163510 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 24-12-2022 om 14:59

Culemborg


Bevolkingsregister


1770 lijsten van de bevolking in stad en schepend om, opgenomen op den 1en October 1770
1812 lijsten van de burgers der gemeente Culemborg, opgemaakt c. 1812, derde sectie
1812 lijsten van de burgers der gemeente Culemborg, opgemaakt c. 1812, eerste sectie
1812 lijsten van de burgers der gemeente Culemborg, opgemaakt c. 1812, tweede sectie
1850-1860 alfabetische index, met verwijzing naar de deelnummers
1850-1860 deel 1
1850-1860 deel 2
1850-1860 deel 3
1850-1860 deel 4
1850-1860 deel 5
1850-1860 deel 6
1850-1860 deel 7
1852-1872 gestichtenregister: Kostschool 1862-1863; RK meisjesschool 1852-1865; meisjesschool 1872; Seminarie 5 1861-1862
1860-1870 alfabetische index, met verwijzing naar de delen met wijknummers
1860-1870 wijk A 1, nummers A 1-113 (oude nummers A 1-83)
1860-1870 wijk A 2, nummers A 114-242 (oude nummers A84-199k)
1860-1870 wijk A 3, nummers A 243-260 (oude nummers A 200-216) en wijk B 1, nrs B 1-122 (oude nummers 219-293)
1860-1870 wijk B 2, nummers B 123-265 (oude nummers 294-399)
1860-1870 wijk B 3, nummers C 266-305 (oude nummers 409-432) en wijk C 1, nrs C 1-106 (oude nummers 433-515)
1860-1870 wijk C 2, nummers C 107-236 (oude nummers 516-632)
1860-1870 wijk C 3, nummers C 237-251 (oude nummers 633-646) en wijk D 1, nrs D 1-116 (oude nummers 657-742)
1860-1870 wijk D 2, nummers D 122-242 +75 (oude nummers 743-825)
1860-1870 wijk E (Veerweg en Haven, Culemborgsche Veld), nummers E 1-59 (oude nummers 833-884); wijk F (Goilberdingen), nummers F 1-97 (oud 1-65); wijk G (Redichem), nummers 1-58 (oud 90-151), wijk H en index op wijk H
1860-1890 wijk A 1, nummers A 1 -169 (oude nummers A 1-129)
1862-1872 gestichtenregister: met alfabetische indexen: sigarenmakers; seminarie; RK meisjesschool; Kostschool; weeshuis St Elisabeth; Oude Mannen- en Vrouwenhof Langehavendijk
1863-1869 Spoorbrug, Korte Meent en Rozenstraat
1870-1890 index op de delen A t/m G, verwijzend naar wijk, wijknummer en bladnummer en wijzigingen hierop
1870-1890 wijk A 2, nummers A 172-287 (oude nummers A 131-253)
1870-1890 wijk B 1, nummers B 1-217 (oude nummer B 1-153)
1870-1890 wijk B 2, nummers B 218-429 (oude nummers 154-302) en B 3, nummers B 269-277 e.a., wijk C nr 72 en diverse nummers in wijk B
1870-1890 wijk C 1, nummers C 1-201 (oude nummers C 1-131)
1870-1890 wijk C 2, nummers C 202-350 (oude nummers C 132-261), wijk C 3, diverse C nummers
1870-1890 wijk D 1, nummers D 1-153 (oude nummers D 1-121)
1870-1890 wijk D 2, nummers D 154-310 (oude nummers D 122-242)
1870-1890 wijk E, nummers E 1-88 (oude nummers 1-73)
1870-1890 wijk F, nummers 1-173 (oude nummers 1-100), wijk G nummers 1-63 (oude nummers 1-60)
1870-1895 gestichtenregister: Seminarie 3 1872-1883 (met index los achterin het deel); RK meisjesschool 1870-1888 (met index los achterin het deel); Oude Mannen- en Vrouwenhof aan de Lange Havendijk 1872-1891; Weeshuis St. Elisabeth 1872-1895
1873-1939 dienstbodenregister, (wijken A t/m G), ingericht op dienstbodenhouders in wijkvolgorde, met aanvullingen
1874-1880 Fort Everdingen
1882-1895 gestichtenregister 1883-1895: Pensionaat 1883-1895, seminarie4 1885-1892, index op inschrijvingen RK meisjesschool 1870-1888
1890-1939 A
1890-1939 B 1
1890-1939 B 2
1890-1939 B 3
1890-1939 C
1890-1939 D
1890-1939 E-F
1890-1939 G
1890-1939 H 1
1890-1939 H 2
1890-1939 I-J
1890-1939 K
1890-1939 L
1890-1939 lfabetische index, verwijzend naar wijknummer, nummer en bladzijde van het register, met wijzigingen
1890-1939 M
1890-1939 N-O
1890-1939 P
1890-1939 R
1890-1939 S 1
1890-1939 S 2
1890-1939 T-U
1890-1939 V 1
1890-1939 V 2
1890-1939 W
1890-1939 Y-Z
1892-1934 alfabetische index op de gestichtenregisters
1892-1934, 1937-1939 gestichtenregister: Augustijnerklooster
1892-1939 alfabetische index op de houders van dienstboden in de dienstbodenregisters I en II
1892-1939 alfabetische index op dienstbodenregisters I en II
1892-1939 alfabetische index op het gestichtenregister van het Pensionaat
1892-1939 dienstbodenregister I, ingericht op adres, wijken A t/m G
1892-1939 dienstbodenregister II
1892-1939 gestichtenregister: Pensionaat 1892-1939; Barbaragesticht 1895-1939; Oude Mannenhuis 1892-1939; Diaconiehofje 1926-1939; Ziekenhuis 1914-1939; Elisabeth Weeshuis 1892-1939; Leger des Heils 1935-1939
1937-1939 alfabetische indexen op het gestichtenregister van het Augustijnenklooster
1940-1946 gestichtenregister van het Pensionaat, alfabetisch ingericht

