1871 inschrijvingsregister gedetineerden
22 1871-1876 inschrijvingsregister gedetineerden

Notarieel Archief


Akten


8 1651-1695 notaris L. de Haen: concepten, brieven en andere varia

Akten van admissie


115 1786, 1811 notaris W. Smits: akte van admissie met bijlage
148* 1808 notaris P.L. Muller

Correspondentie


52 1723 ingekomen brief van S. van Heijden aan Hermanus Swart te Grave

Grossen


7 1657-1693 notaris L. de Haen: grossen en gewaarmerkte afschriften
113 1778 notaris J. Ragaij

Inventarissen


202* 1819-1820 uittreksel uit de summiere staat van het archief van notaris W.W. van der Meulen

Minuutakten


3 1648-1699 notaris L. de Haen: koopconditiƫn, huurcontracten en huwelijksvoorwaarden
6 1648-1700 notaris L. de Haen: niet geliasseerde akten
9 1662 notaris G. de Blanchevoije
10 1663 notaris G. de Blanchevoije
11 1664 notaris G. de Blanchevoije
12 1665 notaris G. de Blanchevoije
4 1674-1700 notaris L. de Haen: procuratiƫn
13 1678-1682 notaris D. Paringet
5 1680-1699 notaris L. de Haen: andere geliasseerde akten
14 1683-1685 notaris D. Paringet
15 1686-1688 notaris D. Paringet
16 1689-1692 notaris D. Paringet
22 1691-1713 notaris J. Swart
17 1693-1696 notaris D. Paringet
18 1697-1698 notaris D. Paringet
19 1699-1702 notaris D. Paringet
20 1703-1704 notaris D. Paringet
23 1705 notaris H. Swart
21 1705-1707 notaris D. Paringet
24 1706 notaris H. Swart
25 1707 notaris H. Swart
26 1708 notaris H. Swart
27 1709 notaris H. Swart
28 1710 notaris H. Swart
29 1711 notaris H. Swart
30 1712 notaris H. Swart
31 1713 notaris H. Swart
32 1714 notaris H. Swart
33 1715 notaris H. Swart
34 1716 notaris H. Swart
35 1717 notaris H. Swart
36 1718 notaris H. Swart
37 1719 notaris H. Swart
38 1720 notaris H. Swart
39 1721 notaris H. Swart
40 1722 notaris H. Swart
41 1723 notaris H. Swart
42 1724 notaris H. Swart
43 1725 notaris H. Swart
44 1726 notaris H. Swart
45 1727 notaris H. Swart
46 1728 notaris H. Swart
47 1729-1730 notaris H. Swart
48 1731 notaris H. Swart
49 1732 notaris H. Swart
55 1733 notaris H. Bernts
50 1733 notaris H. Swart
56 1734 notaris H. Bernts
57 1735 notaris H. Bernts
58 1736 notaris H. Bernts
59 1737 notaris H. Bernts
60 1738 notaris H. Bernts
61 1739 notaris H. Bernts
62 1740 notaris H. Bernts
63 1741 notaris H. Bernts
64 1742 notaris H. Bernts
66 1743 notaris F.H. Engelen
65 1743 notaris H. Bernts
86 1743-1761 notaris F.H. Engelen: index der akten
67 1744 notaris F.H. Engelen
68 1745 notaris F.H. Engelen
69 1746 notaris F.H. Engelen
70 1747 notaris F.H. Engelen
71 1748 notaris F.H. Engelen
72 1749 notaris F.H. Engelen
73 1750 notaris F.H. Engelen
74 1751 notaris F.H. Engelen
75 1752 notaris F.H. Engelen
76 1753 notaris F.H. Engelen
77 1754 notaris F.H. Engelen
78 1755 notaris F.H. Engelen
79 1756 notaris F.H. Engelen
80 1757 notaris F.H. Engelen
81 1758 notaris F.H. Engelen
82 1759 notaris F.H. Engelen
83 1760 notaris F.H. Engelen
84 1761 notaris F.H. Engelen
87 1761-1764 notaris D.A. Fransz
88 1761-1764 notaris D.A. Fransz: index der akten
89 1765 notaris J. Ragaij
114 1765-17891 notaris J. Ragaij: index der akten
90 1766 notaris J. Ragaij
91 1767 notaris J. Ragaij
92 1768 notaris J. Ragaij
93 1769 notaris J. Ragaij
94 1770 notaris J. Ragaij
95 1771 notaris J. Ragaij
