162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Assendelft


Gaarder


Belastinginning


2 1765-1785 gaardersbelastingen
3 1786-1805 gaardesbelastingen
4 1805 gaardersbelastingen, kladexemplaar

Collaterale successie


1 1681-1682, 1695 invordering van de belasting op de collaterale successie

Huwelijk


15 1695-1771 impost op trouwen, ondertrouw en trouw van het gerecht
16 1772-1811 trouwen; 1806-1811 ondertrouw

Overlijden


17 1695-1724 impost op begraven en register van overledenen van het gerecht
18 1724-1748 impost op begraven en register van overledenen van het gerecht
19 1748-1783 impost op begraven en register van overledenen van het gerecht
20 1784-1806 impost op begraven en register van overledenen van het gerecht

Gequalificeerde


Huwelijk


22 1666-1750 gezinsklapper van echtparen getrouwd in de St. Odulphuskerk te Assendelft en van echtparen getrouwd voor het gerecht te Assendelft waarvan geen kerkelijke inschrijving gevonden is, waarvan de kinderen in de St. Odulphuskerk zijn gedoopt

Overlijden


21 1807-1808 overledenen, mbt invorderen van de belasting op het recht van successie

Gerecht


Huwelijk


12 1650, 1761, 1795-1801 bijlagen ondertrouw en trouw, met een lijst met vier trouwinschrijvingen uit 1782
11 1672-1750 ondertrouw en trouw

Overlijden


13 1782-1805 alfabetische lijsten van overledenen
14 1806-1808 lijst van overledenen, opgemaakt door de doodgraver

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Attestaties


1 1636-1658 dopen, ondertrouw en trouw, lidmaten en attestaties
4 1772-1820 lidmaten en attestaties

Dopen / Geboorte


1 1636-1658 dopen, ondertrouw en trouw, lidmaten en attestaties
2 1729-1812 dopen, met vermelding van de geboortedata vanaf 1771

Trouwen


1 1636-1658 dopen, ondertrouw en trouw, lidmaten en attestaties
3 1729-1811 ondertrouw en trouwboek; 1792-1803 ondertrouw en trouw van het gerecht

Lidmaten


1 1636-1658 dopen, ondertrouw en trouw, lidmaten en attestaties
4 1772-1820 lidmaten en attestaties

Begraven / Overlijden


5 1783-1829 grafboek
6 18e eeuw leggers der graven, incl. klappers

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


7 1666-1752: Sint Odulphus
8 1753-1813: Sint Odulphus

Trouwen


9 1666-1811: Sint Odulphus

Begraven / Overlijden


10 1764-1813: Sint Odulphus