Burgerlijke Gemeente


Huwelijk


420 1598-1668
421 1668-1707
422 1707-1725
423 1725-1758
424 1758-1788
425-426 1788-1811
426.1 1802-1805, 1808-1809

Overlijden


427 1806-1813

Burgerlijke Stand


Geboorte


1851-1853
1853-1862 tienjaarlijkse tafel
1854-1856
1857-1859
1860-1862
1863-1865
1863-1872 tienjaarlijkse tafel
1866-1868
1869-1871
1872-1874
1873-1882 tienjaarlijkse tafel
1875-1877
1878-1880
1881-1883
1883-1892 tienjaarlijkse tafel
1884-1886
1887-1889
1890-1892
1893-1895
1893-1902 tienjaarlijkse tafel
1896-1898
1899-1901
1902-1904
1903-1912 tienjaarlijkse tafel
1905-1907
1908-1910
1911-1913
1913-1922 tienjaarlijkse tafel
1923-1932 tienjaarlijkse tafel
1933-1940 tienjaarlijkse tafel
1941-1950 tienjaarlijkse tafel
1951-1960 tienjaarlijkse tafel

Huwelijk


1819 echtscheidingen
1851-1853
1853-1862 tienjaarlijkse tafel
1854-1856
1857-1859
1860-1862
1863-1865
1863-1872 tienjaarlijkse tafel
1866-1868
1869-1871
1872-1874
1873-1882 tienjaarlijkse tafel
1875-1877
1878-1880
1881-1883
1883-1892 tienjaarlijkse tafel
1884-1886
1887-1889
1890-1892
1893-1895
1893-1902 tienjaarlijkse tafel
1896-1898
1899-1901
1902-1904
1903-1912 tienjaarlijkse tafel
1905-1907
1908-1910
1911-1913
1913-1922 tienjaarlijkse tafel
1914-1916
1917-1919
1920-1922
1923-1925
1923-1932 tienjaarlijkse tafel
1926-1928
1929-1931
1932-1934
1933-1940 tienjaarlijkse tafel
1941-1950 tienjaarlijkse tafel
1951-1960 tienjaarlijkse tafel

