163297 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 25-6-2022 om 11:02

De Bilt


Gerecht


Huwelijk


3043* 1767-1810 protocol van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken
1613 1767-1811 Oostbroek en De Bilt

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


130 1672-1677
131 1689-1812
135 1792-1849 contra-doopregister
132 1838-1877
136 1850-1877 contra-doopregister
133 1877-1914
137 1878-1898 contra-doopregister
134 1898-1914 contra-doopregister

Trouwen


470 1689-1738
471 1738-1814
472 1817-1939
473 1867-1895
474 1895-1939

Begraven / Overlijden


860 1793-1821