162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Benthuizen


Gaarder


Huwelijk


2A 1767-1802 Hoogeveen
2 1767-1804 Hoogeveen
1 1778-1806

Overlijden


2A 1767-1802 Hoogeveen
2 1767-1804 Hoogeveen
1 1778-1806

Gerecht


Huwelijk


5 1763-1811 verzoeken om ondertrouw, huwelijksafkondigingen
6 1781-1804
4 1795-1811 ondertrouwaantekeningen

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Acta van de Kerkeraad


3B 1621-1721

Dopen / Geboorte


0.I 1623-1640
0.II 1641-1662
0.III 1662-1693
1 1695-1797
2 1798-1811

Trouwen


3C.I 1619-1665
3C.II 1665-1692
3C.III 1693-1811

Lidmaten


3A 1657-1659, 1673-1676, 1702-1723, 1798-1848

Begraven / Overlijden


3 1767-1796 register van ontvangst van het verschuldigde voor begraven in de kerk of op het kerkhof, alsmede van de collecteopbrengst