Overlijden


1851-1853
1853-1862 tienjaarlijkse tafel
1854-1856
1857-1859
1860-1862
1863-1865
1863-1872 tienjaarlijkse tafel
1866-1868
1868-1875
1869-1871
1872-1874
1873-1882 tienjaarlijkse tafel
1875-1877
1878-1880
1881-1883
1883-1892 tienjaarlijkse tafel
1884-1886
1887-1889
1890-1892
1893-1895
1893-1902 tienjaarlijkse tafel
1896-1898
1899-1901
1902-1904
1903-1912 tienjaarlijkse tafel
1905-1907
1908-1910
1911-1913
1913-1922 tienjaarlijkse tafel
1914-1916
1917-1919
1920-1922
1923-1925
1923-1932 tienjaarlijkse tafel
1926-1928
1929-1931
1932-1934
1933-1940 tienjaarlijkse tafel
1935-1937
1938-1940
1941-1943
1941-1950 tienjaarlijkse tafel
1944-1946
1947-1949
1950-1952
1951-1960 tienjaarlijkse tafel
1953-1955
1956-1958

Evangelisch-Lutherse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


411-412 1665-1812 dopen; 1664-1802 trouwen; 1667-1676 begraven; 1670-1677, 1725-1778 lidmaten
574 1779-1897 Culemborg; ook dopen uit Abcoude, Beesd, Beusichem, Buren, Buurmalsen, Capelle a/d IJsel, Erichem, Gorkum, Leerdam, Lexmond, Tiel, Vianen, Wijk bij Duurstede en Zaltbommel

Trouwen


411-412 1665-1812 dopen; 1664-1802 trouwen; 1667-1676 begraven; 1670-1677, 1725-1778 lidmaten
574 1779-1897 Culemborg; ook dopen uit Abcoude, Beesd, Beusichem, Buren, Buurmalsen, Capelle a/d IJsel, Erichem, Gorkum, Leerdam, Lexmond, Tiel, Vianen, Wijk bij Duurstede en Zaltbommel

Lidmaten


411-412 1665-1812 dopen; 1664-1802 trouwen; 1667-1676 begraven; 1670-1677, 1725-1778 lidmaten
574 1779-1897 Culemborg; ook dopen uit Abcoude, Beesd, Beusichem, Buren, Buurmalsen, Capelle a/d IJsel, Erichem, Gorkum, Leerdam, Lexmond, Tiel, Vianen, Wijk bij Duurstede en Zaltbommel

Begraven / Overlijden


411-412 1665-1812 dopen; 1664-1802 trouwen; 1667-1676 begraven; 1670-1677, 1725-1778 lidmaten

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


399 1634-1655
400 1656-1696
401 1697-1717
402 1718-1752
403 1753-1789
404 1790-1812

Trouwen


404.1 1651-1686
404.5 1651-1811
404.2 1687-1715
404.3 1716-1747
404.4 1748-1796

Begraven / Overlijden


404.6 1591-1626
405 1712-1713
406-407 1740-1743
408 1751-1752
409 1761-1781
410 1781-1811

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1634-1777
1778-1865
1866-1899
1899-1957
* 1957-1984

Trouwen


1651-1862
* 1865-1997

Oud-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


1765-1829

Begraven / Overlijden


1870-1880

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


416 1628-1664
417 1665-1720 dopen; 1665-1675 trouwen; 1665-1674 begraven
418 1679-1746 dopen; 1679-1695, 1728-1748 trouwen; 1765-1812 begraven
1712-1838
413 1721-1772 dopen; 1710-1772 trouwen
419 1727-1811 dopen; 1728-1811 trouwen
414 1773-1788
415 1788-1812 dopen; 1788-1811 trouwen
1839-1879
1880-1925

Trouwen


417 1665-1720 dopen; 1665-1675 trouwen; 1665-1674 begraven
418 1679-1746 dopen; 1679-1695, 1728-1748 trouwen; 1765-1812 begraven
1712-1838
413 1721-1772 dopen; 1710-1772 trouwen
419 1727-1811 dopen; 1728-1811 trouwen
414 1773-1788
415 1788-1812 dopen; 1788-1811 trouwen
1839-1879
1880-1925

Begraven / Overlijden


417 1665-1720 dopen; 1665-1675 trouwen; 1665-1674 begraven
418 1679-1746 dopen; 1679-1695, 1728-1748 trouwen; 1765-1812 begraven