161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Gerwen


Bevolkingsregister


2841 1810 etat de population van Nuenen-Gerwen
2869* 1817-1826 Nuenen en Gerwen: afgegeven bevolkingscertificaten; 1821-1826 verandering van woonplaats en afgegeven binnenlandse reispassen
2890* 1817-1928 Nuenen en Gerwen: stukken betreffende het verstrekken van paspoorten (incl. aanvraag van Vincent van Gogh in 1885)
2888* 1829-1931 Nuenen en Gerwen: correspondentie betreffende de volkstelling
2842 1840 bevolkingsregister Nuenen-Gerwen
2876* 1841-1858 Nuenen en Gerwen: vertrokken personen
2886* 1845-1936 Nuenen en Gerwen: stukken betreffende de bevolkingsstatistiek en woonplaatsverandering
2892* 1848-1924 Nuenen en Gerwen: correspondentie betreffende toezicht op vreemdelingen
2887 1849 hoofdelijk invullingsregister
2889* 1849-1935 Nuenen en Gerwen: correspondentie betreffende verklaringen omtrent gegoedheid en gedrag der ingezetenen
2843 1850-1859 bevolkingsregister Nuenen
2881* 1851-1879 Nuenen en Gerwen: correspondentie betreffende de huisnummering
2891* 1853-1854 Nuenen en Gerwen: register van uitgereikte reis- en verblijfpassen
2846* 1860 alfabetische naamlijst op bevolkingsregister dorp Gerwen
2848* 1860 alfabetische naamlijst op bevolkingsregister dorp Nederwetten
2849* 1860 alfabetische naamlijst op bevolkingsregister dorp Nederwetten
2882* 1860 Nuenen en Gerwen: huisnummerregisters
2845 1860-1880 bevolkingsregister van dorp Gerwen
2847 1860-1880 bevolkingsregister van dorp Nederwetten
2844 1860-1880 bevolkingsregister van dorp Nuenen
2850 1860-1880 dienstbodenregister Nuenen en Gerwen
2877* 1861-1863 Nuenen en Gerwen: vertrokken personen
2870* 1862-1866 Nuenen en Gerwen: ingekomen personen
2878* 1863-1888 Nuenen en Gerwen: vertrokken personen
2871* 1866-1872 Nuenen en Gerwen: ingekomen personen
2883* 1870 Nuenen en Gerwen: huisnummerregisters
2872* 1873-1880 Nuenen en Gerwen: ingekomen personen
2873* 1880-1890 Nuenen en Gerwen: ingekomen personen
2866* 1880-1920 bevolkingsregisters: alfabetische naamlijst Nuenen en Gerwen
2867 1880-1920 bevolkingsregisters: dienstbodenregister I Nuenen en Gerwen
2868 1880-1920 bevolkingsregisters: dienstbodenregister II Nuenen en Gerwen
2862 1880-1920 bevolkingsregisters: Gerwen, wijk B
2861 1880-1920 bevolkingsregisters: Nederwetten, wijk A
2865 1880-1920 bevolkingsregisters: Nuenen, wijk F
2863 1880-1920 bevolkingsregisters: Nuenen, wijken C-D
2864 1880-1920 bevolkingsregisters: Nuenen, wijken E-F
2879* 1888-1932 Nuenen en Gerwen: vertrokken personen
2874* 1891-1917 Nuenen en Gerwen: ingekomen personen
2884* 1900-1920 Nuenen en Gerwen: huisnummerregisters
2893* 1915-1917 Nuenen en Gerwen: verblijfregisters betreffende vreemdelingen
2894* 1916-1919 Nuenen en Gerwen: verblijfregisters betreffende vreemdelingen
2896* 1917-1919 Nuenen en Gerwen: stukken betreffende de Franse en Belgische vluchtelingen
2895* 1918-1922 Nuenen en Gerwen: verblijfregisters betreffende vreemdelingen
2875* 1918-1935 Nuenen en Gerwen: ingekomen personen
2885* 1921-1931 Nuenen en Gerwen: huisnummerregisters
4638 1921-1936 bevolkingsregisters, gezinskaarten: aanvullingsregister met mutaties Nuenen en Gerwen
4639 1921-1936 bevolkingsregisters, gezinskaarten: dienstbodenregister Nuenen en Gerwen
4633 1921-1936 bevolkingsregisters, gezinskaarten: Gerwen
4632 1921-1936 bevolkingsregisters, gezinskaarten: Nederwetten
4634 1921-1936 bevolkingsregisters, gezinskaarten: Nuenen, wijk C
4635 1921-1936 bevolkingsregisters, gezinskaarten: Nuenen, wijk D
4637 1921-1936 bevolkingsregisters, gezinskaarten: Nuenen, wijk F, huizen 458-573
4636 1921-1936 bevolkingsregisters, gezinskaarten: Nuenen, wijken E en F, huizen 405-456
2880* 1932-1936 Nuenen en Gerwen: vertrokken personen

