162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Egmond aan Zee


Gaarder


40e Penning


6 1785-1796 impost op collateral successie, 40e penning, trouwen en begraven, boeten op ongefundeerde processen en het doen van advertentiën
7 1797-1809 collaterale successie, 40e penning, trouwen en begraven, boeten op ongefundeerde processen, doen van advertentieën

Collaterale successie


6 1785-1796 impost op collateral successie, 40e penning, trouwen en begraven, boeten op ongefundeerde processen en het doen van advertentiën
7 1797-1809 collaterale successie, 40e penning, trouwen en begraven, boeten op ongefundeerde processen, doen van advertentieën

Huwelijk


6 1785-1796 impost op collateral successie, 40e penning, trouwen en begraven, boeten op ongefundeerde processen en het doen van advertentiën
7 1797-1809 collaterale successie, 40e penning, trouwen en begraven, boeten op ongefundeerde processen, doen van advertentieën

Overlijden


6 1785-1796 impost op collateral successie, 40e penning, trouwen en begraven, boeten op ongefundeerde processen en het doen van advertentiën
7 1797-1809 collaterale successie, 40e penning, trouwen en begraven, boeten op ongefundeerde processen, doen van advertentieën

Processen


6 1785-1796 impost op collateral successie, 40e penning, trouwen en begraven, boeten op ongefundeerde processen en het doen van advertentiën
7 1797-1809 collaterale successie, 40e penning, trouwen en begraven, boeten op ongefundeerde processen, doen van advertentieën

Gequalificeerde


Overlijden


8 1806-1817 impost op begraven

Gerecht


Huwelijk


7 1734-1794 ondertrouw en trouw

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Avondmaalsvieringen


3 1731-1734, 1744-1792 handelingen van de kerkeraad; 1734-1795 benoemingen van ouderlingen; 1734-1774 H. Avondmaal; 1746-1797 lidmaten; 1731-1796 trouwen; 1731-1796 afhoren der diakonierekeningen

Diaconierekeningen


3 1731-1734, 1744-1792 handelingen van de kerkeraad; 1734-1795 benoemingen van ouderlingen; 1734-1774 H. Avondmaal; 1746-1797 lidmaten; 1731-1796 trouwen; 1731-1796 afhoren der diakonierekeningen

Dopen / Geboorte


1 1730-1797
3 1731-1734, 1744-1792 handelingen van de kerkeraad; 1734-1795 benoemingen van ouderlingen; 1734-1774 H. Avondmaal; 1746-1797 lidmaten; 1731-1796 trouwen; 1731-1796 afhoren der diakonierekeningen
2 1791-1812 dopen; 1792-1808 trouw en ondertrouw

Trouwen


3 1731-1734, 1744-1792 handelingen van de kerkeraad; 1734-1795 benoemingen van ouderlingen; 1734-1774 H. Avondmaal; 1746-1797 lidmaten; 1731-1796 trouwen; 1731-1796 afhoren der diakonierekeningen
2 1791-1812 dopen; 1792-1808 trouw en ondertrouw

Kerkeraadshandelingen


3 1731-1734, 1744-1792 handelingen van de kerkeraad; 1734-1795 benoemingen van ouderlingen; 1734-1774 H. Avondmaal; 1746-1797 lidmaten; 1731-1796 trouwen; 1731-1796 afhoren der diakonierekeningen

Lidmaten


3 1731-1734, 1744-1792 handelingen van de kerkeraad; 1734-1795 benoemingen van ouderlingen; 1734-1774 H. Avondmaal; 1746-1797 lidmaten; 1731-1796 trouwen; 1731-1796 afhoren der diakonierekeningen

Ouderlingen


3 1731-1734, 1744-1792 handelingen van de kerkeraad; 1734-1795 benoemingen van ouderlingen; 1734-1774 H. Avondmaal; 1746-1797 lidmaten; 1731-1796 trouwen; 1731-1796 afhoren der diakonierekeningen

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Diaconierekeningen


1 1628-1655 handelingen van de kerkeraad; 165-1656 dopen; 1628-1661 lidmaten; 1624-1645 trouwen
2 1662-1719 handelingen van de kerkeraad; 1662-1730 dopen; 1662-1686 lidmaten; 1662-1686 trouwen; incl. afhoren der diakonierekenigen en opgaven van waardepapieren

Dopen / Geboorte


1 1628-1655 handelingen van de kerkeraad; 165-1656 dopen; 1628-1661 lidmaten; 1624-1645 trouwen
2 1662-1719 handelingen van de kerkeraad; 1662-1730 dopen; 1662-1686 lidmaten; 1662-1686 trouwen; incl. afhoren der diakonierekenigen en opgaven van waardepapieren

Trouwen


1 1628-1655 handelingen van de kerkeraad; 165-1656 dopen; 1628-1661 lidmaten; 1624-1645 trouwen
2 1662-1719 handelingen van de kerkeraad; 1662-1730 dopen; 1662-1686 lidmaten; 1662-1686 trouwen; incl. afhoren der diakonierekenigen en opgaven van waardepapieren

Kerkeraadshandelingen


1 1628-1655 handelingen van de kerkeraad; 165-1656 dopen; 1628-1661 lidmaten; 1624-1645 trouwen
2 1662-1719 handelingen van de kerkeraad; 1662-1730 dopen; 1662-1686 lidmaten; 1662-1686 trouwen; incl. afhoren der diakonierekenigen en opgaven van waardepapieren

Lidmaten


1 1628-1655 handelingen van de kerkeraad; 165-1656 dopen; 1628-1661 lidmaten; 1624-1645 trouwen
2 1662-1719 handelingen van de kerkeraad; 1662-1730 dopen; 1662-1686 lidmaten; 1662-1686 trouwen; incl. afhoren der diakonierekenigen en opgaven van waardepapieren

Oud-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


3 1726-1776 St. Agnes
4 1776-1812 St. Agnes

Trouwen


5 1776-1891 St. Agnes

Lijst van pastoors


6 1780-1933 overlijden; 1652-1968 lijst met pastoors en kapelaans: St. Agnes

Begraven / Overlijden


6 1780-1933 overlijden; 1652-1968 lijst met pastoors en kapelaans: St. Agnes