162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Berkel en Rodenrijs


Bevolkingsregister


480 1845-1849 afschrift van inv.nr. 479, en reconstructie van wijk C, wijk D en E
479 1845-1849 origineel, wijk A, B en C nr. 1 - 20
482 1850-1861 dienstboden, met index
481 1850-1861 hoofdbewoners en gezinnen, met index
484 1861-1874 dienstboden, oorspronkelijk per huis ingeschreven, later chronologisch, met index
483 1861-1874 hoofdbewoners en gezinnen, alfabetisch geordend
485 1874-1885 deel Ia: hoofdbewoners en gezinnen, A-L
486 1874-1885 deel Ib: hoofdbewoners en gezinnen, L-Z
487 1874-1885 deel II: dienstboden, chronologisch ingeschreven
488 1885-1895 deel I, eerste band: hoofdbewoners en gezinnen, A-L
489 1885-1895 deel I, tweede band: hoofdbewonners en gezinnen, L-Z
490 1885-1895 deel II: dienstboden, chronologisch ingeschreven, met index
492 1895-1906 deel II: hoofdbewoners en gezinnen, wijk C 56 - C 158 en nieuwkomers
493 1895-1914 deel III: dienstboden, chronologische inschrijvingen
498 1895-1915 alfabetische index op inv.nrs. 491-497
491 1895-1924 deel I: hoofdbewoners en gezinnen, wijk A1 - C 55
494 1906-1913 deel IV: hoofdbewoners en gezinnen, nieuwkomers
495 1913-1918 deel V: hoofdbewoners en gezinnen, nieuwkomers
496 1914-1924 deel VI: dienstboden, chronologische inschrijvingen
499 1915-1924 alfabetische index op inv.nrs. 491-497
497 1918-1924 deel VII: hoofdbewoners en gezinnen, nieuwkomers
500 1924 deel I: hoofdbewoners en gezinnen, inwoners
501 1924 deel II: hoofdbewoners en gezinnen, inwoners
502 1924 deel III: hoofdbewoners en gezinnen, inwoners
503 1924 deel IV: hoofdbewoners en gezinnen, inwoners
504 1924-1925 deel V: hoofdbewoners en gezinnen, inwoners en nieuwkomers
510 1924-1934 alfabetisch register op inv.nrs. 500-508
509 1924-1937 deel D: dienstboden, in volgorde van de vorige registratie, daarna chronologische inschrijving
505 1925-1928 deel VI: hoofdbewoners en gezinnen, nieuwkomers
506 1928-1931 deel VII: hoofdbewoners en gezinnen, nieuwkomers
507 1931-1935 deel VIII: hoofdbewoners en gezinnen, nieuwkomers
511 1934-1937 alfabetisch register op inv.nrs. 500-508
508 1935-1937 deel IX: hoofdbewoners en gezinnen, nieuwkomers

Burgerlijke Gemeente


Staten en Inventarissen


385* 1812 legger voor de belasting op bebouwde eigendommen
384* 1812 lijst van gebouwde eigendommen met opgaaf van het aantal deuren en vensters
383* 1812 lijsten van het aantal deuren en vensters in gebouwen
386* 1812 opgave van de onroerende eigendommen in de gemeente Berkel

Burgerlijke Stand


Geboorte


529 1811-1820
597 1813-1902 tienjarige tafels op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
530 1821-1830
531 1831-1840
532 1841-1850
533 1851-1860
534 1861-1870
535 1871-1880
536 1881-1890
537 1891-1900
538* 1901-1910
866* 1903-1912 tienjaarlijkse alfabetische tafels op de akten van geboorten
539* 1911-1920
867* 1913-1922 tienjaarlijkse alfabetische tafels op de akten van geboorten
540* 1921-1930

Huwelijk


565* 1811 huwelijksbijlagen
554 1811-1820
566* 1812 huwelijksbijlagen
567* 1813 huwelijksbijlagen
597 1813-1902 tienjarige tafels op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
568* 1814 huwelijksbijlagen
569* 1815 huwelijksbijlagen
570* 1816 huwelijksbijlagen
571* 1817 huwelijksbijlagen
572* 1818 huwelijksbijlagen
573* 1819 huwelijksbijlagen
574* 1820 huwelijksbijlagen
575* 1821 huwelijksbijlagen
555 1821-1830
576* 1822 huwelijksbijlagen
577* 1823 huwelijksbijlagen
578* 1824 huwelijksbijlagen
579* 1825 huwelijksbijlagen
580* 1826 huwelijksbijlagen
581* 1827 huwelijksbijlagen
582* 1828 huwelijksbijlagen
583* 1829 huwelijksbijlagen
584* 1830 huwelijksbijlagen
585* 1831 huwelijksbijlagen
556 1831-1840
586* 1832 huwelijksbijlagen
587* 1833 huwelijksbijlagen
588* 1834 huwelijksbijlagen
589* 1835 huwelijksbijlagen
590* 1836 huwelijksbijlagen
591* 1837 huwelijksbijlagen
592* 1838 huwelijksbijlagen
593* 1839 huwelijksbijlagen
594* 1840 huwelijksbijlagen
595* 1841 huwelijksbijlagen
557 1841-1850
596* 1842 huwelijksbijlagen
558 1851-1860
559 1861-1870
560 1871-1880
561 1881-1890
562 1891-1900
563 1901-1910
868 1903-1912 tienjaarlijkse alfabetische tafels op de akten van huwelijk
564 1911-1920
869 1913-1922 tienjaarlijkse alfabetische tafels op de akten van huwelijk
864 1921-1925
865* 1926-1930

