162044 links naar Nederlandse archieven. Laatste update op 06-3-2024 om 19:24

Aalsmeer


Bevolkingsregister


1 1850-1855 deel I
2 1850-1855 deel II
3 1850-1855 deel III
4 1850-1855 klapper op de delen
5 1855-1875 A-G
9 1855-1875 dienstbodenregister
6 1855-1875 H-L
10 1855-1875 klapper
7 1855-1875 M-S
8 1855-1875 T-Z
11 1875-1884 A-G
15 1875-1884 dienstbodenregister
12 1875-1884 H-L
16 1875-1884 klapper
13 1875-1884 M-S
14 1875-1884 T-Z
17 1885-1890 A-Os
19 1885-1890 dienstbodenregister
20 1885-1890 klapper
18 1885-1890 Oort-Z
21 1890-1900 A-I
22 1890-1900 J-ST
24 1890-1900 klapper
23 1890-1900 SP-Z
25 1900-1921 deel 1 A-G
26 1900-1921 deel 2 H-K
27 1900-1921 deel 3 M-S
28 1900-1921 deel 4 T-Z, met aanvulling A-B
29 1900-1921 deel 5 aanvulling C-Z
30 1900-1921 dienstbodenregister
31 1900-1921 klapper

Gaarder


Huwelijk


15 1695-1743 impost op trouwen
16 1744-1763 impost op trouwen
17 1763-1791 impost op trouwen
19* 1791-1793, 1795-1796 impost op trouwen
18 1799-1805 impost op trouwen

Overlijden


20 1695-1723 impost op begraven
21 1724-1734 impost op begraven
26* 1734-1750, 1791-1793, 1795-1796 impost op begraven
22 1749-1761 impost op begraven
23 1761-1780 impost op begraven
24 1781-1792 impost op begraven
25 1799-1804 impost op begraven

Gerecht


Huwelijk


12 1678, 1710-1711, 1770-1811
11 1701-1753 ondertrouw
14 1706-1808 bijlagen bij het trouwboek en van niet meer aanwezige huwelijksakten
13 1713-1732

Oud Rechterlijk Archief


Criminele aangelegenheden


57 1644-1645 Vierschaar: register van overtredingen gepleegd in Limmen, Heiloo, Groet, Heemskerk, Wormer, Knollendam, Jisp, Sloten, Sloterdijk, Zaandam en Aalsmeer en aantekening van de betaalde boetes

Particulier


Adresboeken


1925 adresboeken Aalsmeer
1932 adresboeken Aalsmeer
1940 adresboeken Aalsmeer
1946 adresboeken Aalsmeer
1948 adresboeken Aalsmeer
1951 adresboeken Aalsmeer
1953 adresboeken Aalsmeer
1956 adresboeken Aalsmeer
1959 adresboeken Aalsmeer
1963 adresboeken Aalsmeer
1966 adresboeken Aalsmeer
1969 adresboeken Aalsmeer
1977 adresboeken Aalsmeer
1985 adresboeken Aalsmeer
1988 adresboeken Aalsmeer

Doopsgezinde Gemeente

(religie)

Attestaties


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland

Dopen / Geboorte


9 1675-1794 doopboek van de Doopsgezinde gemeente te Mijdrecht (De Verenigde Waterlandse en Vlaamse gemeente Aalsmeer)
15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
4 1726-1811 geboorteboek (De oude Friese Vermaning)
5 1731-1811 geboorteboek (De nieuwe Friese Vermaning)
7* 1737-1826, 1837 geboorten; 1766-1866 dopen; 1800 lidmaten (De Verenigde Waterlandse en Vlaamse gemeente)
8 1747-1811 geboorteboek (De Verenigde Waterlandse en Vlaamse gemeente)
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
6 1787-1813 dopen; 1800 lidmaten (De nieuwe Friese Vermaning)

Trouwen


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland

Lidmaten


15 1725-1769 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
7* 1737-1826, 1837 geboorten; 1766-1866 dopen; 1800 lidmaten (De Verenigde Waterlandse en Vlaamse gemeente)
16 1769-1816 dopen, trouwen, lidmaten en attestaties; Westzaan: incl. gegevens van meerdere Friese Doopsgezinde gemeenten in Noord-Holland
6 1787-1813 dopen; 1800 lidmaten (De nieuwe Friese Vermaning)

Gereformeerde Gemeente

(religie)

Dopen / Geboorte


1 1701-1811

Trouwen


2 1706-1811, 1816-1847 ondertrouw en trouw

Begraven / Overlijden


3 1775-1811 register van ontvangen begrafenisrechten

Oud-Katholieke Kerk

(religie)

Communie


326 1749-1834 de namen van hen die Pasen hebben gevierd en van hen die eerste communie hebben gedaan; 1748 gezinnen die deel uit maakten van de gemeente

Dopen / Geboorte


10 1730-1811 dopen, incl. vermelding van overleden dopelingen
325* 1750-1970 Parochie Heiligen Petrus en Paulus

Trouwen


324 1730-1902 trouwen; 1730-1904 overlijden; 1727-1838, 1851, 1874 en 1883 lijsten van personen die het H. Vormsel hebben ontvangen: Parochie Heiligen Petrus en Paulus

Lidmaten


326 1749-1834 de namen van hen die Pasen hebben gevierd en van hen die eerste communie hebben gedaan; 1748 gezinnen die deel uit maakten van de gemeente

Begraven / Overlijden


10 1730-1811 dopen, incl. vermelding van overleden dopelingen
324 1730-1902 trouwen; 1730-1904 overlijden; 1727-1838, 1851, 1874 en 1883 lijsten van personen die het H. Vormsel hebben ontvangen: Parochie Heiligen Petrus en Paulus

Vormsel


324 1730-1902 trouwen; 1730-1904 overlijden; 1727-1838, 1851, 1874 en 1883 lijsten van personen die het H. Vormsel hebben ontvangen: Parochie Heiligen Petrus en Paulus