162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

De Tempel


Bevolkingsregister


480 1845-1849 afschrift van inv.nr. 479, en reconstructie van wijk C, wijk D en E
479 1845-1849 origineel, wijk A, B en C nr. 1 - 20
482 1850-1861 dienstboden, met index
481 1850-1861 hoofdbewoners en gezinnen, met index
484 1861-1874 dienstboden, oorspronkelijk per huis ingeschreven, later chronologisch, met index
483 1861-1874 hoofdbewoners en gezinnen, alfabetisch geordend
485 1874-1885 deel Ia: hoofdbewoners en gezinnen, A-L
486 1874-1885 deel Ib: hoofdbewoners en gezinnen, L-Z
487 1874-1885 deel II: dienstboden, chronologisch ingeschreven
488 1885-1895 deel I, eerste band: hoofdbewoners en gezinnen, A-L
489 1885-1895 deel I, tweede band: hoofdbewonners en gezinnen, L-Z
490 1885-1895 deel II: dienstboden, chronologisch ingeschreven, met index
492 1895-1906 deel II: hoofdbewoners en gezinnen, wijk C 56 - C 158 en nieuwkomers
493 1895-1914 deel III: dienstboden, chronologische inschrijvingen
498 1895-1915 alfabetische index op inv.nrs. 491-497
491 1895-1924 deel I: hoofdbewoners en gezinnen, wijk A1 - C 55
494 1906-1913 deel IV: hoofdbewoners en gezinnen, nieuwkomers
495 1913-1918 deel V: hoofdbewoners en gezinnen, nieuwkomers
496 1914-1924 deel VI: dienstboden, chronologische inschrijvingen
499 1915-1924 alfabetische index op inv.nrs. 491-497
497 1918-1924 deel VII: hoofdbewoners en gezinnen, nieuwkomers
500 1924 deel I: hoofdbewoners en gezinnen, inwoners
501 1924 deel II: hoofdbewoners en gezinnen, inwoners
502 1924 deel III: hoofdbewoners en gezinnen, inwoners
503 1924 deel IV: hoofdbewoners en gezinnen, inwoners
504 1924-1925 deel V: hoofdbewoners en gezinnen, inwoners en nieuwkomers
510 1924-1934 alfabetisch register op inv.nrs. 500-508
509 1924-1937 deel D: dienstboden, in volgorde van de vorige registratie, daarna chronologische inschrijving
505 1925-1928 deel VI: hoofdbewoners en gezinnen, nieuwkomers
506 1928-1931 deel VII: hoofdbewoners en gezinnen, nieuwkomers
507 1931-1935 deel VIII: hoofdbewoners en gezinnen, nieuwkomers
511 1934-1937 alfabetisch register op inv.nrs. 500-508
508 1935-1937 deel IX: hoofdbewoners en gezinnen, nieuwkomers

Burgerlijke Stand


Geboorte


529 1811-1820
597 1813-1902 tienjarige tafels op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
530 1821-1830
531 1831-1840
532 1841-1850
533 1851-1860
534 1861-1870
535 1871-1880
536 1881-1890
537 1891-1900
538* 1901-1910
866* 1903-1912 tienjaarlijkse alfabetische tafels op de akten van geboorten
539* 1911-1920
867* 1913-1922 tienjaarlijkse alfabetische tafels op de akten van geboorten
540* 1921-1930

