163297 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 25-6-2022 om 11:02

Eck en Wiel


Burgerlijke Gemeente


Huwelijk


1086 1796-1800
1087 1800-1806
1088 1806-1810

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1084.2 1771-1811 contra-doopboek
1084.1 1772-1811

Trouwen


1085.1 1716-1796 trouwen; 1772-1796 kerkeraadshandelingen
1085.2 1772-1794
1085.3 1772-1795, 1818-1819 contra-trouwboek

Kerkeraadshandelingen


1085.1 1716-1796 trouwen; 1772-1796 kerkeraadshandelingen

Lidmaten


1085.4 1772-1840
1085.5 1772-1843