162040 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 22-8-2023 om 20:07

Goor


Burgerlijke Gemeente


Memorie van successie


648-1582 1818-1926 memories van successie (register nr. IV), akten van het recht van successie en van overgang bij overlijden en stukken betreffende die vaststelling

Nalatenschappen


803-811 1856-1926 alfabetische tafel van sterfgevallen, incl. overledenen en nalatenschappen (Tafel V-bis), alfabetische naamindex van alle overleden personen

Overlijden


803-811 1856-1926 alfabetische tafel van sterfgevallen, incl. overledenen en nalatenschappen (Tafel V-bis), alfabetische naamindex van alle overleden personen

Burgerlijke Stand


Geboorte


4630 1811-1815
4631 1816-1830
4632 1831-1846
4633 1847-1855
4634* 1856-1872
4635* 1873-1885
4636* 1886-1995
4638* 1903-1912
4639* 1913-1922
4640* 1923-1932
4641* 1933-1942
4637* 1996-1902

Huwelijk


4657* 1811-1819 incl. echtscheiding
4658* 1820-1836 incl. echtscheiding
4659* 1837-1848 incl. echtscheiding
4660* 1849-1873 incl. echtscheiding
4661* 1874-1886 incl. echtscheiding
4662* 1887-1897 incl. echtscheiding
4663* 1898-1912 incl. echtscheiding
4664* 1913-1922 incl. echtscheiding
4665 1923-1932 incl. echtscheiding
4666* 1933-1942 incl. echtscheiding

Overlijden


4799 1811-1818
4800 1819-1836
4801* 1837-1848
4802* 1849-1865
4803 1866-1880
4804* 1881-1892
4805* 1893-1905
4806* 1906-1918
4807 1919-1932
4808 1933-1942
16769 1943
16770 1944
16771 1945, 001-062
16772 1945, 063-156
16773 1946
16774 1947
16775 1948
16776 1949
16777 1950

Gerecht


Overlijden


210 1806-1811 aangegeven lijken van de stad Goor en het kerspel Goor (gemeente Markelo)
211 1806-1811 index op inv.nr. 210

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


288 1750-1812 geborenen te Hengelo en Goor

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


199 1658-1682 dopen, trouwen en overlijden; 1686-1700 dopen, trouwen; 1684-1701, 1656-1807 dopen
200 1684-1703
201 1707-1749
202 1750-1791
203 1791-1812
204 1791-1812 index van inv.nr. 203; betreft de namen beginnende met A tot en met D

Trouwen


199 1658-1682 dopen, trouwen en overlijden; 1686-1700 dopen, trouwen; 1684-1701, 1656-1807 dopen
205 1758-1785
206 1786-1791
207 1791-1795 trouwboek, voortgezet als ondertrouw- en trouwboek van het stadgericht Goor tot 1811
203 1791-1812

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


208 1809-1812

Trouwen


209 1708-1809 Statie Goor; 1809-1813 Statie Wegdam (Hengevelde)