Huwelijk


565* 1811 huwelijksbijlagen
554 1811-1820
566* 1812 huwelijksbijlagen
567* 1813 huwelijksbijlagen
597 1813-1902 tienjarige tafels op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
568* 1814 huwelijksbijlagen
569* 1815 huwelijksbijlagen
570* 1816 huwelijksbijlagen
571* 1817 huwelijksbijlagen
572* 1818 huwelijksbijlagen
573* 1819 huwelijksbijlagen
574* 1820 huwelijksbijlagen
575* 1821 huwelijksbijlagen
555 1821-1830
576* 1822 huwelijksbijlagen
577* 1823 huwelijksbijlagen
578* 1824 huwelijksbijlagen
579* 1825 huwelijksbijlagen
580* 1826 huwelijksbijlagen
581* 1827 huwelijksbijlagen
582* 1828 huwelijksbijlagen
583* 1829 huwelijksbijlagen
584* 1830 huwelijksbijlagen
585* 1831 huwelijksbijlagen
556 1831-1840
586* 1832 huwelijksbijlagen
587* 1833 huwelijksbijlagen
588* 1834 huwelijksbijlagen
589* 1835 huwelijksbijlagen
590* 1836 huwelijksbijlagen
591* 1837 huwelijksbijlagen
592* 1838 huwelijksbijlagen
593* 1839 huwelijksbijlagen
594* 1840 huwelijksbijlagen
595* 1841 huwelijksbijlagen
557 1841-1850
596* 1842 huwelijksbijlagen
558 1851-1860
559 1861-1870
560 1871-1880
561 1881-1890
562 1891-1900
563 1901-1910
868 1903-1912 tienjaarlijkse alfabetische tafels op de akten van huwelijk
564 1911-1920
869 1913-1922 tienjaarlijkse alfabetische tafels op de akten van huwelijk
864 1921-1925
865* 1926-1930

Overlijden


541 1811-1820
597 1813-1902 tienjarige tafels op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
542 1821-1830
543 1831-1840
544 1841-1850
545 1851-1860
546 1861-1870
547 1871-1880
548 1881-1890
549 1891-1900
550 1901-1910
870 1903-1912 tienjaarlijkse tafels op de akten van overlijden
551 1911-1920
871 1913-1922 tienjaarlijkse tafels op de akten van overlijden
552 1921-1925
553 1926-1930

Gequalificeerde


Overlijden


528 1806-1811 aangegeven lijken
526 1806-1811 overledenen
527* 1809 overledenen

Schepenbank


Huwelijk


524 1677-1726 bijlagen bij de trouwakten, opgemaakt door schout en gezworenen
525 1727-1753 bijlagen bij de trouwakten, opgemaakt door schout en gezworenen

Volkstelling


478 1839 afschrift
477 1839-1847 origineel

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


512 1587-1648 dopen en trouwen
513 1649-1682 dopen en trouwen
514 1683-1727 dopen en trouwen
515 1728-1811

Trouwen


512 1587-1648 dopen en trouwen
513 1649-1682 dopen en trouwen
514 1683-1727 dopen en trouwen
516 1728-1811

Begraven / Overlijden


517 1714-1747 ontvangsten wegens begraven in de kerk of op het kerkhof
518 1767-1791 ontvangsten wegens begraven in de kerk of op het kerkhof

Remonstrantse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


519 1737-1811

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


520 1644-1650 dopen; 1657-1724 trouwen; 1800-1809 aantekeningen van overledenen; 1656-1800 lijst van pastoors; 1659-1723 heilig oliesel; overledenen van de pestepidemie
521 1724-1763 dopen; 1726-1739, 1750-1755 trouwen
522 1763-1812

Heilig Oliesel


520 1644-1650 dopen; 1657-1724 trouwen; 1800-1809 aantekeningen van overledenen; 1656-1800 lijst van pastoors; 1659-1723 heilig oliesel; overledenen van de pestepidemie

Trouwen


520 1644-1650 dopen; 1657-1724 trouwen; 1800-1809 aantekeningen van overledenen; 1656-1800 lijst van pastoors; 1659-1723 heilig oliesel; overledenen van de pestepidemie
521 1724-1763 dopen; 1726-1739, 1750-1755 trouwen
523 1763-1811

Lijst van pastoors


520 1644-1650 dopen; 1657-1724 trouwen; 1800-1809 aantekeningen van overledenen; 1656-1800 lijst van pastoors; 1659-1723 heilig oliesel; overledenen van de pestepidemie

Begraven / Overlijden


520 1644-1650 dopen; 1657-1724 trouwen; 1800-1809 aantekeningen van overledenen; 1656-1800 lijst van pastoors; 1659-1723 heilig oliesel; overledenen van de pestepidemie