161639 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 30-6-2024 om 13:45

Blaarthem


Bevolkingsregister


1143* 1815-1825, 1854-1862, 1916 voorschriften voor de bevolkingsadministratie
1175* 1815-1870 stukken betreffende toezicht op vreemdelingen
1174* 1816-1867, 1903, 1916 stukken betreffende verklaringen omtrent personen
1169* 1818-1834 mutaties van de bevolking
1171* 1829-1911 stukken betreffende volkstellingen
1172* 1830-1917 stukken betreffende bevolkingsstatistiek
1146* 1860-1880 klapper op inv.nr. 1145
1145 1860-1880 wijk A
1147 1860-1880 wijk B
1158* 1860-1910 klapper op inv.nrs. 1145-1156
1144* 1863 stukken betreffende verordening op het regelmatig kennisgeven van verhuizingen binnen de gemeente
1148 1880-1890 wijk A
1149 1880-1890 wijk B
1170* 1885 missive van de commissaris van de Koningin in Noord-Brabant aan het gemeentebestuur van Gestel betreffende huisnummering
1150 1890-1900 wijk A 1-209
1151 1890-1900 wijk A 210-428
1152 1890-1900 wijk B
1153 1900-1910
1154 1900-1910
1155 1900-1910
1167* 1900-1910 huizenregister
1176* 1904-1917 stukken betreffende paspoorten
1156 1905-1910
1157* 1905-1910 klapper op inv.nr. 1156
1165 1910-1917
1159 1910-1920 I
1160 1910-1920 II
1161 1910-1920 III
1162 1910-1920 IV
1163* 1910-1920 klapper op inv.nrs. 1159-1162
1164* 1910-1920 klapper op inv.nrs. 1159-1162
1173* 1916-1917 stukken betreffende Nederlanderschap

Burgerlijke Stand


Correspondentie


1094* 1816-1917 correspondentie betreffende de burgerlijke stand

Geboorte


1096 1811
1109* 1811-1912 tienjaarlijkse klapper op de geboorteakten
1097 1812
1098 1813
1099 1814-1832
1100 1833-1852
1101 1853-1862
1102 1863-1872
1103 1873-1882
1104 1883-1892
1105 1893-1903
1106 1904-1913
1107 1914-1917
1108* 1918-1920

Huwelijk


1096 1811
1123* 1811-1912 tienjaarlijkse klapper op de huwelijksakten
1110 1813 incl. klappers
1111 1814 incl. klappers
1112 1815-1822 incl. klappers
1113 1823-1832 incl. klappers
1114 1833-1842 incl. klappers
1115 1843-1852 incl. klappers
1116 1853-1862 incl. klappers
1117 1863-1872 incl. klappers
1118 1873-1882 incl. klappers
1119 1883-1892 incl. klappers
1120 1893-1903 incl. klappers
1121 1904-1913 incl. klappers
1122 1914-1920 incl. klappers
1124* 1916, 1917 stukken betreffende huwelijksafkondigingen

Overlijden


1096 1811
1137* 1811-1912 tienjaarlijkse klapper op de overlijdensakten
1097 1812
1125 1813 incl. klappers
1126 1814-1822 incl. klappers
1138* 1816-1824, 1860 processen-verbaal en incidentele verklaringen van overlijden
1127 1823-1832 incl. klappers
1128 1833-1842 incl. klappers
1129 1843-1852 incl. klappers
1130 1853-1862 incl. klappers
1131 1863-1872 incl. klappers
1132 1873-1882 incl. klappers
1133 1883-1892 incl. klappers
1134 1893-1903 incl. klappers
1135 1904-1913 incl. klappers
1136 1914-1920 incl. klappers
1139* 1916 opgaven en verklaringen wegens overlijden
1140* 1917 opgaven en verklaringen wegens overlijden

Zaken van Registratie


1095* 1827-1879 stukken betreffende aanvulling en verbetering van registers van de burgerlijke stand

Koster/Schoolmeester


Overlijden


5.6 1714-1795
5.7 1724
19.11 1792-1810 Gestel en Blaarthem

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


5.1 1678-1722
5.5 1682-1822
5.3 1765-1800
5.4 1800-1810

Trouwen


5.2 1722-1765