161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Fijnaart


Burgerlijke Gemeente


Aantekeningen


0102 1590-1703 aantekeningen, meest uit vestboeken, inzake eigenaren onder Fijnaart, Heijningen en Willemstad

Belastinginning


0093 1686-1742 quhier van vorige belastinge van de eijgenaars (en) landen onder den Fijnaart en Heijninge geformeert door Gerard Panneboeter

Borgbrieven


0954 1690-1710 niet-geregistreerde ingekomen borgbrieven Fijnaart en Heijningen
0964 1703-1802 borgbrieven opgemaakt door de magistraat van Fijnaart en Heijningen, maar niet afgegeven of weer terug ontvangen
0155 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter A
0156 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter B
0157 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter C
0158 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter D
0159 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter E
0160 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter F
0161 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter G
0162 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter H
0163 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter J
0164 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter K
0165 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter L
0166 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter M
0167 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter N
0168 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter O
0169 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter P
0170 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter Q
0171 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter R
0172 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter S
0173 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter T
0174 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter V
0175 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter W
0176 1703-1806 geregistreerde borgbrieven, ingekomen te Fijnaart en Heijningen, letter Z
0177 1703-1806 register met afschriften van afgegeven borgbrieven Fijnaart en Heijningen
0955 1711-1719 niet-geregistreerde ingekomen borgbrieven Fijnaart en Heijningen
0179 1714-1810 alfabetische index op ingekomen borgbrieven Fijnaart en Heijningen
0956 1720-1729 niet-geregistreerde ingekomen borgbrieven Fijnaart en Heijningen
0123 1726-1810 bij de magistraat van Klundert ingekomen borgbrieven en akten van indemniteit, vanuit Fijnaart en Heijningen
0122 1726-1810 bij de magistraat van Klundert ingekomen borgbrieven en akten van indemniteit, vanuit Fijnaart en Heijningen
0957 1730-1739 niet-geregistreerde ingekomen borgbrieven Fijnaart en Heijningen
0958 1740-1749 niet-geregistreerde ingekomen borgbrieven Fijnaart en Heijningen
0959 1750-1759 niet-geregistreerde ingekomen borgbrieven Fijnaart en Heijningen
0960 1760-1769 niet-geregistreerde ingekomen borgbrieven Fijnaart en Heijningen
0965 1769 ingekomen borgbrieven afgegeven door de magistraat van Heijningen
0961 1770-1779 niet-geregistreerde ingekomen borgbrieven Fijnaart en Heijningen
0962 1780-1785 niet-geregistreerde ingekomen borgbrieven Fijnaart en Heijningen
0178 1804-1810 register met afschriften van afgegeven borgbrieven Fijnaart en Heijningen

Hoofdelijke omslag


0710 1685-1701 stukken betreffende de verpachting van de hoofdelijke omslagen
0711 1686 octrooi van de Raad van Brabant tot het heffen van een hoofdelijke omslag over de inwoners voor een termijn van dertien jaar tot delging van dorpsschulden
0712 1686 rekening van hoofdelijke omslagen, geheven volgens octrooien van 1686 en 1691
0713 1687 rekening van hoofdelijke omslagen, geheven volgens octrooien van 1686 en 1691
0714 1688 rekening van hoofdelijke omslagen, geheven volgens octrooien van 1686 en 1691, met bijlagen
0715 1689 rekening van hoofdelijke omslagen, geheven volgens octrooien van 1686 en 1691
0716 1690 rekening van hoofdelijke omslagen, geheven volgens octrooien van 1686 en 1691, met bijlagen
0717 1691 rekening van hoofdelijke omslagen, geheven volgens octrooien van 1686 en 1691, met bijlagen
0718 1692 rekening van hoofdelijke omslagen, geheven volgens octrooien van 1686 en 1691
0719 1693 rekening van hoofdelijke omslagen, geheven volgens octrooien van 1686 en 1691
0720 1694 rekening van hoofdelijke omslagen, geheven volgens octrooien van 1686 en 1691
0721 1695 rekening van hoofdelijke omslagen, geheven volgens octrooien van 1686 en 1691
0722 1696 rekening van hoofdelijke omslagen, geheven volgens octrooien van 1686 en 1691, met bijlagen
0723 1697, 1698 rekening van hoofdelijke omslagen, geheven volgens octrooien van 1686 en 1691