Burgerlijke Stand


Correspondentie


2780* 1811-1928 Nuenen en Gerwen: correspondentie betreffende overlijden
2764 1814-1908 Nuenen en Gerwen: correspondentie betreffende geboorten, meest mutaties van toevallige geboorten
2773* 1822-1826 Nuenen en Gerwen: correspondentie betreffende huwelijken

Geboorte


2765 1811 Nuenen en Gerwen: geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2837* 1811-1872 Nuenen en Gerwen: tienjaarlijkse tafels op de akten van geboorten, huwelijken en overlijden
2766 1812-1813 Nuenen en Gerwen: geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2767 1814-1822 Nuenen en Gerwen
2768 1823-1832 Nuenen en Gerwen
2769 1833-1842 Nuenen en Gerwen
2770 1843-1852 Nuenen en Gerwen
2771 1853-1862 Nuenen en Gerwen
2772 1863-1872 Nuenen en Gerwen
4629* 1863-1912 Nuenen en Gerwen: tienjaarlijkse tafels op de akten van geboorten, huwelijken en overlijden
4609 1873-1882 Nuenen en Gerwen
4610 1883-1892 Nuenen en Gerwen
4611 1893-1902 Nuenen en Gerwen
4612 1903-1912 Nuenen en Gerwen
4630* 1913-1922 Nuenen en Gerwen: tienjaarlijkse tafels op de akten van geboorten, huwelijken en overlijden
4613* 1913-1923 Nuenen en Gerwen
4631* 1923-1935 Nuenen en Gerwen: tienjaarlijkse tafels op de akten van geboorten, huwelijken en overlijden
4614* 1924-1932 Nuenen en Gerwen
4615* 1933-1935 Nuenen en Gerwen

Huwelijk


2765 1811 Nuenen en Gerwen: geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2837* 1811-1872 Nuenen en Gerwen: tienjaarlijkse tafels op de akten van geboorten, huwelijken en overlijden
2766 1812-1813 Nuenen en Gerwen: geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2774 1814-1822 Nuenen en Gerwen
2775 1823-1832 Nuenen en Gerwen
2776 1833-1842 Nuenen en Gerwen
2777 1843-1852 Nuenen en Gerwen
2778 1853-1862 Nuenen en Gerwen
2779 1863-1872 Nuenen en Gerwen
4629* 1863-1912 Nuenen en Gerwen: tienjaarlijkse tafels op de akten van geboorten, huwelijken en overlijden
4616 1873-1882 Nuenen en Gerwen
4617 1883-1892 Nuenen en Gerwen
4618 1893-1902 Nuenen en Gerwen
4619 1903-1912 Nuenen en Gerwen
4620 1913-1922 Nuenen en Gerwen
4630* 1913-1922 Nuenen en Gerwen: tienjaarlijkse tafels op de akten van geboorten, huwelijken en overlijden
4621 1923-1932 Nuenen en Gerwen
4631* 1923-1935 Nuenen en Gerwen: tienjaarlijkse tafels op de akten van geboorten, huwelijken en overlijden

