162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Geertruidenberg


Burgerlijke Gemeente


Correspondentie


77 1599 eenvoudige kopie van een brief van de Staten van Holland aan de commandeurs en gouverneurs van Heusden, Geertruidenberg, Breda en Bergen op Zoom
84 1617 schenking door hertog Albrecht aan de stad Geertruidenberg van de jurisdictie over de vergrote vrijheid buiten de stad, waarvan Willem van Oosterhout, ambachtsheer van Raamsdonk afstand had gedaan d.d. 21 augustus 1395
82 1799-1904 indicateur van stukken door of vanwege het Departementaal Bestuur van Schelde en Maas ter publicatie of affichering aan het gemeentebestuur van Geertruidenberg toegezonden
78 1806 ingekomen stukken
79 1807 ingekomen stukken
80 1808 ingekomen stukken
81 1809 ingekomen stukken

Financiën


90 Lastgeving van keizer Karel V als graaf van Holland aan de Hoofden, Tresorier-Generaal en Gecommitteerde van de Domeinen en Finantien om de stad Geertruidenberg te doen genieten van de door de keizer verleende vermindering van haar quote in de bede van 100.000 ponden, voor 6 jaren door de Staten van Holland toegestaan d.d. 26 juni 1555

Kadastrale kaarten


89 1757 kaart van de limietscheiding van Raamsdonk en Waspik

Ordonantie


12 1593-1625 ordonnantieboeken, registers van resoluties en verordeningen van het stadsbestuur; incl. lijsten van personen die poorter/ borger geworden zijn
13 1625-1645 ordonnantieboeken, registers van resoluties en verordeningen van het stadsbestuur; incl. lijsten van personen die poorter/ borger geworden zijn
14 1646-1671 ordonnantieboeken, registers van resoluties en verordeningen van het stadsbestuur; incl. lijsten van personen die poorter/ borger geworden zijn
15 1672-1685 ordonnantieboeken, registers van resoluties en verordeningen van het stadsbestuur
16 1686-1709 ordonnantieboeken, registers van resoluties en verordeningen van het stadsbestuur
17 1710-1740 ordonnantieboeken, registers van resoluties en verordeningen van het stadsbestuur
18 1741-1749 ordonnantieboeken, registers van resoluties en verordeningen van het stadsbestuur
19 1750-1759 ordonnantieboeken, registers van resoluties en verordeningen van het stadsbestuur
26 1751-1752 kladnotulen van de vergaderingen van de magistraat
20 1760-1767 ordonnantieboeken, registers van resoluties en verordeningen van het stadsbestuur
21 1768-1776 ordonnantieboeken, registers van resoluties en verordeningen van het stadsbestuur
22 1777-1782 ordonnantieboeken, registers van resoluties en verordeningen van het stadsbestuur
23 1783-1787 ordonnantieboeken, registers van resoluties en verordeningen van het stadsbestuur
24 1787-1795 ordonnantieboeken, registers van resoluties en verordeningen van het stadsbestuur
25 1795-1803 ordonnantieboeken, registers van resoluties en verordeningen van het stadsbestuur

Resolutiën


9 1577 bevelschrift van koning Philips aan de eerste deurwaarder van het Hof van Holland tot publicatie van het plakkaat betreffende het registreren in de rekenkamer van Holland van de titels van geannoteerde geestelijke of wereldlijke goederen
76 1589 en verder: index op het register
10 1605 lastgeving door prins Maurits aan Loys Roose, conducteur van de artillerie, tot het inventariseren van de aan het huis van Nassau toebehorende stukken geschut die zich in verschillende steden, o.a. Geertruidenberg, bevinden, met het verzoek aan alle magistraten om medewerking
11 1747-1758 tot een band verenigde resoluties van de Staten van Holland en Westvriesland en Gecommitteerde Raden, betreffende de gemene middelen