96 1772 notaris J. Ragaij
97 1773 notaris J. Ragaij
98 1774 notaris J. Ragaij
99 1775 notaris J. Ragaij
100 1776 notaris J. Ragaij
101 1777 notaris J. Ragaij
102 1778 notaris J. Ragaij
103 1779 notaris J. Ragaij
104 1780 notaris J. Ragaij
105 1781 notaris J. Ragaij
106 1782 notaris J. Ragaij
107 1783 notaris J. Ragaij
108 1784 notaris J. Ragaij
109 1785 notaris J. Ragaij
110 1786 notaris J. Ragaij
111 1787 notaris J. Ragaij
116 1787 notaris W. Smits
144 1787-1810 notaris W. Smits: index der akten
117 1788 notaris W. Smits
118 1789 notaris W. Smits
119 1790 notaris W. Smits
120 1791 notaris W. Smits
121 1792 notaris W. Smits
122 1793 notaris W. Smits
147 1793-1795 notaris G.J.D. Peters
123 1794 notaris W. Smits
124 1795 notaris W. Smits
125 1796 notaris W. Smits
126 1797 notaris W. Smits
127 1798 notaris W. Smits
128 1799 notaris W. Smits
129 1800 notaris W. Smits
130 1801 notaris W. Smits
131 1802 notaris W. Smits
132 1803 notaris W. Smits
133 1804 notaris W. Smits
134 1805 notaris W. Smits
135 1806 notaris W. Smits
136 1807 notaris W. Smits
137 1808 notaris W. Smits
138 1809 notaris W. Smits
157 1809-1810 notaris W.W. van der Meulen
139 1810 notaris W. Smits
140 1811 notaris W. Smits
149 1812 notaris P.L. Muller
141 1812 notaris W. Smits
158 1812 notaris W.W. van der Meulen
150 1813 notaris P.L. Muller
142 1813 notaris W. Smits
159 1813 notaris W.W. van der Meulen
151 1814 notaris P.L. Muller
143 1814 notaris W. Smits
160 1814 notaris W.W. van der Meulen
204 1815 notaris A.J. van der Marck
152 1815 notaris P.L. Muller
161 1815 notaris W.W. van der Meulen
205 1816 notaris A.J. van der Marck
206 1816 notaris A.J. van der Marck
154 1816 notaris P.L. Muller
153 1816 notaris P.L. Muller
162 1816 notaris W.W. van der Meulen
208 1817 notaris A.J. van der Marck
207 1817 notaris A.J. van der Marck
155 1817 notaris P.L. Muller
163 1817 notaris W.W. van der Meulen
209 1818 notaris A.J. van der Marck
210 1818 notaris A.J. van der Marck
164 1818 notaris W.W. van der Meulen
211 1819 notaris A.J. van der Marck
165 1819 notaris W.W. van der Meulen
212 1820 notaris A.J. van der Marck
166 1820 notaris W.W. van der Meulen
213 1821 notaris A.J. van der Marck
214 1821 notaris A.J. van der Marck
167 1821 notaris W.W. van der Meulen
215 1822 notaris A.J. van der Marck
216 1822 notaris A.J. van der Marck
168 1822 notaris W.W. van der Meulen
217 1823 notaris A.J. van der Marck
218 1823 notaris A.J. van der Marck
169 1823 notaris W.W. van der Meulen
219 1824 notaris A.J. van der Marck
170 1824 notaris W.W. van der Meulen
220 1825 notaris A.J. van der Marck
221 1825 notaris A.J. van der Marck
171 1825 notaris W.W. van der Meulen
222 1826 notaris A.J. van der Marck
172 1826 notaris W.W. van der Meulen
223 1827 notaris A.J. van der Marck
173 1827 notaris W.W. van der Meulen
224 1828 notaris A.J. van der Marck
174 1828 notaris W.W. van der Meulen
225 1829 notaris A.J. van der Marck
226 1829 notaris A.J. van der Marck
175 1829 notaris W.W. van der Meulen
227 1830 notaris A.J. van der Marck
176 1830 notaris W.W. van der Meulen
228 1831 notaris A.J. van der Marck
177 1831 notaris W.W. van der Meulen
229 1832 notaris A.J. van der Marck
230 1832 notaris A.J. van der Marck
178 1832 notaris W.W. van der Meulen
