162043 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 27-10-2023 om 15:24

Bergeijk


Bevolkingsregister


1100 1850-1860
1101 1860-1875 A-H
1102 1860-1875 J-Z
1103 1890-1900 deel 1 wijk A
1104 1890-1900 deel 2 wijk B
1107* 1900-1910 dienstboden
1105* 1901-1910 deel 1 wijk A
1106* 1901-1910 deel 2 wijk B
1108* 1911-1925 deel 1 wijk A
1109* 1911-1925 deel 2 wijk B
1110* 1911-1925 dienstboden

Burgerlijke Stand


Geboorte


1811-1812, 1813
1814-1819
1820-1840
1084* 1823-1940 tienjaarlijkse tafels op de geboorte- , huwelijks- en overlijdensakten
1841-1855
1856-1870
1871-1885
1886-1900
1901-1910
* 1911-1920
* 1921-1930

Huwelijk


1811-1812, 1813
1814-1819
1820-1840
1084* 1823-1940 tienjaarlijkse tafels op de geboorte- , huwelijks- en overlijdensakten
1841-1855
1856-1870
1871-1885
1886-1900
1901-1915
1916-1930

Overlijden


1811-1812, 1813
1814-1819
1820-1840
1084* 1823-1940 tienjaarlijkse tafels op de geboorte- , huwelijks- en overlijdensakten
1841-1855
1856-1870
1871-1885
1886-1900
1901-1915
1916-1930

Koster/Schoolmeester


Overlijden


3.15 1748-1810

Schepenbank


Huwelijk


3.9 1683-1752
3.10 1752-1772
3.14 1752-1810 huwelijksbijlagen
3.11 1772-1801
3.12 1801-1808
3.13 1808-1810

Volkstelling


1099 1840, bijgehouden tot 1850

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


3.8 1694-1772
3.7 1694-1810

Lidmaten


3.8 1694-1772

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


3.1 1626-1696; dopen ook van inwoners van Veldhoven, Waalre en Westerhoven; huwelijken ook van inwoners van Luyksgestel en Veldhoven
3.2 1672-1696
3.4 1696-1763
3.5 1722, 1764-1810

Trouwen


3.1 1626-1696; dopen ook van inwoners van Veldhoven, Waalre en Westerhoven; huwelijken ook van inwoners van Luyksgestel en Veldhoven
3.2 1672-1696
3.3 1673-1920

Begraven / Overlijden


3.6 1727-1914