Hoofdgeld


0707 1672-1675 rekening van een personele omslag of hoofdgeld tot delging van dorpsschulden
0708 1676-1678 rekening van een personele omslag of hoofdgeld tot delging van dorpsschulden

Kohier betreffende huizen, landerijen en/of personen


0094 1690-1699 kohier van huizen
0095 1722 kohier van eigenaren en gebruikers van gronden
0096 1729-1745 kohier van huizen en gronden
0097 1743-1809 kohier van huizen en landerijen
0098 1746 kohier van belaste landerijen
0099 1751 kohier van eigenaren en gebruikers van gronden
0100 1796 kohier van een buitengewone omslag over alle landen en tienden, welke toebehoorden aan uitheemse eigenaren

Notulen


0005 1928-1931 notulen van de vergaderingen van de raad
0006 1931-1933 notulen van de vergaderingen van de raad
0007 1934-1941 notulen van de vergaderingen van de raad
0008 1945-1950 notulen van de vergaderingen van de raad
0009 1951-1953 notulen van de vergaderingen van de raad
0010 1954 notulen van de vergaderingen van de raad
0011 1955 notulen van de vergaderingen van de raad
0012 1956 notulen van de vergaderingen van de raad
0013 1957 notulen van de vergaderingen van de raad
0014 1958 notulen van de vergaderingen van de raad
0015 1959 notulen van de vergaderingen van de raad
0016 1960 notulen van de vergaderingen van de raad
0017 1961 notulen van de vergaderingen van de raad
0018 1962 notulen van de vergaderingen van de raad
0019 1963 notulen van de vergaderingen van de raad
0020 1964 notulen van de vergaderingen van de raad
0021 1965 notulen van de vergaderingen van de raad
0022 1966 notulen van de vergaderingen van de raad
0023 1967 notulen van de vergaderingen van de raad
0024 1968 notulen van de vergaderingen van de raad
0025 1969 notulen van de vergaderingen van de raad
0026 1970 notulen van de vergaderingen van de raad

Octrooien


0902 1750-1751 octrooi door de Raad en Rekenkamer van het Markiezaat betreffende het omslaan van een hoofdgeld voor twintig jaren tot delging van dorpschulden

Overlijden


2318 1811-1888 stukken betreffende overledenen in Fijnaart en Heijningen
2319 1899-1907 stukken betreffende overledenen in Fijnaart en Heijningen
2320 1908-1913 stukken betreffende overledenen in Fijnaart en Heijningen
2321 1914-1919 stukken betreffende overledenen in Fijnaart en Heijningen
2322 1920-1928 stukken betreffende overledenen in Fijnaart en Heijningen

Personele omslag


0709 1685 rekest van schout, burgemeesteren en schepenen aan de markies van Bergen op zoom om een personele omslag te nemen invoeren voor een periode van dertien jaar

Resolutiƫn


0002 1688-1741 alfabetische index op de resolutie- en apostilleboeken van Fijnaart en Heijningen
0003 1764-1795 resolutieboek van de magistraten van Fijnaart en Heijningen
0004 1795-1801 resolutieboek van de magistraten van Fijnaart en Heijningen
0005 1802-1809 resolutieboek van de magistraten van Fijnaart en Heijningen
0006 1809-1810 resolutieboek van de magistraten van Fijnaart en Heijningen

Verponding


0103 1795-1805 stukken betreffende het niet afdragen van de opbrengsten der verpondingen door Fijnaart en Heijningen
0101 1799 verpondingskohier
0105 1806-1808 stukken betreffende een herziening van de verponding

Verslagen


0001 1929 verslag van de toestand van de gemeente over 1929
0002 1930 verslag van de toestand van de gemeente over 1930
0003 1931-1935 verslag van de toestand van de gemeente over 1931-1935
0004 1943-1946 opgaven en rapporten betreffende de toestand van de gemeente in bezettings- en bevrijdingstijd

Gequalificeerde


Overlijden


19 1806-1810

Schepenbank


Huwelijk


12 1690-1796
13 1797-1810
14 1810

Overlijden


18 1770-1805
13 1797-1810

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


2 1587-1664
3 1664-1742
4 1742-1811

Trouwen


2 1587-1606, 1610-1663
5 1666-1695, 1703-1787
6 1788-1796

Begraven / Overlijden


7 1740-1744, 1749-1770
8 1770-1802

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1796-1810