162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Alkemade


Bevolkingsregister


1433* 1812-1942 staat houdende een overzicht van de bevolkingsregisters van 1846 tot de invoering van het persoonskaartenregister (circa 1939), de registers van den Burgelijken Stand over 1812-1942 en de wijkregisters over 1829 tot aan de invoering van het Woningregister alsmede van de Bevolkingsregisters en de registers van de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Vrije en Lage Boekhorst
1048 1846-1848 wijk A (Oude Wetering)
1049 1846-1848 wijk B (Roelofarendsveen)
1050 1846-1848 wijk C (Nieuwe Wetering)
1051 1846-1848 wijk D (Rijpwetering)
1052 1846-1848 wijk E (Oud Ade)
1053 1846-1848 wijk F (De Kaag) en G (Abbenes)
1060 1849-1855 wijk G (Abbenes)
1081 1849-1859 alfabetische naamindexen
1054 1849-1859 wijk A (Oude Wetering)
1055 1849-1859 wijk B (Roelofarendsveen)
1056 1849-1859 wijk C (Nieuwe Wetering)
1057 1849-1859 wijk D (Rijpwetering)
1058 1849-1859 wijk E (Oud Ade)
1059 1849-1859 wijk F (De Kaag)
1093 1860-1869 register van huisnummering
1061 1860-1869 wijk A (Oude Wetering)
1062 1860-1869 wijk BI (Roelofarendsveen)
1063 1860-1869 wijk BII (Roelofarendsveen)
1064 1860-1869 wijk C (Nieuwe Wetering)
1065 1860-1869 wijk D (Rijpwetering)
1066 1860-1869 wijk E (Oud Ade)
1067 1860-1869 wijk F (De Kaag)
1100 1862-1865 ingekomen personen
1116 1862-1865 vertrokken personen
1101 1866-1870 ingekomen personen
1117 1866-1870 vertrokken personen
1133* 1869 aantekening betreffende de woonplaatsverandering van Geziena Moorman
1102 1870-1875 ingekomen personen
1118 1870-1875 vertrokken personen
1094 1870-1893 register van huisnummering
1082 1870-1899 dienstboden
1068 1870-1899 wijk A (Oude Wetering)
1069 1870-1899 wijk BI (Roelofarendsveen)
1070 1870-1899 wijk BII (Roelofarendsveen)
1071 1870-1899 wijk C (Nieuwe Wetering)
1072 1870-1899 wijk D (Rijpwetering)
1073 1870-1899 wijk E (Oud Ade)
1074 1870-1899 wijk F (De Kaag)
1103 1876-1879 ingekomen personen
1119 1876-1879 vertrokken personen
1134* 1879 brief van de burgemeester van Hazerswoude aan de burgemeester van Alkemade betreffende het vertrek van Hubertus van Amsterdam van Hazerswoude naar de gemeente Alkemade
1121 1889-1890 vertrokken personen
1135* 1890 lijst van ingeschreven personen in het bevolkingsregister van Alkemade waarbij wijzigingen aangebracht moeten worden
1137* 1890 staat van het aantal ingekomen en vertrokken personen over het jaar 1890
1136* 1890-1891 staat van de loop der bevolking van Alkemade in het jaar 1890
1104 1893-1894 ingekomen personen
1120 1893-1894 vertrokken personen
1095 1893-1899 register van huisnummering
1138* 1893-1904 register van de verhuizingen van inwoners van Alkmade
1105 1895 ingekomen personen
1122 1895 vertrokken personen
1106 1896 ingekomen personen
1123 1896 vertrokken personen
1107 1897-1898 ingekomen personen
1124 1897-1898 vertrokken personen
1139* 1898-1901 stukken betreffende het verzoek van Willem Wesselman en zijn zoon en dochter Johannes en Margaretha aan de burgemeester van Alkemade om bewijs van Nederlanderschap
1108 1899-1901 ingekomen personen
1125 1899-1901 vertrokken personen
1096 1900-1906 register van huisnummering
1083 1900-1922 dienstboden
1075 1900-1922 wijk A (Oude Wetering)
1076 1900-1922 wijk BI (Roelofarendsveen)
1077 1900-1922 wijk BII (Roelofarendsveen)
1078 1900-1922 wijk C (Nieuwe Wetering)
1079 1900-1922 wijk D (Rijpwetering)
1080 1900-1922 wijk E (Oud Ade) en F (De Kaag)
1109 1902-1905 ingekomen personen
1126 1902-1905 vertrokken personen
1141* 1903 staat van het aantal inwoners van Alkemade op 31 december 1903
1110 1905-1908 ingekomen personen
1127 1905-1908 vertrokken personen
1097 1907-1912 register van huisnummering
1111 1908-1912 ingekomen personen
1128 1908-1912 vertrokken personen
1112 1912-1917 ingekomen personen
1129 1912-1917 vertrokken personen
1098 1913-1917 register van huisnummering
1142* 1917 formulier van een akte van goed gedrag
1130 1917-1920 vertrokken personen
1099 1917-1922 register van huisnummering
1113 1918-1920 ingekomen personen
1143* 1921 paspoort van Hubertina Jansen uit Düsseldorf
1131 1921-1928 vertrokken personen
1114 1921-1930 ingekomen personen
1144* 1921-1933 register van buitenlanders die tijdelijk in Alkemade verbleven
1084 1922-1938 gezinskaarten A-I
1085 1922-1938 gezinskaarten J-P
1086 1922-1938 gezinskaarten R-Z
1087 1922-1938 gezinskaarten, alfabetische naamindex A-G
1088 1922-1938 gezinskaarten, alfabetische naamindex H-L
1089 1922-1938 gezinskaarten, alfabetische naamindex M-U
1090 1922-1938 gezinskaarten, alfabetische naamindex V-Z
1091 1922-1938 gezinskaarten, alfabetische naamindex, inwonende personen A-O
1092 1922-1938 gezinskaarten, alfabetische naamindex, inwonende personen P-Z
1145* 1922-1940 woningkaarten wijk A, Oude Wetering
1146* 1922-1940 woningkaarten wijk B, Roelofarendsveen, nrs. 1 - 319
1147* 1922-1940 woningkaarten wijk B, Roelofarendsveen, nrs. 320 - eind
1148* 1922-1940 woningkaarten wijk C, Nieuwe Wetering
1150* 1922-1940 woningkaarten wijk D, Rijpwetering
1149* 1922-1940 woningkaarten wijk E, Oud Ade
1151* 1922-1940 woningkaarten wijk F, Kaag
1132 1929-1936 vertrokken personen
1152* 1930 akte waarbij het gemeentebestuur van Alkemade verklaart dat Hans Burke uit Duitsland zich op 16 september 1930 in Alkemade gevestigd heeft
1115 1931-1936 ingekomen personen
1153* 1938-1939 register van verzonden persoonskaarten van overledenen

