162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Aarle-Rixtel


Bevolkingsregister


1829
1850-1862 deel I
1850-1862 deel II
1850-1862 deel III
1850-1862 deel IV
1850-1862 deel V
1850-1862 deel VI
1850-1862 klapper op de delen I t/m VI
1862-1879 deel I (A-L)
1862-1879 deel II (M-Z)
1862-1900 dienstbodenregister
1880-1890
1880-1890 klooster en pensionaat
1890-1908 deel I (A-H)
1890-1908 deel II (I-R)
1890-1908 deel III (S-Z)
1908-1921 klooster en pensionaat
* 1918-1923 verblijfsregister van in het Liefde- c.q. Missiehuis woonachtigen (vreemdelingen)
* 1921-1934 deel I (A-H)
* 1921-1934 deel II (I-R)
* 1921-1934 deel III (S-Z)
* 1921-1937 dienstboden
* 1921-1937 klooster
* 1921-1937 pensionaat en klooster
* 1934-1936 supplement
ca. 1825

Burgerlijke Stand


Correspondentie


688* 1819-1835 ingekomen circulaires en brieven, houdende op- en aanmerkingen, alsmede richtlijnen ten behoeve van het gebruik van de registers van de Burgerlijke Stand
689* 1862 afschrift van een proces-verbaal van opneming van de registers van de Burgerlijke Stand over het jaar 1861 door de Officier van Justitie

Geboorte


690 1811-1813 register van geboorte, huwelijksafkondiging, huwelijksvoltrekking en overlijden
722* 1811-1902 tienjaarlijkse tafels op de registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
723 1814 register van geboorte, huwelijks- en overlijdensakten
691 1814-1824
692 1825-1834
693 1835-1844
694 1845-1854
695 1855-1864
696 1865-1874
697 1875-1884
698 1885-1894
699 1895-1904
670 1905-1914
671* 1915-1924
672* 1925-1934

Huwelijk


690 1811-1813 register van geboorte, huwelijksafkondiging, huwelijksvoltrekking en overlijden
722* 1811-1902 tienjaarlijkse tafels op de registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
724 1812 huwelijksproclamaties
723 1814 register van geboorte, huwelijks- en overlijdensakten
700 1814-1824
701 1825-1834
702 1835-1844
703 1845-1854
704 1855-1864
705 1865-1874
706 1875-1884
707 1885-1894
708 1895-1904
709 1905-1914
673 1915-1924
674 1925-1934
514 1935-1940

Overlijden


690 1811-1813 register van geboorte, huwelijksafkondiging, huwelijksvoltrekking en overlijden
722* 1811-1902 tienjaarlijkse tafels op de registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
723 1814 register van geboorte, huwelijks- en overlijdensakten
710 1814-1824
711 1825-1834
712 1835-1844
713 1845-1854
714 1855-1864
715 1865-1874
716 1875-1884
717 1885-1894
718 1895-1904
719 1905-1914
720 1915-1924
721* 1925-1934
508 1925-1934
509 1935-1940
510 1941-1945
511 1946-1950
512 1951-1955
513 1956-1960
515 1961-1965

Koster/Schoolmeester


Overlijden


1679-1731 Begraafregister Aarle
1696-1721
1716-1761
1737-1794 Begraafregister Aarle
1764-1806 Begraafregister Rixtel
1795-1810 Begraafregister Aarle

Schepenbank


Huwelijk


1651-1669
1668-1677
1685-1688
1689-1710
1702-1805 huwelijksbijlagen
1710-1735
1735-1783
1783-1810
1808-1810 minuten van huwelijksakten

Volkstelling


1840

Nederduits Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1731-1806

Rooms-Katholieke Kerk

(religie)

Dopen / Geboorte


1667-1730
1719-1781
1782-1810

Trouwen


1719-1781
1782-1810

Begraven / Overlijden


1667-1730
1719-1781
1782-1810