162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Dommelen


Bevolkingsregister


909* 1822-1930 stukken betreffende het aanleggen en bijhouden van het bevolkingsregister
897 1826 lijst der ingezetenen of bevolkingsregister
918* 1836-1902 stukken betreffende vestiging en vertrek
907 1849 hoofdelijk invullingsregister
899 1850-1859
922* 1859-1889 stukken betreffende de verdeling van de gemeente in wijken
910* 1859-1915 stukken betreffende het opstellen van bevolkingsstatistieken
900 1860-1879
913* 1868-1878 ingekomen personen
916* 1868-1913 vertrokken personen
920* 1875-1891 stukken betreffende het afgeven van attestaties de vita
914* 1876-1879 ingekomen personen
901 1880-1899
903* 1900-1910
902* 1900-1910 dienstbodenregister
908* 1910 klapper op het bevolkingsregister
905* 1910-1928
904 1910-1934 dienstbodenregister
915* 1918-1934 ingekomen personen
917* 1918-1934 vertrokken personen
906 1928-1934 gezinskaarten
923* 1930 lijst van huisnummers
911* 1932-1933 stukken betreffende de controle op de bevolkingsregisters
921* 1933 missive van de commissaris van de Koningin betreffende het paspoort van J.B.M. Snieders
912* 1933-1934 stukken betreffende het verstrekken van informatie uit de bevolkingsregisters
924* staten van huisnummering

Burgerlijke Stand


Geboorte


1203* 1811-1912 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten; 1913-1932 geboorteakten; 1923-1932 overlijdensakten en echtscheidingen
872 1812-1822 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
873 1823–1842
874 1843-1862
875 1863-1882
876 1883-1902
877 1903-1920
2009* 1921-1934

Huwelijk


1203* 1811-1912 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten; 1913-1932 geboorteakten; 1923-1932 overlijdensakten en echtscheidingen
872 1812-1822 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
878 1823-1842
892* 1829 Dommelen: huwelijksafkondiging door de ambtenaar van de burgerlijke stand van Waalre
879 1843-1862
880 1863-1882
881 1883-1902
882 1903-1920
2010 1921-1934

Overlijden


1203* 1811-1912 tienjaarlijkse tafels op geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten; 1913-1932 geboorteakten; 1923-1932 overlijdensakten en echtscheidingen
872 1812-1822 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
883 1823-1842
884 1843-1862
885 1863-1882
894* 1876-1913 extracten uit de overlijdensregisters en kennisgevingen van overlijden uit andere gemeenten
895* 1879-1896 verklaringen van doodsoorzaak afgelegd door de gemeentearts
886 1883-1901
887 1902-1920
888 1921-1934
896* 1933 missive van de ambtenaar van de burgerlijke stand te Veldhoven betreffende het verlenen van toestemming tot het begraven van I.C. van Keersop te Dommelen

Zaken van Registratie


890* 1818-1933 stukken betreffende het verstrekken van informatie uit de registers van de burgerlijke stand
891* 1824 missive van de procureur-generaal bij het Hooggerechts hof te 's-Gravenhage betreffende het inzenden van lijsten van overledenen
893* 1870 missive van de officier van justitie te Eindhoven betreffende de inschrijving van een wettiging
889* 1932, 1933 stukken betreffende de registers van de burgerlijke stand en de tienjaarlijkse tafels

Gequalificeerde


Overlijden


10.10 1806 toestemming tot het begraven van een overledene
10.9 1806-1807 verklaringen van begrafenissen
10.8 1806-1810

Koster/Schoolmeester


Overlijden


7 1748-1810

Schepenbank


Huwelijk


10.12 1649-1651
10.3 1696-1771 huwelijk en ondertrouw
10.4 1749-1769 huwelijk en ondertrouw
10.5 1773-1808 huwelijk en ondertrouw
10.6 1775 afkondigingen

Overlijden


10.13* 1656-1668

Volkstelling


898 1830
919* 1860-1931 stukken betreffende volkstellingen

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


10.1 1624-1747: doop 1624-1747; trouw 1641-1747; overlijden 1642-1747
10.2 1747-1810: doop 1747-1810; trouw 1747-1810; overlijden 1772-1810

Trouwen


10.1 1624-1747: doop 1624-1747; trouw 1641-1747; overlijden 1642-1747
10.2 1747-1810: doop 1747-1810; trouw 1747-1810; overlijden 1772-1810

Begraven / Overlijden


10.1 1624-1747: doop 1624-1747; trouw 1641-1747; overlijden 1642-1747
10.2 1747-1810: doop 1747-1810; trouw 1747-1810; overlijden 1772-1810