162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Almelo


Burgerlijke Gemeente


Memorie van successie


1-1577 1818-1926 memories van successie (register nr. IV), akten van het recht van successie en van overgang bij overlijden en stukken betreffende die vaststelling

Nalatenschappen


242-270 1856-1927 alfabetische tafel van sterfgevallen, incl. overledenen en nalatenschappen (tafel V-bis), alfabetische naamindex van alle overleden personen

Overlijden


242-270 1856-1927 alfabetische tafel van sterfgevallen, incl. overledenen en nalatenschappen (tafel V-bis), alfabetische naamindex van alle overleden personen

Burgerlijke Stand


Geboorte


1 1811-1818 met eenjaarlijkse alfabetische tafels

Huwelijk


9 1812-1817 incl. echtscheiding; met eenjaarlijkse alfabetische tafels
503 1914-1916 incl. echtscheiding
504 1917-1919 incl. echtscheiding
505 1920-1922 incl. echtscheiding
506 1923-1925 incl. echtscheiding
507 1926-1928 incl. echtscheiding
508 1929-1930 incl. echtscheiding
509 1931-1932 incl. echtscheiding
510 1933-1935 incl. echtscheiding
511 1936-1937 incl. echtscheiding
512 1938-1939 incl. echtscheiding
513 1940-1941 incl. echtscheiding
514* 1942 incl. echtscheiding

Overlijden


25 1812-1817 met eenjaarlijkse alfabetische tafels
593 1914-1917
594 1918-1920
595 1921-1924
596 1925-1928
597 1929-1932
598 1933-1936
599 1937-1940
600 1941-1942
16638 1943
16639 1944
16640 1945
16641 1946
16642 1947
16643 1948
16644 1949
16645 1950

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


7* 1716-1754 dopen, lidmaten en kerkeraadshandelingen
6 1754-1888 dopen, lidmaten
8 1797-1838 dopen, lidmaten; 1797-1820 ondertrouw en trouw

Trouwen


8 1797-1838 dopen, lidmaten; 1797-1820 ondertrouw en trouw

Kerkeraadshandelingen


7* 1716-1754 dopen, lidmaten en kerkeraadshandelingen

Lidmaten


7* 1716-1754 dopen, lidmaten en kerkeraadshandelingen
6 1754-1888 dopen, lidmaten
8 1797-1838 dopen, lidmaten; 1797-1820 ondertrouw en trouw

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1734-1812

Trouwen


2 1691-1711; voorin trouwinschrijvingen van Doopsgezinden
3 1712-1749
4 1750-1790; voorin akten van op attestatie van elders gehuwden
5 1790-1795; achterin akten van op attestatie van elders gehuwden

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


9 1784-1812

Trouwen


9 1784-1812