231 1833 notaris A.J. van der Marck
179 1833 notaris W.W. van der Meulen
232 1834 notaris A.J. van der Marck
180 1834 notaris W.W. van der Meulen
233 1835 notaris A.J. van der Marck
181 1835 notaris W.W. van der Meulen
234 1836 notaris A.J. van der Marck
235 1836 notaris A.J. van der Marck
182 1836 notaris W.W. van der Meulen
236 1837 notaris A.J. van der Marck
237 1837 notaris A.J. van der Marck
183 1837 notaris W.W. van der Meulen
238 1838 notaris A.J. van der Marck
184 1838 notaris W.W. van der Meulen
239 1839 notaris A.J. van der Marck
185 1839 notaris W.W. van der Meulen
240 1840 notaris A.J. van der Marck
186 1840 notaris W.W. van der Meulen
241 1841 notaris A.J. van der Marck
187 1841 notaris W.W. van der Meulen
242 1842-1844 notaris A.J. van der Marck
243 1845 notaris A.J. van der Marck
244 1846 notaris A.J. van der Marck
203* 1846 summiere staat van overgenomen minuten, registers en repertoria van de notarissen P.L. Muller, H. Jilesen, A.J. van der Marck en W. Smits, opgemaakt door W.W. van der Meulen
253 1847 notaris S.P.A. de Bruyn
253.A 1848 notaris S.P.A. de Bruyn
254 1849 notaris S.P.A. de Bruyn: aktenrs. 1-131
255 1850 notaris S.P.A. de Bruyn: aktenrs. 42-125
256 1851 notaris S.P.A. de Bruyn
257 1852 notaris S.P.A. de Bruyn
258 1853-1854 notaris S.P.A. de Bruyn: aktenrs. 1-75
259 1854 notaris S.P.A. de Bruyn: aktenrs. 78-139
260 1855 notaris S.P.A. de Bruyn
261 1856 notaris S.P.A. de Bruyn
262 1857 notaris S.P.A. de Bruyn
263 1858 notaris S.P.A. de Bruyn
264 1859 notaris S.P.A. de Bruyn
265 1860 notaris S.P.A. de Bruyn
266 1861 notaris S.P.A. de Bruyn
267 1862 notaris S.P.A. de Bruyn
268 1863 notaris S.P.A. de Bruyn: aktenrs. 2-80
269 1863 notaris S.P.A. de Bruyn: aktenrs. 81-171
270 1864 notaris S.P.A. de Bruyn
271 1865 notaris S.P.A. de Bruyn
272 1866 notaris S.P.A. de Bruyn
272A 1867 notaris S.P.A. de Bruyn
273 1868 notaris S.P.A. de Bruyn
274 1869 notaris S.P.A. de Bruyn
276 1870 notaris S.P.A. de Bruyn: aktenrs. 1-83
277 1870 notaris S.P.A. de Bruyn: aktenrs. 87-168
278 1871 notaris S.P.A. de Bruyn
279 1872 notaris S.P.A. de Bruyn
281 1873 notaris S.P.A. de Bruyn: aktenrs. 100-203
280 1873 notaris S.P.A. de Bruyn: aktenrs. 2-98
282 1874 notaris S.P.A. de Bruyn
283 1875 notaris S.P.A. de Bruyn
284 1876-1877 notaris S.P.A. de Bruyn
286 1877-1877 notaris A. van Gelsdorp
287 1878 notaris A. van Gelsdorp
288 1879 notaris A. van Gelsdorp
289 1880 notaris A. van Gelsdorp
291 1881 notaris A. van Gelsdorp: aktenrs. 109-200
290 1881 notaris A. van Gelsdorp: aktenrs. 2-108
292 1882 notaris A. van Gelsdorp: aktenrs. 1-140
293 1882 notaris A. van Gelsdorp: aktenrs. 141-206
294 1883 notaris A. van Gelsdorp
295 1884 notaris A. van Gelsdorp
297 1885-1885 notaris A.A.A. Stael
298 1886 notaris A.A.A. Stael
299 1887 notaris A.A.A. Stael
300 1888 notaris A.A.A. Stael
301 1889 notaris A.A.A. Stael
302 1890 notaris A.A.A. Stael
303 1891 notaris A.A.A. Stael
304 1892 notaris A.A.A. Stael
305 1893 notaris A.A.A. Stael
306 1894 notaris A.A.A. Stael
307 1895 notaris A.A.A. Stael
308 1896 notaris A.A.A. Stael
309 1897-1898 notaris A.A.A. Stael
310 1899 notaris A.A.A. Stael
311 1900-1901 notaris A.A.A. Stael
312 1902 notaris A.A.A. Stael
313 1903 notaris A.A.A. Stael
314 1904-1905 notaris A.A.A. Stael
