162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Beets


Bevolkingsregister


9 1850-1861 Schardam: Beets en Schardam
1 1850-1861: Beets en Schardam
8 1850-1922 klapper onvolledig: Beets en Schardam
10 1850-1922 klapper: Beets en Schardam
2 1862-1883: Beets en Schardam
3 1869-1903 dienstboden: Beets en Schardam
4 1884-1909: Beets en Schardam
5 1903-1922 dienstboden: Beets en Schardam
6 1910-1922 deel 1: Beets en Schardam
7 1910-1922 deel 2: Beets en Schardam
12 1921-1939 dienstboden: Beets en Schardam
11 1921-1939 gezinskaarten: Beets en Schardam

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Attestaties


4b 1602-1846 lidmaten en attestaties; kopie

Dopen / Geboorte


1 1602-1614, 1625-1811

Trouwen


2 1643-1746
7 1643-1793 klapper
3 1747-1778
4a 1778-1793 kopie

Lidmaten


4b 1602-1846 lidmaten en attestaties; kopie

Begraven / Overlijden


6 1779-1811
8 1779-1837 klapper

Nederlands Hervormde Gemeente

(religie)

Aanstelling predikanten


12* 1859 notulen van vergaderingen van de kerkenraad, betreffende het beroepen van een nieuwe predikant
11* 1867-1930 plaatselijke reglementen op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten, met wijzigingen

Attestaties


1 1602-1612 notulen van de kerkenraad; 1576-1784 predikantenlijst (tot 1663 incl. Oudendijk); 1602-1614 lidmaten; lijst van avondmaalvieringen met aanneming lidmaten, dopen en attestaties: 't Kerckeboeck van de Beedts
2 1699-1789 notulen kerkenraad, met lidmaten en attestaties
3 1790-1816 notulen kerkenraad, met lidmaten en attestaties

Avondmaalsvieringen


1 1602-1612 notulen van de kerkenraad; 1576-1784 predikantenlijst (tot 1663 incl. Oudendijk); 1602-1614 lidmaten; lijst van avondmaalvieringen met aanneming lidmaten, dopen en attestaties: 't Kerckeboeck van de Beedts

Correspondentie


8* 1817-1917 ingekomen- en minuten van uitgaande stukken, met hiaten en inhoudsopgave
10* 1890-1906, 1923-1926 ingekomen- en minuten van uitgaande stukken, met hiaten en inhoudsopgave, incl. agenda
9* 1919-1961 ingekomen- en minuten van uitgaande stukken, met hiaten en inhoudsopgave

Diaconale zaken


14* 1859, 1881, 1894 lijsten van archiefstukken van de kerkenraad

Diakens


11* 1867-1930 plaatselijke reglementen op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten, met wijzigingen

Dopen / Geboorte


1 1602-1612 notulen van de kerkenraad; 1576-1784 predikantenlijst (tot 1663 incl. Oudendijk); 1602-1614 lidmaten; lijst van avondmaalvieringen met aanneming lidmaten, dopen en attestaties: 't Kerckeboeck van de Beedts
--* 1602-1614, 1625-1676, 1679-1811
15 1792-1859 contra-doopboek, gereformeerd
17* 1792-1949 duplicaat
18* 1859-1945 duplicaat
16* 1859-1963

Trouwen


0* 1643-1778 ondertrouw en trouw
19 1778-1793, 1824-1867 trouwboek gereformeerd
20 1792-1873, 1905, 1939-1949 trouwboek gereformeerd
21* 1861-1873, 1905, 1939-1960
22* 1861-1944 duplicaat

Kerkeboek


1 1602-1612 notulen van de kerkenraad; 1576-1784 predikantenlijst (tot 1663 incl. Oudendijk); 1602-1614 lidmaten; lijst van avondmaalvieringen met aanneming lidmaten, dopen en attestaties: 't Kerckeboeck van de Beedts

Lidmaten


1 1602-1612 notulen van de kerkenraad; 1576-1784 predikantenlijst (tot 1663 incl. Oudendijk); 1602-1614 lidmaten; lijst van avondmaalvieringen met aanneming lidmaten, dopen en attestaties: 't Kerckeboeck van de Beedts
2 1699-1789 notulen kerkenraad, met lidmaten en attestaties
3 1790-1816 notulen kerkenraad, met lidmaten en attestaties
23 1801-1816, 1799-1860 lidmaten gereformeerd, met lijsten van catechisanten
24 1823-1875 lidmaten gereformeerd
5* 1859-1890 notulen kerkenraad, met lijsten van aangenomen lidmaten
25* 1859-1916, gedeeltelijk alfabetisch ingericht
26* 1878-1878, alfabetisch ingericht
6* 1891-1956 notulen kerkenraad, met lijsten van aangenomen lidmaten
27* 1905-1915
28* 1909-1950
29* 1915-1958

Lijst van predikanten


13* 1576-1943 predikantenlijst
1 1602-1612 notulen van de kerkenraad; 1576-1784 predikantenlijst (tot 1663 incl. Oudendijk); 1602-1614 lidmaten; lijst van avondmaalvieringen met aanneming lidmaten, dopen en attestaties: 't Kerckeboeck van de Beedts

Notulen van de Kerkeraad


1 1602-1612 notulen van de kerkenraad; 1576-1784 predikantenlijst (tot 1663 incl. Oudendijk); 1602-1614 lidmaten; lijst van avondmaalvieringen met aanneming lidmaten, dopen en attestaties: 't Kerckeboeck van de Beedts
2 1699-1789 notulen kerkenraad, met lidmaten en attestaties
3 1790-1816 notulen kerkenraad, met lidmaten en attestaties
4* 1817-1857 notulen kerkenraad; 1821-1837 lijst van notabelen
5* 1859-1890 notulen kerkenraad, met lijsten van aangenomen lidmaten
6* 1891-1956 notulen kerkenraad, met lijsten van aangenomen lidmaten
7* 1956-1965 notulen kerkenraad

Ouderlingen


12* 1859 notulen van vergaderingen van de kerkenraad, betreffende het beroepen van een nieuwe predikant
11* 1867-1930 plaatselijke reglementen op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten, met wijzigingen