Vergaderingen


27 1770 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
28 1771 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
29 1772 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
30 1773 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
31 1774 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
32 1775 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
33 1776 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
34 1777 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
35 1778 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
36 1779 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
37 1780 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
38 1781 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
39 1782 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
40 1783 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
41 1784 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
42 1785 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
43 1786 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
44 1787 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
45 1788 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
46 1789 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
47 1790 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
48 1791 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
49 1792 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
50 1793 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
51 1794 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
52 1795 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
53 1796 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
67 1796 kladnotulen van het verhandelde in de vergaderingen van het gemeentebestuur
54 1797 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
68 1797 kladnotulen van het verhandelde in de vergaderingen van het gemeentebestuur
55 1798 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
69 1798 kladnotulen van het verhandelde in de vergaderingen van het gemeentebestuur
56 1799 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
70 1799 kladnotulen van het verhandelde in de vergaderingen van het gemeentebestuur
57 1800 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
71 1800 kladnotulen van het verhandelde in de vergaderingen van het gemeentebestuur
58 1801 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
72 1801 kladnotulen van het verhandelde in de vergaderingen van het gemeentebestuur
59 1802 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
73 1802 kladnotulen van het verhandelde in de vergaderingen van het gemeentebestuur
60 1803 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
74 1803 kladnotulen van het verhandelde in de vergaderingen van het gemeentebestuur
61 1804 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
75 1804 kladnotulen van het verhandelde in de vergaderingen van het gemeentebestuur
62 1805 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
63 1806 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
64 1807 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
65 1808 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat
66 1809 journaal van het gepasseerde op de vergaderingen van de magistraat

Zaken van Registratie


6 1271-1578 "die handvesten ende koeren der stede van Sinte Geertruyden berghe, gescreven anno XV c ende LVII". Register bevattende afschriften van stedelijke keuren. privileges en eedformulieren
7 1271-1665 register bevattende afschriften van privileges, octrooien en andere akten verleend aan de stad Geertruidenberg
8 1299-1582 register bevattende eenvoudige afschriften van privileges en andere akten

Gaarder


Overlijden


4.11 1799-1805

Gequalificeerde


Overlijden


5.12 1740-1810

Schepenbank


Huwelijk


3.8 1698-1708
3.9 1708-1756
3.10 1757-1810

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


2.3 1688-1810

Trouwen


2.4 1614-1698
2.5 1698-1747
2.6 1748-1775
2.7 1776-1810

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Kerkeraadshandelingen


1 1619-1664 kerkenraadshandelingen

Kerkerekeningen


211 1624-1701 chronologische index van zaken voorkomend in de kerkrekeningen
131 1669-1670 kerkrekeningen
132 1670-1671 kerkrekeningen
133 1672-1675 kerkrekeningen
134 1675-1677 kerkrekeningen
135 1677-1679 kerkrekeningen
136 1679-1680 kerkrekeningen
137 1680-1682 kerkrekeningen
138 1683-1685 en 1688-1689 kerkrekeningen

Begraven / Overlijden


229 1801-1858 register van begraven

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


1.1 1610-1633: doop 1610-1629 de akten staan door elkaar, ook kinderen uit Geertruidenberg, Made, Raamsdonk en Teteringen, tot 1623 uit Waspik, vanaf 1617 uit Dorst en vanaf 1619 uit Heusden; trouw 1611-1628, ook bruidsparen uit Geertruidenberg en Teteringen
1.1 1648-1811

Trouwen


1.1 1610-1633: doop 1610-1629 de akten staan door elkaar, ook kinderen uit Geertruidenberg, Made, Raamsdonk en Teteringen, tot 1623 uit Waspik, vanaf 1617 uit Dorst en vanaf 1619 uit Heusden; trouw 1611-1628, ook bruidsparen uit Geertruidenberg en Teteringen
1.2 1649-1721, 1736-1805

Begraven / Overlijden


1.1 1610-1633: doop 1610-1629 de akten staan door elkaar, ook kinderen uit Geertruidenberg, Made, Raamsdonk en Teteringen, tot 1623 uit Waspik, vanaf 1617 uit Dorst en vanaf 1619 uit Heusden; trouw 1611-1628, ook bruidsparen uit Geertruidenberg en Teteringen