343* 1905 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 1-132
317* 1906 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 1-249
318* 1907 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 1-128
319* 1907 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 129-242
320* 1908 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 1-260
321* 1909 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij
322* 1910 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 1-51
323* 1910 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 53-228
324* 1911 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 1-88
325* 1911 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 90-247
326* 1912 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 3-91
327* 1912 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 95-238
328* 1913 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 3-97
329* 1913 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 98-218
330* 1914 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 1-149
331* 1915 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: aktenrs. 1-128
332* 1916 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij
333* 1917 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij
334* 1918 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij
335* 1919 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij
336* 1920 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij
337* 1921 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij
338* 1922 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij
339* 1923 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij
340* 1924-1925 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij
345* 1926 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: minuutakten excl. testamenten: nrs. 001-141
346* 1927 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: minuutakten excl. testamenten: nrs. 001-135
347* 1928 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: minuutakten excl. testamenten: nrs. 001-124
348* 1929 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: minuutakten excl. testamenten: nrs. 003-100
349* 1929 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: minuutakten excl. testamenten: nrs. 101-170
350* 1930 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: minuutakten excl. testamenten: nrs. 001-126
351* 1931 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: minuutakten excl. testamenten: nrs. 002-075
352* 1931 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: minuutakten excl. testamenten: nrs. 076-150
355* 1932 notaris J.J.M. van Hussen: minuutakten excl. testamenten: nrs. 002-007
353* 1932 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: minuutakten excl. testamenten: nrs. 001-099
356* 1933 notaris J.J.M. van Hussen: minuutakten excl. testamenten: nrs. 001-148
357* 1934 notaris J.J.M. van Hussen: minuutakten excl. testamenten: nrs. 001-115
358* 1934 notaris J.J.M. van Hussen: minuutakten excl. testamenten: nrs. 116-150
359* 1935 notaris J.J.M. van Hussen: minuutakten excl. testamenten: nrs. 001-094
360* 1935 notaris J.J.M. van Hussen: minuutakten excl. testamenten: nrs. 095-191
112 Ongedateerd, z.j. notaris J. Ragaij