Overlijden


2765 1811 Nuenen en Gerwen: geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2837* 1811-1872 Nuenen en Gerwen: tienjaarlijkse tafels op de akten van geboorten, huwelijken en overlijden
2766 1812-1813 Nuenen en Gerwen: geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
2781 1814-1822 overlijdensakten Nuenen en Gerwen
2782 1823-1832 overlijdensakten Nuenen en Gerwen
2783 1833-1842 overlijdensakten Nuenen en Gerwen
2784 1843-1852 overlijdensakten Nuenen en Gerwen
2785 1853-1862 overlijdensakten Nuenen en Gerwen
2786 1863-1872 overlijdensakten Nuenen en Gerwen
4629* 1863-1912 Nuenen en Gerwen: tienjaarlijkse tafels op de akten van geboorten, huwelijken en overlijden
4622 1873-1882 overlijdensakten Nuenen en Gerwen
2787* 1875 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2788* 1876 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2789* 1877 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2790* 1878 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2791* 1879 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
4623 1883-1892 overlijdensakten Nuenen en Gerwen
2792* 1887 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2793* 1888 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2793A* 1889 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2793B* 1892 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2794* 1893 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
4624 1893-1902 overlijdensakten Nuenen en Gerwen
2795* 1894 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2796* 1895 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2797* 1896 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2798* 1897 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2799* 1898 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2800* 1899 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2801* 1900 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2802* 1901 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2803* 1902 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2804* 1903 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
4625 1903-1912 overlijdensakten Nuenen en Gerwen
2805* 1904 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2806* 1905 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2807* 1906 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2808* 1907 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2809* 1908 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2810* 1909 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2811* 1910 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2812* 1911 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2813* 1912 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2814* 1913 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
4630* 1913-1922 Nuenen en Gerwen: tienjaarlijkse tafels op de akten van geboorten, huwelijken en overlijden
4626 1913-1922 overlijdensakten Nuenen en Gerwen
2815* 1914 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2816* 1915 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2817* 1916 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2818* 1917 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2819* 1918 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2820* 1919 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2821* 1920 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2822* 1921 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2823* 1922 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2824* 1923 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
4627 1923-1932 overlijdensakten Nuenen en Gerwen
4631* 1923-1935 Nuenen en Gerwen: tienjaarlijkse tafels op de akten van geboorten, huwelijken en overlijden
2825* 1924 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2826* 1925 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2827* 1926 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2828* 1927 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2829* 1928 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2830* 1929 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2831* 1930 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2832* 1931 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2833* 1932 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2834* 1933 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
4628 1933-1935 overlijdensakten Nuenen en Gerwen
2835* 1934 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen
2836* 1935 overlijdensverklaringen Nuenen en Gerwen

Gequalificeerde


Overlijden


18.6 1806-1810

Koster/Schoolmeester


Overlijden


18.2 1749-1769
18.5 1769-1799 Nederwetten
18.4 1769-1810 Nederwetten
18.3 1779-1805

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Trouwen


30.11 1665-1754 Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


18.1 1614-1662; naamlijst van gevormden 1618, fol. 41-41v; naamlijst van kosters, z.j., fol. 81v
30.2 1654-1685 vanaf maart 1676 ook de doopinschrijvingen van kinderen uit Gerwen en Nederwetten

Trouwen


18.1 1614-1662; naamlijst van gevormden 1618, fol. 41-41v; naamlijst van kosters, z.j., fol. 81v
30.2 1654-1685 vanaf maart 1676 ook de doopinschrijvingen van kinderen uit Gerwen en Nederwetten

Begraven / Overlijden


18.1 1614-1662; naamlijst van gevormden 1618, fol. 41-41v; naamlijst van kosters, z.j., fol. 81v
30.2 1654-1685 vanaf maart 1676 ook de doopinschrijvingen van kinderen uit Gerwen en Nederwetten