Gaarder


Huwelijk


1 1695-1725
2 1725-1728
3 1731-1734
4 1736-1747
5 1747-1752
6 1753-1761

Overlijden


7 1695-1727
8 1727-1728
9 1728-1730
10 1730-1731
11 1731-1733
12 1733-1735
13 1735-1737
14 1737-1738
15 1738-1744
16 1744-1751
17 1752-1756
18.I 1761-1765
18.II 1766-1770
18.III 1771-1775
18.IV 1776-1781
19.I 1781-1783
19.II 1784-1787
19.III 1788-1790
19.IV 1791-1794
19.V 1795-1798
19.VI 1799-1803
20 1803-1805(1806)
21 1804 bijlage

Gequalificeerde


Overlijden


13 1806-1811 aangegeven lijken
12 1806-1811 overledenen

Gerecht


Huwelijk


1 1634
2.I 1686-1691
11.V 1686-1795 bijlagen
2.II 1692-1697
2.III 1698-1704
3.I 1705-1711
3.II 1712-1720
3.III 1721-1727
4.I 1727-1732
4.II 1733-1739
4.III 1740-1747
5 1747l-1761
6.I 1761-1764
6.II 1765-1767
6.III 1768-1773
7 1774-1781
28 1778, 1780-1782, 1784, 1785, 1793-1795, 1799-1801, 1805, 1810 Vrije en Lage Boekhorst; trouwakten en huwelijksproclamaties
11.I 1781-1803 bijlagen
8 1782-1790
9.I 1791-1797
10 1792-1795
9.II 1798-1803
11.II 1804-1806 bijlagen
9.III 1804-1811
11.III 1807-1808 bijlagen
11.IV 1809-1811 bijlagen

Volkstelling


1140* 1900 lijst van de ambtshalve ingeschrevenen in het bevolkingsregister bij de algemene tienjaarlijkse volkstelling

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Avondmaalsvieringen


15 1710-1811 dopen, lidmaten; 1711-1794 trouwen; 1710-1794 ouderlingen; 1710-1808 avondmaalsvieringen; 1710-1758 predikantsberoepingen: De Kaag

Beroepingen


15 1710-1811 dopen, lidmaten; 1711-1794 trouwen; 1710-1794 ouderlingen; 1710-1808 avondmaalsvieringen; 1710-1758 predikantsberoepingen: De Kaag

Dopen / Geboorte


14 1621-1653 dopen; 1626-1653 trouwen; 1622-1652 lidmaten; 1622-1648 ouderlingen: De Kaag
15 1710-1811 dopen, lidmaten; 1711-1794 trouwen; 1710-1794 ouderlingen; 1710-1808 avondmaalsvieringen; 1710-1758 predikantsberoepingen: De Kaag
23 1729-1748 Oude Wetering
24 1749-1774 Oude Wetering
25 1775-1811 Oude Wetering

Trouwen


14 1621-1653 dopen; 1626-1653 trouwen; 1622-1652 lidmaten; 1622-1648 ouderlingen: De Kaag
15 1710-1811 dopen, lidmaten; 1711-1794 trouwen; 1710-1794 ouderlingen; 1710-1808 avondmaalsvieringen; 1710-1758 predikantsberoepingen: De Kaag
26 1774-1811 Oude Wetering

Lidmaten


14 1621-1653 dopen; 1626-1653 trouwen; 1622-1652 lidmaten; 1622-1648 ouderlingen: De Kaag
15 1710-1811 dopen, lidmaten; 1711-1794 trouwen; 1710-1794 ouderlingen; 1710-1808 avondmaalsvieringen; 1710-1758 predikantsberoepingen: De Kaag

Ouderlingen


14 1621-1653 dopen; 1626-1653 trouwen; 1622-1652 lidmaten; 1622-1648 ouderlingen: De Kaag
15 1710-1811 dopen, lidmaten; 1711-1794 trouwen; 1710-1794 ouderlingen; 1710-1808 avondmaalsvieringen; 1710-1758 predikantsberoepingen: De Kaag

Remonstrantse Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


27 1683-1811 Oude Wetering

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


20 1667-1675 Rijpwetering
21 1675-1732 Rijpwetering
17 1733-1748 Rijpwetering
18 1748-1770 Rijpwetering
19.II 1770-1780 Rijpwetering
16 1776-1811 Roelofarendsveen
19.III 1781-1809 Rijpwetering
22 1809-1812 Rijpwetering

Trouwen


22A 1667-1715 Rijpwetering
17 1733-1748 Rijpwetering
18 1748-1770 Rijpwetering
19.I 1770-1810 Rijpwetering