Protocollen van allerhande akten


1 1648-1691 notaris L. de Haen: protocollen
2 1693-1695 notaris L. de Haen: protocollen
146 1793-1794 notaris G.J.D. Peters: protocol

Register van wisselprotesten


250* 1815-1841 notaris A.J. van der Marck: registers van wisselprotesten
251* 1841-1843 notaris A.J. van der Marck: registers van wisselprotesten
252* 1843 notaris A.J. van der Marck: registers van wisselprotesten
285 1846-1877 notaris S.P.A. de Bruyn: repertoria en register van wisselprotesten, 1846-1877 i
296 1877-1885 notaris A. van Gelsdorp: repertoria en register van wisselprotesten
315 1885-1895 notaris A.A.A. Stael: repertoria en register van wisselprotesten
341* 1905-1932 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: register van wisselprotesten

Repertoria


145 1811-1814 notaris W. Smits: repertoire
188 1812 notaris W.W. van der Meulen: repertoires
156 1812-1817 notaris P.L. Muller: repertoire
189 1813-1815 notaris W.W. van der Meulen: repertoires
190 1815-1816 notaris W.W. van der Meulen: repertoires
245 1815-1825 notaris A.J. van der Marck: repertoires
191 1817-1819 notaris W.W. van der Meulen: repertoires
192 1819-1820 notaris W.W. van der Meulen: repertoires
193 1821 notaris W.W. van der Meulen: repertoires
194 1821-1824 notaris W.W. van der Meulen: repertoires
195 1824-1826 notaris W.W. van der Meulen: repertoires
196 1826-1828 notaris W.W. van der Meulen: repertoires
246 1826-1837 notaris A.J. van der Marck: repertoires
197 1828-1830 notaris W.W. van der Meulen: repertoires
198 1830-1834 notaris W.W. van der Meulen: repertoires
199 1834-1838 notaris W.W. van der Meulen: repertoires
247 1837-1841 notaris A.J. van der Marck: repertoires
200 1838-1840 notaris W.W. van der Meulen: repertoires
201 1840-1846 notaris W.W. van der Meulen: repertoires
248 1841-1843 notaris A.J. van der Marck: repertoires
249 1843-1846 notaris A.J. van der Marck: repertoires
203* 1846 summiere staat van overgenomen minuten, registers en repertoria van de notarissen P.L. Muller, H. Jilesen, A.J. van der Marck en W. Smits, opgemaakt door W.W. van der Meulen
285 1846-1877 notaris S.P.A. de Bruyn: repertoria en register van wisselprotesten, 1846-1877 i
296 1877-1885 notaris A. van Gelsdorp: repertoria en register van wisselprotesten
315 1885-1895 notaris A.A.A. Stael: repertoria en register van wisselprotesten
316 1896-1905 notaris A.A.A. Stael: repertoria
342 1905-1924 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: repertoria
344 1926-1932 notaris J.S.P.P. van Oppenraaij: repertoria
354 1932-1935 notaris J.J.M. van Hussen: repertoires

Testamenten


51 1706-1730 notaris H. Swart: geopende besloten testamenten
85 1751-1759 notaris F.H. Engelen: geopende besloten testamenten

Volmachten


53 1714 grosse van een volmacht tot zaakwaarneming op de procureur H. Swart te Grave. Adriaan Havelaar, commissaris van kleine zaken en koopman te Rotterdam machtigt H. Swart, procureur te Grave, om al zijn zaken in Grave te regelen, speciaal jegens Arnoldus Paringet en zijn huidige weduwe. Met bijlage betreffende Arnoldus Paringet voor vijf vaten tabak

Schepenbank


Huwelijk


24 1603-1798
27 1792-1808
25 1799-1808
28 1806-1807
26 1808-1810

Volkstelling


0387 1830
0388 1840

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


4 1602-1615
5 1615-1639
6 1639-1670
7 1671-1689
8 1689-1720
9 1720-1788
10 1789-1811

Trouwen


11 1602-1628
12 1628-1655
13 1656-1676
14 1676-1689
15 1689-1711
16 1711-1735
17 1735-1747
18 1748-1786
19 1786-1796, 1809-1812

Begraven / Overlijden


20 1731-1802
22 1765
21 1803-1806
23 1835

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


31 1661-1663
32 1675-1694
42 1688-1694, 1719-1749
33 1693-1750 Velp
1 1719-1749
29 1725-1799 Escharen
34 1748-1759 Velp
2 1749-1768
43 1749-1768
35 1759-1784
3 1769-1811
36 1795-1810 Velp
30 1800-1811

Trouwen


31 1661-1663
32 1675-1692
44 1688-1881
33 1694-1750 Velp
29 1725-1788 Escharen
34 1748-1754 Velp
35 1759-1784
36 1795-1810 Velp
41 1800-1812 Escharen

Begraven / Overlijden


32 1675-1694 Velp
45 1677-1683 St. Elisabethkerk
33 1694-1750 Velp
34 1748-1759 Velp
35 1759-1784 Velp
36 1795-1811 Velp
29 1804-1810 Escharen