Overlijden


541 1811-1820
597 1813-1902 tienjarige tafels op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
542 1821-1830
543 1831-1840
544 1841-1850
545 1851-1860
546 1861-1870
547 1871-1880
548 1881-1890
549 1891-1900
550 1901-1910
870 1903-1912 tienjaarlijkse tafels op de akten van overlijden
551 1911-1920
871 1913-1922 tienjaarlijkse tafels op de akten van overlijden
552 1921-1925
553 1926-1930

Gaarder


20e Penning


347* 1719-1719 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
348* 1721-1721 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
349 1727-1728 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
350 1734-1734 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
351 1734-1736 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
352 1736-1736 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
353* 1779 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
354* 1780 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
355* 1781 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
356* 1782 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
357* 1783 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
358* 1784 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
359* 1785 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
360* 1786 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
361* 1787 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
362* 1788 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
363* 1789 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
364* 1790 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
365* 1791 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
366* 1792 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
367* 1793 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
368* 1794 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
369* 1795 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
370* 1796 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
371* 1797 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
372* 1798 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
373* 1799 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
374* 1800 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
378* 1801 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
379* 1802 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
380* 1803 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
376* 1805 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
375* 1805 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven

40e Penning


346* 1718-1803 stukken betreffende het heffen van de 40e en 80e penning
347* 1719-1719 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
348* 1721-1721 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
349 1727-1728 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
350 1734-1734 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
351 1734-1736 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
352 1736-1736 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
353* 1779 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
354* 1780 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
355* 1781 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
356* 1782 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
357* 1783 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
358* 1784 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
359* 1785 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
360* 1786 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
361* 1787 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
362* 1788 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
363* 1789 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
364* 1790 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
365* 1791 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
366* 1792 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
367* 1793 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
368* 1794 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
369* 1795 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
370* 1796 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
371* 1797 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
372* 1798 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
373* 1799 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
374* 1800 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
378* 1801 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
379* 1802 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
380* 1803 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
376* 1805 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
375* 1805 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven

80e Penning


346* 1718-1803 stukken betreffende het heffen van de 40e en 80e penning
347* 1719-1719 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
348* 1721-1721 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
349 1727-1728 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
350 1734-1734 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
351 1734-1736 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
352 1736-1736 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
353* 1779 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
354* 1780 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
355* 1781 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
356* 1782 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
357* 1783 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
358* 1784 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
359* 1785 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
360* 1786 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
361* 1787 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
362* 1788 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
363* 1789 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
364* 1790 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
365* 1791 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
366* 1792 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
367* 1793 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
368* 1794 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
369* 1795 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
370* 1796 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
371* 1797 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
372* 1798 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
373* 1799 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
374* 1800 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
378* 1801 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
379* 1802 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
380* 1803 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
376* 1805 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
375* 1805 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven

Collaterale successie


377* 1794 memorie van ontvangsten door secretaris Jan Langeveld wegens de collaterale successie

Huwelijk


581 1695-1696 registers van ontvangen belasting op het trouwen en begraven
345* 1696-1786 biljetten van aangeving wegens het middel van trouwen en begraven
582 1701-1726 begraven; 1732 trouwen: registers van ontvangen belasting op het trouwen en begraven
347* 1719-1719 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
348* 1721-1721 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
349 1727-1728 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
350 1734-1734 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
351 1734-1736 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
352 1736-1736 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
583 1750 begraven; 1751-1779 trouwen: registers van ontvangen belasting op het trouwen en begraven
353* 1779 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
354* 1780 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
584 1780-1805 registers van ontvangen belasting op het trouwen en begraven
355* 1781 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
356* 1782 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
357* 1783 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
358* 1784 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
359* 1785 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
360* 1786 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
361* 1787 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
362* 1788 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
363* 1789 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
364* 1790 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
365* 1791 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
366* 1792 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
367* 1793 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
368* 1794 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
369* 1795 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
370* 1796 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
371* 1797 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
372* 1798 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
373* 1799 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
374* 1800 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
378* 1801 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
379* 1802 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
380* 1803 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
375* 1805 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
376* 1805 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven

Notulen


381* 1803 extract uit de notulen van de extraordinaire vergadering van de municipaliteit, ambachtsbewaarders en schepenen

Overlijden


581 1695-1696 registers van ontvangen belasting op het trouwen en begraven
345* 1696-1786 biljetten van aangeving wegens het middel van trouwen en begraven
582 1701-1726 begraven; 1732 trouwen: registers van ontvangen belasting op het trouwen en begraven
347* 1719-1719 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
348* 1721-1721 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
349 1727-1728 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
350 1734-1734 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
351 1734-1736 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
352 1736-1736 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerend goed en erfenissen, boeten van ongefundeerde processen en impost op trouwen en begraven
583 1750 begraven; 1751-1779 trouwen: registers van ontvangen belasting op het trouwen en begraven
353* 1779 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
354* 1780 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
584 1780-1805 registers van ontvangen belasting op het trouwen en begraven
355* 1781 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
356* 1782 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
357* 1783 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
358* 1784 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
359* 1785 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
360* 1786 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
361* 1787 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
362* 1788 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
363* 1789 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
364* 1790 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
365* 1791 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
366* 1792 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
367* 1793 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
368* 1794 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
369* 1795 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
370* 1796 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
371* 1797 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
372* 1798 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
373* 1799 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
374* 1800 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
378* 1801 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
379* 1802 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
380* 1803 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen en erfenissen, op schepen, de boeten van ongefundeerde processen alsmede het recht op het trouwen en begraven
376* 1805 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven
375* 1805 staten van de 20e, 40e en 80e penning op (on)roerende goederen, erfenissen en op de schepen, de boeten van ongefundeerde processen en de impost op het trouwen en begraven

Volmachten


382* 1805 machtiging voor Gerard Erbervelt van het gemeentebestuur wegens het aangeven der lijken en het afgeven van zgn. permissie-biljetten

Gequalificeerde


Overlijden


528 1806-1811 aangegeven lijken
526 1806-1811 overledenen
527* 1809 overledenen

Schepenbank


Huwelijk


524 1677-1726 bijlagen bij de trouwakten, opgemaakt door schout en gezworenen
525 1727-1753 bijlagen bij de trouwakten, opgemaakt door schout en gezworenen

Volkstelling


478 1839 afschrift
477 1839-1847 origineel

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


512 1587-1648 dopen en trouwen
513 1649-1682 dopen en trouwen
514 1683-1727 dopen en trouwen
515 1728-1811

Trouwen


512 1587-1648 dopen en trouwen
513 1649-1682 dopen en trouwen
514 1683-1727 dopen en trouwen
516 1728-1811

Begraven / Overlijden


517 1714-1747 ontvangsten wegens begraven in de kerk of op het kerkhof
518 1767-1791 ontvangsten wegens begraven in de kerk of op het kerkhof

Remonstrantse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


13 1660-1731 dopen en lidmatenlijst
14* 1731-1794
519 1737-1811
15* 1792-1863 dopen; 1836-1864 resuloties van de kerkenraad

Kerkenraadresoluties


15* 1792-1863 dopen; 1836-1864 resuloties van de kerkenraad

Lidmaten


13 1660-1731 dopen en lidmatenlijst

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


520 1644-1650 dopen; 1657-1724 trouwen; 1800-1809 aantekeningen van overledenen; 1656-1800 lijst van pastoors; 1659-1723 heilig oliesel; overledenen van de pestepidemie
521 1724-1763 dopen; 1726-1739, 1750-1755 trouwen
522 1763-1812

Heilig Oliesel


520 1644-1650 dopen; 1657-1724 trouwen; 1800-1809 aantekeningen van overledenen; 1656-1800 lijst van pastoors; 1659-1723 heilig oliesel; overledenen van de pestepidemie

Trouwen


520 1644-1650 dopen; 1657-1724 trouwen; 1800-1809 aantekeningen van overledenen; 1656-1800 lijst van pastoors; 1659-1723 heilig oliesel; overledenen van de pestepidemie
521 1724-1763 dopen; 1726-1739, 1750-1755 trouwen
523 1763-1811

Lijst van pastoors


520 1644-1650 dopen; 1657-1724 trouwen; 1800-1809 aantekeningen van overledenen; 1656-1800 lijst van pastoors; 1659-1723 heilig oliesel; overledenen van de pestepidemie

Begraven / Overlijden


520 1644-1650 dopen; 1657-1724 trouwen; 1800-1809 aantekeningen van overledenen; 1656-1800 lijst van pastoors; 1659-1723 heilig oliesel; overledenen van de pestepidemie